Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Dossier Inspectie - Artikelen

Er zijn 143 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Veranderend toezicht - 28 oktober 2017
De uitgave geeft een goed inzicht in de wet- en regelgeving omtrent het nieuwe toezicht van de onderwijsinspectie, en behandelt daarnaast ook de dilemma’s en het soms gemiste vertrouwen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspirerende voorbeelden centraal in ‘De Staat van de Schoolleider 2017’ - 12 april 2017
Wat behelst het takenpakket van schoolleiders, wat moeten zij in huis hebben om hun werk succesvol te kunnen uitoefenen, en zijn daar verschuivingen in te zien? Hoe geven schoolleiders in de praktijk...
Primair onderwijs
Te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen - 12 april 2017
De inspectie constateert dat er te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn. Vergelijkbare leerlingen presteren op de ene basisschool maar liefst één of twee niveaus lager dan op...
Primair onderwijs
Nieuw onderwijsresultatenmodel - 8 maart 2017
De Onderwijsinspectie wil toe naar een nieuw model om onderwijsresultaten in het primair onderwijs te beoordelen. Geïnteresseerden kunnen meedenken. De manier waarop de Inspectie van het...
Primair onderwijs
Nieuwe onderzoekskaders inspectie online - 7 november 2016
Minister Bussemaker van Onderwijs heeft, mede namens staatssecretaris Dekker, de vernieuwde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De onderzoekskaders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Controles sociaal veilige leeromgeving door onderwijsinspectie - 16 september 2016
Dit schooljaar voert de onderwijsinspectie controles uit op basis van de Wet Veiligheid op school. De inspectie controleert of scholen zich voldoende (effectief) inzetten voor een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd - 21 juli 2016
Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van...
Primair onderwijs
Staat van het Onderwijs: talent blijft onderbenut - 13 april 2016
Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. Bij het vergelijken van kinderen met dezelfde intelligentie blijkt dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verandering in beoordeling tussenresultaten po - 8 februari 2016
De inspectie hanteert met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent ook dat een oordeel over de tussenresultaten...
Primair onderwijs
Steeds minder zwakke vo-scholen, in po stabiel - 27 november 2015
Het aantal zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs is het afgelopen schooljaar afgenomen van 7,0 naar 4,4 procent. In het basisonderwijs, waar de sterke verbetering zich al eerder inzette, is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijstoezicht beperkt tot deugdelijkheidseisen - 2 oktober 2015
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ging eind september akkoord met het wetsvoorstel van oppositie-Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA) dat het toezicht door de inspectie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kabinet positief over wetsvoorstel doeltreffender onderwijstoezicht - 21 september 2015
Het kabinet kan zich vinden in het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog dat het onderwijstoezicht doeltreffender moet maken. “Dit nieuwe toezicht moet een beter...
Primair onderwijs
Volgend jaar ook ‘Staat van schoolleider’ - 24 april 2015
De onderwijsinspectie presenteerde op 15 april drie rapporten: De staat van de leerling, De staat van de leraar en De staat van het onderwijs 2014/2015. Het lijkt de AVS een goede ontwikkeling als er...
Primair onderwijs
‘Taal en rekenen op vo-scholen kan nog verder verbeterd worden’ - 23 april 2015
  Leraren hebben vaak wel gegevens over de taal- en rekenachterstanden van hun leerlingen, maar doen er nog (te) weinig mee in hun les, blijkt uit onderzoek van de inspectie. De vraag in...
Voortgezet onderwijs
Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd - 15 april 2015
Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. De kwaliteitszorg in de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsverslag: scholen werken weinig doelgericht aan burgerschap - 13 april 2015
Scholen zijn nog te weinig doelgericht en planmatig bezig met burgerschapsontwikkeling. Vooral in het voortgezet onderwijs weten veel scholen onvoldoende hoe de leerlingen ervoor staan en zich...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectierapport: scholen voeren weinig beleid om zittenblijven te voorkomen - 13 april 2015
In vergelijking met andere landen is het aantal zittenblijvers (5,8 procent) in Nederland hoog. Scholen zouden meer kunnen doen om het aantal zittenblijvers te verminderen of om zittenblijven te...
Voortgezet onderwijs
‘Onderwijs moet eigen toezicht bepalen’ - 10 april 2015
Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Werkdruk door onderwijsinspectie? - 2 april 2015
Ruim driekwart van de schooldirecteuren en leraren ervaart de aanpak van de inspectie als een verhoging van de administratieve werklast. De helft vindt dat de inspectie geen meerwaarde heeft voor de...
Primair onderwijs
’Vo-scholen moeten meer zicht krijgen op onbevoegd gegeven lessen’ - 27 maart 2015
“Slechts 5 procent van de lessen wordt gegeven door een leraar zonder een bevoegdheid”, concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een analyse van bevoegdheidsgegevens en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sterke kwaliteitsverbetering Nederlandse scholen in het buitenland - 13 maart 2015
Ruim 90 procent van de Nederlandse scholen in het buitenland krijgt van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’. Een duidelijke verbetering ten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Monique Vogelzang nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs - 11 maart 2015
Drs. Monique Vogelzang is per 9 maart 2015 benoemd als inspecteur-generaal van het Onderwijs. Zij nam deze functie al waar sinds het vertrek van Annette Roeters op 1 februari jl. Roeters werd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw magazine Inspectie - 20 februari 2015
‘Onderwijs & Inspectie’ is een nieuw magazine van de Inspectie van het Onderwijs. Lezers wordt gevraagd hun mening te geven over dit eerste digitale proefnummer. Met artikelen over...
Primair onderwijs
Schoolleiders en bestuurders vo tevreden over inspectietoezicht - 3 februari 2015
Schoolleiders en schoolbestuurders beoordelen de werkwijze van de onderwijsinspectie gemiddeld met een 7,5. Over het algemeen vinden zij dat de inspectie met een brede blik kijkt naar de kwaliteit...
Voortgezet onderwijs
Annette Roeters verruilt Onderwijsinspectie voor Kinderbescherming - 12 januari 2015
Inspecteur-generaal van het Onderwijs Annette Roeters vertrekt per 1 februari 2015 bij de Inspectie van het Onderwijs. Met ingang van 1 februari volgt zij Marie-Louise van Kleef op als algemeen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Inspectie - Documenten

Er zijn 22 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
De Staat van de Schoolleider.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staat van de schoolleider, Inspectie
12 april 2017
incidenteel-rapport-ibn-ghaldoun.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Examenfraude
12 september 2013
doorstroming-vmbo-havo-2011-2012-over-toelatingsbeleid-en-voortgangsnormen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Onderwijs en leerlingzorg
24 januari 2013
rapport-toelatingscode-vmbo-havo-dig-versie.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Onderwijs en leerlingzorg
24 januari 2013
aanbiedingsbrief-bij-rapport-doorstroming-vmbo-havo-2011-2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Onderwijs en leerlingzorg
24 januari 2013
toezichtkader-vo-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie
5 november 2012
Brief rijkste scholen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Management
4 september 2012
De staat van het onderwijs - Onderwijsverslag 2010-2011
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Professionalisering, Kwaliteit
17 april 2012
Onderzoeksrapportage inspectie.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Scholenpanel
3 december 2011
Toezichtkader-2009-po-vo.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie
13 augustus 2009
Kadernieuws Extra februari 2004.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Kwaliteit, Speciaal onderwijs
27 februari 2004

Dossier Inspectie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Inspectie - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Bij het reguliere inspectiebezoek werd een school aangesproken op het aantal gebroken schoolweken dat gepland was in schooljaar 2011/2012. Volgens de school waren het er zeven; de inspectie dacht daar anders over. Welke normen gebruikt de inspectie nu precies?
Primair onderwijs

Dossier Inspectie - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
(13 november 2018), (9 april 2019)
Nieuw!
Training - Primair onderwijs

Dossier Inspectie - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie
13 november 2018, 9 april 2019

Meer onderwerpen