Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Dossier Eindexamen - Artikelen

Er zijn 28 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Uitslagen centrale examens VMBO Maastricht blijven geldig - 27 juni 2018
De uitslagen van de centrale eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht blijven geldig tot 1 januari 2019. Op die manier krijgen leerlingen de tijd om hun schoolexamens te repareren. Daardoor...
Voortgezet onderwijs
Al ruim 110.000 klachten over eindexamens - 22 mei 2018
In de eerste week van de eindexamens zijn bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ruim 110.000 klachten binnengekomen. De meeste klachten gingen over het examen Engels voor havo en vwo,...
Voortgezet onderwijs
31e editie eindexamenklachtenlijn LAKS geopend - 14 mei 2018
Op maandag 14 mei opent het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) weer zijn jaarlijkse eindexamenklachtenlijn en de site examenklacht.nl. De vernieuwde site is gericht op positieve feedback en is...
Voortgezet onderwijs
Correctievolgorde examens blijft zoals het was - 12 februari 2018
De huidige correctievolgorde van de eindexamens blijft gehandhaafd. Dit zei minister Slob tijdens het algemeen overleg over examens op 6 februari. Hiermee is het voorstel van voormalig...
Voortgezet onderwijs
Eindexamens 2016 beter gemaakt - 28 november 2016
  De eindexamens op middelbare scholen zijn dit jaar goed gemaakt. Het slagingspercentage was met 92,7 procent op het hoogste punt sinds 2008. In totaal haalden ruim 3300 scholieren een 8...
Voortgezet onderwijs
Meer ongeldig verklaarde examens dan vorig jaar - 29 augustus 2016
De inspectie heeft in 2016 1370 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit is fors hoger dan vorig jaar (850). Volgens de inspectie zijn nog te vaak onregelmatigheden te...
Voortgezet onderwijs
Eindexamenklachtenlijn bereikt recordaantal klachten - 24 mei 2016
De eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de meeste klachten ooit bereikt. Het record lag op 161.124 klachten, maar de teller staat op 24 mei op 185.996. En de...
Voortgezet onderwijs
LAKS opent eindexamenklachtenlijn - 12 mei 2016
Met het begin van de centrale eindexamens opent het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ook weer zijn jaarlijkse eindexamenklachtenlijn. De circa 210.000 eindexamenkandidaten kunnen bij het...
Voortgezet onderwijs
LAKS opent meldpunt ‘Help ik mag geen examen doen’ - 21 maart 2016
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een meldpunt geopend voor scholieren die zijn uitgesloten van hun examen. Jaarlijks worden vele scholieren illegaal uitgesloten van hun examen...
Voortgezet onderwijs
Geen spellingcontrole voor dyslectische leerlingen op eindexamen - 1 februari 2016
Dit jaar mogen leerlingen met dyslexie tijdens het eindexamen geen gebruik meer maken van spellingcontrole op de pc. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft deze strenge maatregel afgelopen...
Voortgezet onderwijs
Iets meer geslaagden in 2015 - 15 december 2015
Het slaagpercentage van alle eindexamenkandidaten in 2015 is met 0,8 procent gestegen ten opzichte van 2014. De grootste stijging is in het vwo. In het havo is het slaagpercentage met 0,2 procent...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad waarschuwt voor ondoordacht invoeren maatwerkdiploma - 13 november 2015
Verruiming van de wettelijke kaders van eindtoetsing is niet het goede instrument om maatwerk te stimuleren. Ook is het risicovol, stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Maatwerk binnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Spelling telt in 2016 weer mee bij centraal examen Nederlands - 25 juni 2015
Vanaf 2016 gaat spelling weer meetellen bij het centraal examen Nederlands. Dekker heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) verzocht de variant met toets op spelling bij de examens in 2016...
Voortgezet onderwijs
Dekker bereid omkering correctievolgorde terug te draaien - 25 juni 2015
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is bereid om zijn besluit over de omkering van de eerste en tweede correctie nog niet uit te voeren en de huidige werkwijze nog een jaar aan te houden. Dit...
Voortgezet onderwijs
LAKS voor omdraaien eerste en tweede correctie eindexamen - 16 juni 2015
Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is voorstander van het omdraaien van de eerste en tweede correctie tijdens de eindexamens. LAKS denkt dat dit ervoor zal zorgen dat het eindexamen...
Voortgezet onderwijs
‘Cum laude’ op diploma beste vo-scholieren - 15 juni 2015
Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar de vermelding cum laude op hun diploma als ze gemiddeld een 8 of hoger halen. De ministerraad heeft ingestemd met een...
Voortgezet onderwijs
Omkering correctievolgorde examens blijft omstreden - 28 mei 2015
Op initiatief van CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog komt er toch nog voor het zomerreces een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de omstreden omkering van de correctievolgorde van de centrale...
Voortgezet onderwijs
LAKS: ‘Scholieren onrechtmatig uitgesloten van examen’ - 4 mei 2015
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) signaleert dat er nog steeds scholieren zijn die onterecht worden uitgesloten van het Centraal Examen op grond van behaalde resultaten.   Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gsm-verkeer tijdens eindexamens blokkeren is verboden - 1 mei 2015
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen geen illegale ‘jammers’ gebruiken die gsm-signalen verstoren om zo elektronisch spieken tijdens eindexamens te voorkomen. Het Agentschap Telecom...
Voortgezet onderwijs
Omkering eerste en tweede correctie centrale examens vanaf 2016 - 28 april 2015
Vanaf 2016 worden de eerste en tweede correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs in volgorde omgekeerd. Eerst beoordeelt een docent van een andere school het examen, pas daarna de...
Voortgezet onderwijs
​Ruim 40 procent leerlingen haalt rekentoets niet - 3 december 2014
Ruim 40 procent van de examenkandidaten heeft de rekentoets niet gehaald. Het gemiddelde cijfer is een 5,9. Dit blijkt uit de examenmonitor 2014 die op 25 november naar de Tweede Kamer is gestuurd...
Voortgezet onderwijs
Toptalenten kunnen nog eerder examen doen - 8 oktober 2014
Staatssecretaris Dekker van OCW gaat de regeling waarbij toptalenten in het voortgezet onderwijs eerder examen mogen doen, nog verder verruimen. Dan kunnen uitblinkers al in het voor-voorlaatste...
Voortgezet onderwijs
Eén procent eindexamens ongeldig verklaard - 20 augustus 2014
De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen eindexamenperiode 346 schriftelijke eindexamens geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Er zijn 200.000 examens gemaakt. Het ongeldig...
Voortgezet onderwijs
LAKS start meldpunt ‘Ik mag geen eindexamen doen’ - 8 mei 2014
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een meldpunt opgericht voor scholieren die vanwege tegenvallende resultaten niet mogen deelnemen aan de centrale examens. Volgens de wet mag dit...
Voortgezet onderwijs
Hoger resultaat op eindexamens - 30 oktober 2013
De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn dit jaar beter gemaakt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de Examenmonitor die staatssecretaris Sander Dekker eind oktober naar de Tweede Kamer stuurde...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Eindexamen - Documenten

Er zijn 10 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
examenmonitor-vo-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindexamen
30 oktober 2013
Examenmonitor-voortgezet-onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindexamen, Politiek
10 december 2012
Aanmelding staatsexamen vwo havo vmbo 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit, Eindexamen
14 augustus 2012
NT2 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit, Eindexamen
14 augustus 2012
Syllabi 2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteit, Eindexamen
14 augustus 2012

Dossier Eindexamen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Eindexamen - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Eindexamen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Eindexamen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen