Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Eindtoets basisonderwijs

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Artikelen

Er zijn 91 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Ruim 60 procent schoolleiders wil eindtoets als second opinion handhaven - 27 november 2018
Ruim 60 procent van de schoolleiders vindt dat de huidige situatie – eerst schooladvies dan eindtoets – gehandhaafd moet worden. 13 procent hiervan wil wel dat de eindtoets een maand...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po - 30 oktober 2018
Op 26 oktober 2018 heeft het College van Toetsen en Examens de Wijziging Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2018–2019 en Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets...
Primair onderwijs
Wijziging Toetsbesluit PO - 25 oktober 2018
Minister Slob heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO voor het realiseren van een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basis- en speciaal onderwijs naar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Vanaf volgend schooljaar (adaptieve) eindtoets ook verplicht voor sbo en so - 5 oktober 2018
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de Adaptieve Centrale Eindtoets voldoende geschikt voor het sbo en so. Deze leerlingen zijn vanaf schooljaar 2019-2020 verplicht om de eindtoets te maken. Dat meldt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Alle eindtoetsen hebben nu dezelfde zes toetsadviezen - 17 september 2018
Vanaf dit schooljaar hanteren alle toetsaanbieders dezelfde categorieën voor het toetsadvies: vijf brede adviezen en het enkelvoudige advies ‘vwo’. Het definitieve schooladvies van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Afname centrale eindtoets primair onderwijs schooljaar 2019/2020 - 16 augustus 2018
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft medio juli de datums bekend gemaakt van de afname van de centrale eindtoets primair onderwijs in schooljaar 2019/2020. Verder heeft het CvTE...
Primair onderwijs
Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets - 11 juni 2018
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Onderwijsraad vraagt reactie over rol toetsen en examens - 12 maart 2018
De Onderwijsraad bereidt op verzoek van de minister van OCW een advies voor over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs. Schriftelijk reageren kan tot 1 april via toetsing@...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Ssst… eindtoets! - 12 januari 2018
Drie jaar na de invoering van de verplichte eindtoets in groep 8 wordt deze al weer aangepast. Zo moet een deel van de opgaven in alle toetsen van de verschillende aanbieders hetzelfde zijn en moeten...
Primair onderwijs
Meer brede adviezen in 2017 - 1 december 2017
Brede schooladviezen komen weer even vaak voor als in 2013, er is geen structurele over- of onderadvisering en scholen maken gebruik van verschillende eindtoetsen. Minister Arie Slob toont zich in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijzigingen in regelgeving eindtoetsing basisschool - 16 oktober 2017
Er zijn drie wijzigingen in de regelgeving bij de eindtoets PO: een verhoging van de IQ grens van 70 naar 75 in de ontheffingsgronden; het toevoegen van de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/...
Primair onderwijs
1 op de 15 adviezen bijgesteld na eindtoets basisschool - 19 april 2017
Deze week gaat de eindtoets in het (speciaal) basisonderwijs van start, die door bijna 180 duizend leerlingen van groep 8 wordt gemaakt. Het eerder uitgegeven leerkrachtadvies van deze leerlingen...
Primair onderwijs
Eindtoets minder cruciaal voor oordeel inspectie - 11 april 2017
In het vernieuwde onderzoekskader zijn de eindtoetsresultaten van een school minder bepalend voor het eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. De eigen visie van de school komt op deze manier...
Primair onderwijs
’Eindtoets mag nooit zwaarwegend criterium zijn voor kwaliteitsoordeel over school’ - 2 februari 2017
De vaste Kamercommissie voor OCW heeft op 2 februari een rondetafelgesprek gehouden met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en specialisten over de status van eindtoetsen en de gewichtenregeling...
Primair onderwijs
Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken - 30 januari 2017
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vraagt zich af of het toelaten van verschillende eindtoetsen meerwaarde heeft. Daarvoor wil hij de mogelijke positieve effecten en keerzijden in kaart brengen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen - 18 november 2016
Scholen kunnen dit jaar een keuze maken uit zes verschillende eindtoetsen. Tussen 1 december en 1 februari moeten ze hun definitieve keuze bekendmaken. De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 ...
Primair onderwijs
Eindtoets second opinion, schooladvies leidend - 2 november 2016
Het is onwenselijk dat veel basisscholen uitsluitend een enkelvoudig schooladvies geven. Staatssecretaris Dekker staat het uitsluiten van meervoudige adviezen – in plaatsingswijzers...
Primair onderwijs
CBS: zelfde Citoscore, andere schoolloopbaan - 9 september 2016
Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen die dezelfde Citoscore hebben behaald maar van wie de ouders lager opgeleid zijn. Ze beginnen ook vaker op een...
Primair onderwijs
Een schooladvies voor gelijke kansen - 2 september 2016
De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende – schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het oordeel van de betrokken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eindtoets 2017 vlak voor meivakantie - 20 mei 2016
De papieren afname van de Centrale Eindtoets vindt in 2017 plaats in week 16 op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april. In 2018 wordt de eindtoets ook in week 16 gehouden. Dat schrijft...
Primair onderwijs
Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde - 12 mei 2016
De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde - 12 mei 2016
De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bussemaker overweegt wet te wijzigen bij hoge Cito-score - 26 april 2016
Minister Bussemaker van OCW wil stappen ondernemen om de wet te wijzigen voor kinderen die hogere Cito-scores hebben dan het schooladvies luidde. In dat geval moeten leraren verplicht hun advies...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eindtoets in 2017 mogelijk eerder - 4 april 2016
De AVS en de sectorraden hebben bij staatsecretaris Dekker het verzoek neergelegd toestemming te geven om eenmalig af te wijken van de wettelijke periode waarin de eindtoets plaatsvindt en toe te...
Primair onderwijs
Kwart basisscholen kiest niet voor Cito-toets - 2 februari 2016
Dit jaar kiezen minder basisscholen voor de Cito-toets dan een jaar eerder. Vorig jaar koos nog 85 procent voor de Cito-eindtoets, dit jaar pakken de twee nieuwe aanbieders van eindtoetsen voor groep...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Documenten

Er zijn 14 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Wijziging afname eindtoets
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
30 oktober 2018
Ontwerpbesluit Toetsbesluit PO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
25 oktober 2018
Datums afname eindtoets PO 2019/2010
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
16 augustus 2018
Toetsregelement eindtoets PO 2019/2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
16 augustus 2018
Wijziging Regeling beoordeling eindtoets PO 2019/2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
16 augustus 2018
Wijziging Regeling hulpmiddelen eindtoets PO 2019/2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
16 augustus 2018
Wijziging beleidsregel eindtoets 5 juli 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
16 oktober 2017
Brief Petra van Haren aan vaste Kamercommissie OCW
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Cito, Eindtoets basisonderwijs
26 april 2016
Bijlage - Nadere beschrijving van argumentatie
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
4 april 2016
Rapport-schooladviezen-en-onderwijsloopbanen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
28 mei 2013
Jaarrede 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs, AVS-congres 2013
22 maart 2013
Open brief Centrale Eindtoets.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
19 maart 2013

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen