Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Eindtoets basisonderwijs

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Artikelen

Er zijn 101 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Verzet tegen rankinglijst Citoscores - 7 maart 2013
Scholen zullen in opstand komen als de Citoscores in rankinglijsten terechtkomen. Dat zegt AVS-voorzitter Ton Duif in het Radio 1 journaal naar aanleiding van het bericht dat RTL Nieuws de scores in...
Primair onderwijs
Recordaantal basisschoolleerlingen maakt eindtoets - 6 maart 2013
Een recordaantal leerlingen heeft in februari van dit jaar de Citotoets gemaakt. In totaal hadden 165.000 basisschoolleerlingen zich ingeschreven, 3000 meer dan vorig jaar. Dat maakte Cito woensdag...
Primair onderwijs
Dekker: ’Betere beveiliging met centrale eindtoets’ - 5 februari 2013
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is van mening dat er betere waarborgen voor scholen en leerlingen worden gecreëerd als er een centrale eindtoets komt die onder publieke...
Primair onderwijs
Opgaven Cito-toets te koop aangeboden - 31 januari 2013
De opgaven van de Cito-toets 2013 die volgende week dinsdag begint, zijn uitgelekt en te koop aangeboden via Marktplaats.nl. Een journalist van NRC Handelsblad kreeg de Eindtoets Basis aangeboden en...
Primair onderwijs
Cito: ‘Makkelijkere eindtoets leidt niet per se tot lager advies’ - 28 januari 2013
Cito spreekt de recente kritiek tegen dat als leerkrachten kiezen voor de Eindtoets Niveau - de ‘makkelijkere’ variant - dat dan het advies voor het vervolgonderwijs vrijwel automatisch...
Primair onderwijs
Kamer veroordeelt ‘makkelijke’ variant Cito-toets - 19 december 2012
De Tweede Kamer wil af van de Cito-toetsversie die basisscholen aanbieden aan kinderen die waarschijnlijk naar het vmbo gaan. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een...
Primair onderwijs
Elk kind heeft talent - 11 december 2012
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Mohammed Mohandis, woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer voor de PvdA. Als...
Primair onderwijs
Eenvoudigere Cito-toets geen ‘stigmatiserend effect’ - 19 november 2012
Volgens staatssecretaris van OCW Sander Dekker is er bij de invoering van een tweede, eenvoudigere Cito-toets voor leerlingen “geen sprake van preselectie of mogelijke onder- of overadvisering...
Primair onderwijs
'Verplichte eindtoets opsplitsen in twee niveaus onzinnig' - 23 oktober 2012
Recentelijk presenteerde het Cito nieuwe ideeën voor de afname van de Cito Eindtoets in 2014. Het komt er op neer dat vanaf 2014 het Cito twee niveaus in de eindtoets aanbrengt: éé...
Primair onderwijs
Vanaf 2013 twee versies Cito-eindtoets: basis en niveau - 4 oktober 2012
De Eindtoets Basisonderwijs verschijnt vanaf 2013 voor groep 8 op papier en digitaal in twee versies: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau.De opgaven in de Eindtoets Basis zijn gemiddeld wat...
Primair onderwijs
'Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders' - 6 september 2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Eindtoets basis onderwijs 2013 op 5, 6 en 7 februari - 21 juni 2012
De Cito-eindtoets voor basisschoolleerlingen vindt in 2013 op 5, 6 en 7 februari plaats. Dat hebben het ministerie van OCW en Cito onlangs afgesproken. De behandeling van het niet-controversi...
Primair onderwijs
Ook Tweede Kamer ziet geen controversiële onderwijsthema’s - 7 juni 2012
De Tweede Kamer heeft een lijst opgesteld met de zogenoemde controversiële onderwerpen. Op voorstel van de Vaste Kamercommissie OCW staat daarop geen enkel onderwijsthema uit het primair...
Primair onderwijs
Taal- en rekenverbetertrajecten zorgen voor stijgende lijn in opbrengsten - 15 mei 2012
Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en reken verbetertrajecten verbeterd, meldt het ministerie van...
Primair onderwijs
Hoe beter afstemming en kwaliteitszorg, des te hogere Cito-scores - 3 mei 2012
Leerlingen die les krijgen op scholen die serieus werk maken van afstemming, kwaliteitszorg en zorgplannen behalen betere Cito-scores dan leerlingen op scholen waar daar minder aandacht voor is. Dat...
Primair onderwijs
Definitieve uitslag Citotoets 2012 - 3 mei 2012
Onlangs heeft Cito de definitieve cijfers van de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs 2012 gepubliceerd. In 2012 hebben meer scholen en leerlingen de Eindtoets Basisonderwijs gemaakt dan in...
Primair onderwijs
AVS niet rouwig om mogelijk uitstel verplichte Cito Eindtoets - 19 april 2012
De verplichting om de Cito Eindtoets voor het basisonderwijs af te nemen wordt hoogstwaarschijnlijk met een jaar uitgesteld. De AVS is er niet rouwig om. “We zijn niet tegen testen”,...
Primair onderwijs
AVS niet rouwig om uitstel verplichte Cito Eindtoets - 10 april 2012
De verplichting om de Cito Eindtoets voor het basisonderwijs af te nemen wordt hoogstwaarschijnlijk met een jaar uitgesteld. De Algemene Vereniging  Schoolleiders (AVS) is er niet rouwig om....
Primair onderwijs
‘Meer zittenblijvers leidt tot lagere eindtoetsscore’ - 4 april 2012
Er lijkt een verband te bestaan tussen het aantal vertraagde leerlingen op een school en de resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs, meldt de Inspectie van het Onderwijs. Naarmate scholen meer...
Voortgezet onderwijs
Gemiddelde Citoscore: 536 - 22 maart 2012
Deelnemende scholen hebben onlangs de uitslagen van de Citotoets ontvangen. In 2012 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 536. Het best passende brugklastype bij deze score is...
Primair onderwijs
Verplichte toetsing taal en rekenen in april 2013 komt dichtbij - 16 februari 2012
Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool gaan vanaf volgend schooljaar verplicht een centrale eindtoets voor taal en rekenen afl eggen. Het wetsvoorstel is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd...
Primair onderwijs
Veel boze reacties bij AVS over Cito - 8 februari 2012
Bij de AVS zijn boze reacties binnen gekomen over de onmogelijkheid om de digitale niveautoets af te nemen. Vooral omdat kinderen hier de dupe van zijn. Leerlingen kunnen helemaal geen toets doen of...
Primair onderwijs
Invoeren verplicht leerlingvolgsysteem en centrale eindtoets in speciaal (basis)onderwijs uitgesteld - 15 december 2011
Het tijdpad voor de voorgenomen invoering van leerling- en onderwijsvolgsystemen en van de centrale eindtoets in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is aangepast. De verschuiving naar...
Primair onderwijs
Onderwijscafé over toetsen - 1 december 2011
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op woensdag 14 december in studio Dudok te Den Haag - naar aanleiding van steeds meer verplichtingen vanuit de overheid - een onderwijscafé `Toetsen van...
Primair onderwijs
'Niveau basisonderwijs stabiel maar laag' - 13 februari 2008
Het Nederlandse basisonderwijs is de afgelopen twintig jaar niet beter en niet slechter geworden. Wel is het niveau al die tijd lager geweest dan dat het zou moeten zijn, volgens de experts die...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Documenten

Er zijn 11 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen