Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Cultuuronderwijs

Dossier Cultuuronderwijs - Artikelen

Er zijn 28 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
40 procent scholen heeft geen vakleerkracht cultuureducatie - 15 november 2019
Veertig procent van de scholen in het primair onderwijs heeft geen vakleerkracht voor cultuureducatie. De belangrijkste reden hiervoor is gebrek aan middelen. Het grootste deel van de scholen heeft...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
‘Film in de klas’ wil leerlingen in aanraking brengen met invloedrijke beeldcultuur - 26 september 2019
Kinderen krijgen dagelijks een stortvloed aan beelden te verduren. Het is dus van belang dat zij bewust en kritisch leren kijken. Daarom slaan het Nederlandse Film Festival (NFF), Schooltv en NPO...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minister kiest voor cultuuronderwijs - 13 juni 2019
In de nieuwe cultuurperiode wordt het programma Cultuureducatie met kwaliteit breder van opzet. Er komt geld bij: de deelnemende gemeenten zullen in de periode 2012-2024 allemaal hetzelfde bedrag per...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Uiterlijk 1 november aanvragen subsidie cultuureducatie - 12 februari 2019
Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen tot en met 1 november subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Per...
Voortgezet onderwijs
Nog subsidie beschikbaar voor post-hbo opleiding Cultuurbegeleider - 17 mei 2018
Er zijn nog circa 275 plaatsen beschikbaar voor cultuurcoördinatoren die de verdiepende post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider willen volgen. De subsidie dekt (vrijwel) de volledige kosten van...
Primair onderwijs
Kabinet investeert in muziekonderwijs en museumbezoek scholen - 12 maart 2018
Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt bekend dat het budget van de derde ronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs met 5 miljoen euro is verhoogd, naar 10 miljoen euro in totaal. Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidies voor muziekonderwijs en versterking cultuureducatie - 25 januari 2018
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft onlangs de subsidiemogelijkheden voor 2018 bekendgemaakt. Op het gebied van cultuureducatie vergroot het Fonds de investeringen in cultuuronderwijs in het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Cultuuronderwijs en Passend onderwijs - 12 januari 2018
Schoolleiders uit de beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwamen 1 december bij elkaar om te spreken over de verankering van cultuuronderwijs op basisscholen en over de voortgang van Passend...
Primair onderwijs
Leerlingen met vertrouwen de agora laten oversteken - 2 december 2017
Alle 25 basisscholen, 700 medewerkers en 7000 leerlingen van Stichting Agora doen eraan mee: het project Opera aan de Zaan. Grotendeels zonder subsidie, maar met inzet van De Nationale Opera. Een...
Primair onderwijs
Cultuuronderwijs heeft vaste plek op vo - 7 november 2017
Cultuuronderwijs heeft een vaste plek gekregen in het voortgezet onderwijs en scholen zijn er positief over. Dat blijkt uit de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017 die naar de Tweede...
Voortgezet onderwijs
Regeling subsidie cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs gepubliceerd - 29 september 2017
Staatssecretaris Sander Dekker heeft op 28 september 2017 de subsidieregeling ‘Cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Deze stelt interne cultuurcoördinatoren...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair onderwijs - 29 juni 2017
Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen...
Primair onderwijs
Oproep cultuureducatie en –participatie voor alle leerlingen - 11 mei 2017
Kunst en cultuur, sport, welzijn en onderwijs vormen samen de kern van integraal jeugd- en jongerenbeleid. Cultuureducatie en –participatie helpen jongeren hun eigen identiteit te vormen, het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Driekwart van de scholen heeft interne cultuurcoördinator - 30 maart 2017
Gemiddeld besteden basisscholen tussen groep 3 en groep 8 anderhalf uur per week aan Kunstzinnige oriëntatie. Op driekwart van de scholen is er een cultuurcoördinator. Dit zijn enkele...
Primair onderwijs
Dag van de Cultuureducatie - 7 maart 2017
Op 8 maart vindt de Dag van de Cultuureducatie plaats. Een evenement vol inspirerende ontmoetingen, presentaties en workshops met als overkoepelend thema ‘Leren combineren’. De...
Primair onderwijs
Vraag naar cultuurcoaches groter dan begroot - 23 februari 2017
In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Dat is veel meer dan de oorspronkelijk begrote 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Landelijk Kennisinstituut...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer cultuuronderwijs op school - 24 november 2016
Cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid en de deskundigheid van de leraren op dit terrein vergroot. Er is vier miljoen euro beschikbaar vanuit OCW voor interne cultuurco...
Primair onderwijs
Debat Cultureel Kapitaal Live: cultuur van en voor iedereen, maar hoe? - 4 november 2016
Het is geen vraag meer óf cultuureducatie er toe doet, maar wel hóe dit onderdeel wordt van onderwijs en opvoeding in de school. Dit was de kernboodschap van het debat Cultureel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Het moet vanzelfsprekender zijn, niet als iets erbij ’ - 1 juni 2016
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de AVS waaraan meer...
Primair onderwijs
Scholen vinden cultuureducatie belangrijk, maar het is nog onvoldoende verankerd - 26 mei 2016
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs.  Dit blijkt uit een peiling van de Algemene...
Primair onderwijs
Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs - 22 april 2016
Zestien basisscholen hebben zich op 20 april verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De vereniging is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een toegevoegde waarde...
Primair onderwijs
Goede voorbeelden samenwerking tussen scholen en musea naar Tweede Kamer - 8 februari 2016
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs stuurde onlangs het rapport van de Taksforce Museumeducatie 2015 naar de Tweede Kamer. Hierin staan meer dan zestig goede voorbeelden van samenwerking tussen...
Primair onderwijs
Kröller-Müller Museum wint Museumeducatie Prijs 2015 - 15 oktober 2015
Het Kröller-Müller Museum heeft de nieuwe Museumeducatie Prijs van 50.000 euro gewonnen voor het basisschoolprogramma ‘Elke dag kunst’. De prijs is op woensdagavond 14 oktober...
Primair onderwijs
Subsidieregeling professionalisering cultuuronderwijs - 10 augustus 2015
Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven, kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling...
Primair onderwijs
Rondetafelgesprekken over toekomst museumeducatie - 2 juni 2015
Op 19 juni, 26 juni en 17 juli organiseert de Taskforce Museumeducatie rondetafelgesprekken met schoolleiders en cultuurcoördinatoren over de toekomst van museumeducatie en de samenwerking...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Cultuuronderwijs - Documenten

Er zijn 4 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Cultuuronderwijs
13 juni 2019
Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Cultuuronderwijs, Subsidieregelingen
29 september 2017
AVS Peiling Cultuureducatie - mei 2016 (bijlage)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032, Cultuuronderwijs
26 mei 2016

Dossier Cultuuronderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Cultuuronderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Mag een onbevoegde leerkracht muziekles geven in het primair onderwijs? En welke regels zijn er voor het inzetten van gastdocenten?
Primair onderwijs

Dossier Cultuuronderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid om de besmetting met het coronavirus in te perken heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor onze leergangen. De AVS Academie volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en voert overleg met het ministerie, het RIVM en de GGD over passende maatregelen. 

Per week wordt beoordeeld of opleidings- en leergangdagen kunnen doorgaan, op afstand gegeven kunnen worden of worden verschoven. Je ontvangt hierover per mail informatie.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Cultuuronderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen