Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Eindtoets basisonderwijs

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Artikelen

Er zijn 98 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Een schooladvies voor gelijke kansen - 2 september 2016
De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende – schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het oordeel van de betrokken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eindtoets 2017 vlak voor meivakantie - 20 mei 2016
De papieren afname van de Centrale Eindtoets vindt in 2017 plaats in week 16 op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april. In 2018 wordt de eindtoets ook in week 16 gehouden. Dat schrijft...
Primair onderwijs
Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde - 12 mei 2016
De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde - 12 mei 2016
De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bussemaker overweegt wet te wijzigen bij hoge Cito-score - 26 april 2016
Minister Bussemaker van OCW wil stappen ondernemen om de wet te wijzigen voor kinderen die hogere Cito-scores hebben dan het schooladvies luidde. In dat geval moeten leraren verplicht hun advies...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eindtoets in 2017 mogelijk eerder - 4 april 2016
De AVS en de sectorraden hebben bij staatsecretaris Dekker het verzoek neergelegd toestemming te geven om eenmalig af te wijken van de wettelijke periode waarin de eindtoets plaatsvindt en toe te...
Primair onderwijs
Kwart basisscholen kiest niet voor Cito-toets - 2 februari 2016
Dit jaar kiezen minder basisscholen voor de Cito-toets dan een jaar eerder. Vorig jaar koos nog 85 procent voor de Cito-eindtoets, dit jaar pakken de twee nieuwe aanbieders van eindtoetsen voor groep...
Primair onderwijs
Dekker: geen grote problemen bij invoering ‘schooladvies leidend bij schoolkeuze’ - 7 december 2015
De invoering van de Wet Eindtoetsing PO, waarin het schooladvies leidend is voor de schoolkeuze, is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vanaf 1 december inschrijven voor eindtoets - 23 november 2015
Dit schooljaar moeten scholen voor de verplichte eindtoets voor groep 8-leerlingen in het reguliere basisonderwijs een keuze maken uit drie eindtoetsen. Scholen kunnen zich vanaf 1 december 2015...
Primair onderwijs
Onderwijsraad waarschuwt voor ondoordacht invoeren maatwerkdiploma - 13 november 2015
Verruiming van de wettelijke kaders van eindtoetsing is niet het goede instrument om maatwerk te stimuleren. Ook is het risicovol, stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Maatwerk binnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies leerkracht voorspelt beter dan eindtoets - 28 januari 2015
Het advies van de leerkracht voorspelt beter dan de eindtoets op welk onderwijsniveau de leerling na drie jaar voortgezet onderwijs zit. Ongeveer een kwart van de leerlingen verandert van...
Primair onderwijs
Onderwijssocioloog Dronkers: Ouders zetten leraren onder druk voor hoger schooladvies - 16 december 2014
Volgens het Algemeen Dagblad blijkt uit onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers dat basisscholieren uit groep 8 steeds vaker ten onrechte een vwo-advies krijgen. Vooral hoogopgeleide ouders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker laat scholen kiezen uit 3 eindtoetsen groep 8 - 14 november 2014
Vanaf schooljaar 2015/2016 kunnen scholen uit drie eindtoetsen kiezen voor groep 8. Naast de centrale eindtoets van de overheid zijn dat ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE. Dat heeft...
Primair onderwijs
‘Opschuiven eindtoets krijgt serieuze impact’ - 10 oktober 2014
Bij scholen die voorafgaand aan de eindtoets het schooladvies uitbrengen zijn er grotere verschillen met de toetsresultaten. Hoe hoger het advies, hoe hoger de kinderen in het voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs
Meisjes presteren beter dan jongens in voortgezet onderwijs - 8 oktober 2014
Jongens en meisjes scoren op de basisschool ongeveer even goed, maar vanaf de middelbare school doen meisjes het beter. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de meeste gevallen beginnen jongens...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen straks echt meer keuze in eindtoetsen - 17 september 2014
Twee toetsaanbieders hebben een alternatieve eindtoets (naast het Cito) ter goedkeuring aan het ministerie aangeboden. Dekker wil uiterlijk 1 december beslissen welke centrale eindtoetsen worden...
Primair onderwijs
Dossier ‘eindtoets op de basisschool’ online - 2 juli 2014
Het ministerie van OCW heeft een website gelanceerd met informatie over de verplichte afname van de eindtoets vanaf schooljaar 2014/2015.  De informatie op de website is vooral bedoeld voor...
Primair onderwijs
Informatie over centrale eindtoets op een rij - 12 juni 2014
Vanaf schooljaar 2014/2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets...
Primair onderwijs
Jongens scoren iets hoger op eindtoets dan meisjes - 12 maart 2014
De Citotoetsuitslagen zijn bekend. Basisschoolleerlingen behaalden in 2014 gemiddeld een score van 535, een resultaat dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Het best passende brugklastype bij...
Primair onderwijs
Ruimere keuze uit eindtoetsen basisonderwijs - 3 maart 2014
De Tweede Kamer heeft in februari een motie aangenomen om basisscholen in het invoeringsjaar van de verplichte eindtoets voor taal en rekenen (2014/2015) de mogelijkheid te bieden een keuze te maken...
Primair onderwijs
Dekker: ‘Stop kritiek op Citotoets’ - 11 februari 2014
Staatssecretaris Dekker van onderwijs wil dat de kritiek op toetsen in het basisonderwijs ophoudt. "Ten onrechte wordt een spookbeeld gecreëerd dat het basisonderwijs een afrekencultuur...
Primair onderwijs
Scholieren dupe door fout Cito - 11 februari 2014
Ruim 85.000 eindexamenleerlingen havo en vwo moeten door een fout van Cito een deel van het landelijke schoolexamen Engels opnieuw afleggen. Dat meldt De Telegraaf. De toetsontwikkelaar had de...
Voortgezet onderwijs
Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april - 3 februari 2014
Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool  maken vanaf 2015 jaarlijks rond 20 april een eindtoets voor taal en rekenen, meldt het ministerie van OCW. Dan is er nog voldoende tijd om...
Primair onderwijs
Ton Duif uit afschuw over commerciële Citoles - 16 januari 2014
Commerciële online cursussen om kinderen klaar te stomen voor de Citotoets zijn erg in trek, constateerde de gratis krant Metro onlangs. AVS-voorzitter Ton Duif is er niet gelukkig mee: “...
Primair onderwijs
De Cito komt er weer aan - 16 januari 2014
Op 11, 12 en 13 februari is het weer zover. Leerlingen van groep 8 mogen laten zien wat ze kunnen. Drie dagen gebogen over de eindtoets basisonderwijs. Briefjes op de deur met ‘Stilte, toets!...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Documenten

Er zijn 10 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen