Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Dossier eindtoets - Artikelen

Er zijn 12 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Ssst… eindtoets! - 12 januari 2018
Drie jaar na de invoering van de verplichte eindtoets in groep 8 wordt deze al weer aangepast. Zo moet een deel van de opgaven in alle toetsen van de verschillende aanbieders hetzelfde zijn en moeten...
Primair onderwijs
Meer brede adviezen in 2017 - 1 december 2017
Brede schooladviezen komen weer even vaak voor als in 2013, er is geen structurele over- of onderadvisering en scholen maken gebruik van verschillende eindtoetsen. Minister Arie Slob toont zich in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken - 30 januari 2017
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vraagt zich af of het toelaten van verschillende eindtoetsen meerwaarde heeft. Daarvoor wil hij de mogelijke positieve effecten en keerzijden in kaart brengen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen - 18 november 2016
Scholen kunnen dit jaar een keuze maken uit zes verschillende eindtoetsen. Tussen 1 december en 1 februari moeten ze hun definitieve keuze bekendmaken. De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 ...
Primair onderwijs
Eindtoets second opinion, schooladvies leidend - 2 november 2016
Het is onwenselijk dat veel basisscholen uitsluitend een enkelvoudig schooladvies geven. Staatssecretaris Dekker staat het uitsluiten van meervoudige adviezen – in plaatsingswijzers...
Primair onderwijs
CBS: zelfde Citoscore, andere schoolloopbaan - 9 september 2016
Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen die dezelfde Citoscore hebben behaald maar van wie de ouders lager opgeleid zijn. Ze beginnen ook vaker op een...
Primair onderwijs
Een schooladvies voor gelijke kansen - 2 september 2016
De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende – schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het oordeel van de betrokken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde - 12 mei 2016
De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eindtoets in 2017 mogelijk eerder - 4 april 2016
De AVS en de sectorraden hebben bij staatsecretaris Dekker het verzoek neergelegd toestemming te geven om eenmalig af te wijken van de wettelijke periode waarin de eindtoets plaatsvindt en toe te...
Primair onderwijs
Dekker: geen grote problemen bij invoering ‘schooladvies leidend bij schoolkeuze’ - 7 december 2015
De invoering van de Wet Eindtoetsing PO, waarin het schooladvies leidend is voor de schoolkeuze, is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vanaf 1 december inschrijven voor eindtoets - 23 november 2015
Dit schooljaar moeten scholen voor de verplichte eindtoets voor groep 8-leerlingen in het reguliere basisonderwijs een keuze maken uit drie eindtoetsen. Scholen kunnen zich vanaf 1 december 2015...
Primair onderwijs
Advies leerkracht voorspelt beter dan eindtoets - 28 januari 2015
  Het advies van de leerkracht voorspelt beter dan de eindtoets op welk onderwijsniveau de leerling na drie jaar voortgezet onderwijs zit. Ongeveer een kwart van de leerlingen verandert van...
Primair onderwijs

Dossier eindtoets - Documenten

Er zijn 2 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Gezamenlijke brief aan staatssecretaris Dekker - Data eindtoets 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
4 april 2016
Bijlage - Nadere beschrijving van argumentatie
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindtoets basisonderwijs, eindtoets
4 april 2016

Dossier eindtoets - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier eindtoets - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier eindtoets - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier eindtoets - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen