Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Eindtoets basisonderwijs

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Artikelen

Er zijn 101 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Geen eindtoets vanwege coronacrisis - 18 maart 2020
Minister Slob heeft vandaag besloten om dit jaar geen centrale eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op scholen te verminderen. Veel schoolleiders en...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel: vast aanmeldmoment vo-school en eindtoets wordt ‘doorstroomtoets’ - 24 februari 2020
Groep 8-leerlingen moeten zich vanaf schooljaar 2022/2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden op de middelbare school. Ook verandert de eindtoets in een ‘doorstroomtoets’, die direct...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen kunnen kiezen uit vijf eindtoetsen - 18 november 2019
Alle basisscholen moeten tussen 1 december en 31 januari kenbaar maken welke eindtoets zij in het voorjaar in groep 8 willen gebruiken. Scholen kunnen kiezen uit de volgende eindtoetsen: - De...
Primair onderwijs
Verbeterstappen na fout in eindtoetswaarden - 28 oktober 2019
In mei maakt het ministerie van OCW bekend dat 11 procent van de groep-8 leerlingen, vanwege een fout, een onjuist toetsadvies heeft gekregen. Dat heeft bij een aantal leerlingen geleid tot een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regelingen en wijzigingen rondom eindtoets po - 12 augustus 2019
Het College voor Toetsen en Examens  heeft de Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2019-2020 vastgesteld. Ook is de afnameperiode van de centrale eindtoets po voor...
Primair onderwijs
Vervroeging eindtoets verbetert kansengelijkheid en schooladvies blijft leidend - 21 juni 2019
Het schooladvies en de eindtoets worden naar elkaar toegehaald, heeft minister Slob besloten. Het schooladvies wordt een voorlopig advies en wordt tussen 1 februari en 1 maart gegeven. In de eerste...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruim kwart gedupeerden eindtoets kreeg heroverweging advies - 21 juni 2019
Ruim 13 procent van de gedupeerde kinderen van groep 8 met een te hoog of te laag toetsadvies door een fout in de waardering van de eindtoets, kreeg een nieuw schooladvies voor het voortgezet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verkeerd eindtoetsadvies voor ongeveer 20.000 groep 8-leerlingen - 21 mei 2019
11 procent van de groep-8 leerlingen heeft vanwege een fout een onjuist toetsadvies gekregen, meldt het ministerie van OCW. Dat heeft bij een aantal leerlingen uit deze groep mogelijk geleid tot een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Peiling afnamemoment eindtoets onder leerkrachten - 19 april 2019
Op dit moment wordt de regelgeving omtrent het schooladvies en de eindtoets geëvalueerd door het ministerie van OCW. Een belangrijke vraag daarbij is het afnamemoment van de eindtoets: na of (...
Primair onderwijs
Geen grotere rol voor de eindtoets, vindt de schoolleider - 2 april 2019
De AVS heeft een ander perspectief op de conclusie uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat op 2 april is verschenen over verplaatsing van de eindtoets. Volgens het CPB moet de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Geef schooladvies pas na eindtoets, zeggen regeringsfracties - 13 februari 2019
Basisscholen moeten in hun schooladvies de resultaten van de eindtoets meenemen en niet, zoals nu, de eindtoets zien als second opinion op basis waarvan het schooladvies eventueel kan worden...
Primair onderwijs
Ruim 60 procent schoolleiders wil eindtoets als second opinion handhaven - 27 november 2018
Ruim 60 procent van de schoolleiders vindt dat de huidige situatie – eerst schooladvies dan eindtoets – gehandhaafd moet worden. 13 procent hiervan wil wel dat de eindtoets een maand...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po - 30 oktober 2018
Op 26 oktober 2018 heeft het College van Toetsen en Examens de Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2018–2019 en Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets...
Primair onderwijs
Wijziging Toetsbesluit PO - 25 oktober 2018
Minister Slob heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO voor het realiseren van een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basis- en speciaal onderwijs naar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Vanaf volgend schooljaar (adaptieve) eindtoets ook verplicht voor sbo en so - 5 oktober 2018
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de Adaptieve Centrale Eindtoets voldoende geschikt voor het sbo en so. Deze leerlingen zijn vanaf schooljaar 2019-2020 verplicht om de eindtoets te maken. Dat meldt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Alle eindtoetsen hebben nu dezelfde zes toetsadviezen - 17 september 2018
Vanaf dit schooljaar hanteren alle toetsaanbieders dezelfde categorieën voor het toetsadvies: vijf brede adviezen en het enkelvoudige advies ‘vwo’. Het definitieve schooladvies van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets - 11 juni 2018
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Onderwijsraad vraagt reactie over rol toetsen en examens - 12 maart 2018
De Onderwijsraad bereidt op verzoek van de minister van OCW een advies voor over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs. Schriftelijk reageren kan tot 1 april via toetsing@...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Ssst… eindtoets! - 12 januari 2018
Drie jaar na de invoering van de verplichte eindtoets in groep 8 wordt deze al weer aangepast. Zo moet een deel van de opgaven in alle toetsen van de verschillende aanbieders hetzelfde zijn en moeten...
Primair onderwijs
Meer brede adviezen in 2017 - 1 december 2017
Brede schooladviezen komen weer even vaak voor als in 2013, er is geen structurele over- of onderadvisering en scholen maken gebruik van verschillende eindtoetsen. Minister Arie Slob toont zich in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijzigingen in regelgeving eindtoetsing basisschool - 16 oktober 2017
Er zijn drie wijzigingen in de regelgeving bij de eindtoets PO: een verhoging van de IQ grens van 70 naar 75 in de ontheffingsgronden; het toevoegen van de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/...
Primair onderwijs
1 op de 15 adviezen bijgesteld na eindtoets basisschool - 19 april 2017
Deze week gaat de eindtoets in het (speciaal) basisonderwijs van start, die door bijna 180 duizend leerlingen van groep 8 wordt gemaakt. Het eerder uitgegeven leerkrachtadvies van deze leerlingen...
Primair onderwijs
Eindtoets minder cruciaal voor oordeel inspectie - 11 april 2017
In het vernieuwde onderzoekskader zijn de eindtoetsresultaten van een school minder bepalend voor het eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. De eigen visie van de school komt op deze manier...
Primair onderwijs
’Eindtoets mag nooit zwaarwegend criterium zijn voor kwaliteitsoordeel over school’ - 2 februari 2017
De vaste Kamercommissie voor OCW heeft op 2 februari een rondetafelgesprek gehouden met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en specialisten over de status van eindtoetsen en de gewichtenregeling...
Primair onderwijs
Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken - 30 januari 2017
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vraagt zich af of het toelaten van verschillende eindtoetsen meerwaarde heeft. Daarvoor wil hij de mogelijke positieve effecten en keerzijden in kaart brengen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Documenten

Er zijn 11 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Kamerbrief Eindtoets 2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs, corona-virus
18 maart 2020
Wijziging afname eindtoets
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
30 oktober 2018
Ontwerpbesluit Toetsbesluit PO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
25 oktober 2018
Wijziging beleidsregel eindtoets 5 juli 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
16 oktober 2017
Brief Petra van Haren aan vaste Kamercommissie OCW
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Cito, Eindtoets basisonderwijs
26 april 2016
Bijlage - Nadere beschrijving van argumentatie
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
4 april 2016
Rapport-schooladviezen-en-onderwijsloopbanen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
28 mei 2013
Jaarrede 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs, AVS-congres 2013
22 maart 2013
Open brief Centrale Eindtoets.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
19 maart 2013
Jaarrede 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
15 maart 2013

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen