Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Centrale Eindtoets

Dossier Centrale Eindtoets - Artikelen

Er zijn 5 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Onderwijsraad vraagt reactie over rol toetsen en examens - 12 maart 2018
De Onderwijsraad bereidt op verzoek van de minister van OCW een advies voor over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs. Schriftelijk reageren kan tot 1 april via toetsing@...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
CvTE pleit voor twee examenperiodes - 17 juni 2016
Eindexamenleerlingen die op twee momenten in het jaar, bijvoorbeeld juni en november, examens kunnen maken. Daarvoor pleit voorzitter Pieter Hendrikse van het College voor toetsen en examens (CvTE)...
Voortgezet onderwijs
Eindtoets 2017 vlak voor meivakantie - 20 mei 2016
De papieren afname van de Centrale Eindtoets vindt in 2017 plaats in week 16 op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april. In 2018 wordt de eindtoets ook in week 16 gehouden. Dat schrijft...
Primair onderwijs
Onderwijsraad waarschuwt voor ondoordacht invoeren maatwerkdiploma - 13 november 2015
Verruiming van de wettelijke kaders van eindtoetsing is niet het goede instrument om maatwerk te stimuleren. Ook is het risicovol, stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Maatwerk binnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Informatie over centrale eindtoets op een rij - 12 juni 2014
Vanaf schooljaar 2014/2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets...
Primair onderwijs

Dossier Centrale Eindtoets - Documenten

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Centrale Eindtoets - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Centrale Eindtoets - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Centrale Eindtoets - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Centrale Eindtoets - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen