Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Eindtoets basisonderwijs

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Artikelen

Er zijn 68 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets - 11 juni 2018
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Ssst… eindtoets! - 12 januari 2018
Drie jaar na de invoering van de verplichte eindtoets in groep 8 wordt deze al weer aangepast. Zo moet een deel van de opgaven in alle toetsen van de verschillende aanbieders hetzelfde zijn en moeten...
Primair onderwijs
Wijzigingen in regelgeving eindtoetsing basisschool - 16 oktober 2017
Er zijn drie wijzigingen in de regelgeving bij de eindtoets PO: een verhoging van de IQ grens van 70 naar 75 in de ontheffingsgronden; het toevoegen van de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/...
Primair onderwijs
1 op de 15 adviezen bijgesteld na eindtoets basisschool - 19 april 2017
Deze week gaat de eindtoets in het (speciaal) basisonderwijs van start, die door bijna 180 duizend leerlingen van groep 8 wordt gemaakt. Het eerder uitgegeven leerkrachtadvies van deze leerlingen...
Primair onderwijs
Eindtoets minder cruciaal voor oordeel inspectie - 11 april 2017
In het vernieuwde onderzoekskader zijn de eindtoetsresultaten van een school minder bepalend voor het eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. De eigen visie van de school komt op deze manier...
Primair onderwijs
’Eindtoets mag nooit zwaarwegend criterium zijn voor kwaliteitsoordeel over school’ - 2 februari 2017
De vaste Kamercommissie voor OCW heeft op 2 februari een rondetafelgesprek gehouden met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en specialisten over de status van eindtoetsen en de gewichtenregeling...
Primair onderwijs
Eindtoets in 2017 mogelijk eerder - 4 april 2016
De AVS en de sectorraden hebben bij staatsecretaris Dekker het verzoek neergelegd toestemming te geven om eenmalig af te wijken van de wettelijke periode waarin de eindtoets plaatsvindt en toe te...
Primair onderwijs
Kwart basisscholen kiest niet voor Cito-toets - 2 februari 2016
Dit jaar kiezen minder basisscholen voor de Cito-toets dan een jaar eerder. Vorig jaar koos nog 85 procent voor de Cito-eindtoets, dit jaar pakken de twee nieuwe aanbieders van eindtoetsen voor groep...
Primair onderwijs
Dekker laat scholen kiezen uit 3 eindtoetsen groep 8 - 14 november 2014
Vanaf schooljaar 2015/2016 kunnen scholen uit drie eindtoetsen kiezen voor groep 8. Naast de centrale eindtoets van de overheid zijn dat ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE. Dat heeft...
Primair onderwijs
‘Opschuiven eindtoets krijgt serieuze impact’ - 10 oktober 2014
Bij scholen die voorafgaand aan de eindtoets het schooladvies uitbrengen zijn er grotere verschillen met de toetsresultaten. Hoe hoger het advies, hoe hoger de kinderen in het voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs
Meisjes presteren beter dan jongens in voortgezet onderwijs - 8 oktober 2014
Jongens en meisjes scoren op de basisschool ongeveer even goed, maar vanaf de middelbare school doen meisjes het beter. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de meeste gevallen beginnen jongens...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen straks echt meer keuze in eindtoetsen - 17 september 2014
Twee toetsaanbieders hebben een alternatieve eindtoets (naast het Cito) ter goedkeuring aan het ministerie aangeboden. Dekker wil uiterlijk 1 december beslissen welke centrale eindtoetsen worden...
Primair onderwijs
Dossier ‘eindtoets op de basisschool’ online - 2 juli 2014
Het ministerie van OCW heeft een website gelanceerd met informatie over de verplichte afname van de eindtoets vanaf schooljaar 2014/2015. De website is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/...
Primair onderwijs
Informatie over centrale eindtoets op een rij - 12 juni 2014
Vanaf schooljaar 2014/2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets...
Primair onderwijs
Jongens scoren iets hoger op eindtoets dan meisjes - 12 maart 2014
De Citotoetsuitslagen zijn bekend. Basisschoolleerlingen behaalden in 2014 gemiddeld een score van 535, een resultaat dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Het best passende brugklastype bij...
Primair onderwijs
Ruimere keuze uit eindtoetsen basisonderwijs - 3 maart 2014
De Tweede Kamer heeft in februari een motie aangenomen om basisscholen in het invoeringsjaar van de verplichte eindtoets voor taal en rekenen (2014/2015) de mogelijkheid te bieden een keuze te maken...
Primair onderwijs
Dekker: ‘Stop kritiek op Citotoets’ - 11 februari 2014
Staatssecretaris Dekker van onderwijs wil dat de kritiek op toetsen in het basisonderwijs ophoudt. "Ten onrechte wordt een spookbeeld gecreëerd dat het basisonderwijs een afrekencultuur...
Primair onderwijs
Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april - 3 februari 2014
Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool  maken vanaf 2015 jaarlijks rond 20 april een eindtoets voor taal en rekenen, meldt het ministerie van OCW. Dan is er nog voldoende tijd om...
Primair onderwijs
Ton Duif uit afschuw over commerciële Citoles - 16 januari 2014
Commerciële online cursussen om kinderen klaar te stomen voor de Citotoets zijn erg in trek, constateerde de gratis krant Metro onlangs. AVS-voorzitter Ton Duif is er niet gelukkig mee: “...
Primair onderwijs
De Cito komt er weer aan - 16 januari 2014
Op 11, 12 en 13 februari is het weer zover. Leerlingen van groep 8 mogen laten zien wat ze kunnen. Drie dagen gebogen over de eindtoets basisonderwijs. Briefjes op de deur met ‘Stilte, toets!...
Primair onderwijs
Lector Hogeschool iPabo hekelt toetscultuur - 7 januari 2014
De toetscultuur in het basisonderwijs verdringt de kernvraag: waartoe leiden wij op? Dat stelt dr. Monique Leygraaf, lector Diversiteit & Kritisch burgerschap aan de Hogeschool iPabo. Tot en...
Primair onderwijs
Actiegroep van schoolleiders keert zich tegen eindtoets - 7 januari 2014
De Citotoets moet worden afgeschaft, stelde de nieuw opgerichte actiegroep 'Op weg naar geweldig onderwijs' onlangs in dagblad Trouw. De graadmeter voor achtstegroepers die in februari op...
Primair onderwijs
Ook Eerste Kamer stemt in met verplichte eindtoets - 11 december 2013
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het verplichten van de Eindtoets basisonderwijs. Vanaf volgend schooljaar maken alle leerlingen van groep 8 op alle basisscholen een...
Primair onderwijs
Stoppen met toetsgekte - 25 november 2013
De citoïsering van het onderwijs moet stoppen. Ranglijstjes zijn oneerlijk, kinderen worden gedeclasseerd. In de uitzending van KRO Brandpunt op 24 november vertelt oud-inspecteur Henk van der...
Primair onderwijs
Internetconsultatie verplichte eindtoets - 19 november 2013
Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel om eindtoetsen voor taal en rekenen in te voeren voor alle leerlingen van basisscholen, worden bepaalde onderdelen verder uitgewerkt in een...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Documenten

Er zijn 7 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Wijziging beleidsregel eindtoets 5 juli 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
16 oktober 2017
Gezamenlijke brief aan staatssecretaris Dekker - Data eindtoets 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
4 april 2016
Bijlage - Nadere beschrijving van argumentatie
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
4 april 2016
Rapport-schooladviezen-en-onderwijsloopbanen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
28 mei 2013
Jaarrede 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs, AVS Congres 2013
22 maart 2013
Open brief Centrale Eindtoets.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs
19 maart 2013

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Eindtoets basisonderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen