Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Brede School

Dossier Brede School - Artikelen

Er zijn 37 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Aantal brede scholen po is gegroeid - 20 augustus 2014
Het aantal brede scholen in Nederland is in het primair onderwijs gestegen van 1600 (in 2011) naar 2000 (in 2013). Het percentage brede scholen in het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren...
Primair onderwijs
Dreiging miljoenenverlies door leegstand scholen - 29 april 2014
Metronieuws meldt op 29 april dat het aantal basisschoolleerlingen met 160.000 in acht jaar vermindert, waardoor we landelijk afstevenen op een grote dip van lege of gedeeltelijk lege basisscholen....
Primair onderwijs
Werkende ouders: ‘Maak vaart met kindcentra’ - 19 november 2013
De Stichting Voor Werkende Ouders (VWO) pleitte recentelijk voor een betere werk- en gezinbalans tijdens de bijeenkomst Arbeid en Zorg van de ministeries van SZW, OCW en VWS. Volgens de stichting...
Primair onderwijs
D'66: Kinderen van 2,5 tot 12 jaar naar alles-in-één-school - 16 oktober 2013
Eén brede voorziening voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud. Dat is waar Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg en Paul van Meenen van D66 in de notitie ‘Kiezen voor kwaliteit: op...
Primair onderwijs
Basisscholen Tilburg worden integrale kindcentra - 25 juni 2013
Basisscholen in Tilburg veranderen de komende jaren in integrale kindcentra (ikc). Dat houdt in dat er een volledig aanbod is van opvang, onderwijs en peuter- en welzijnsvoorzieningen voor kinderen...
Primair onderwijs
Eén basisvoorziening voor alle kinderen - 3 april 2013
Het basisonderwijs, de peuterspeelzalen, welzijn en de kinderopvang roepen het kabinet op te komen tot één sterke basisvoorziening voor alle kinderen. De samenwerkende partijen willen...
Primair onderwijs
'Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders' - 6 september 2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
'Basisschooldirecteuren zien 7 tot 7-model niet zitten' - 21 juni 2012
GroenLinks wil dat alle basisscholen van 7 tot 19 uur open gaan en kinderen opvangen (brede school). Uit een onderzoek onder 470 directeuren uit het basisonderwijs door DUO Onderwijsonderzoek blijkt...
Primair onderwijs
Groei brede scholen gaat afnemen - 19 april 2012
Het aantal brede scholen in het primair onderwijs is de afgelopen jaren verder toegenomen (200 per jaar): in het po zijn er nu ruim 1.600 brede scholen. De verwachting is echter dat de groei de...
Primair onderwijs
Goed van start en duidelijkheid onderweg - 28 december 2011
U heeft de brede school ‘in de schoot geworpen’ gekregen, maar weet nog niet precies hoe de samenwerking en het concept in te vullen. U bent enthousiast, maar u vindt het lastig het...
Primair onderwijs
Monitor combifuncties onderwijs 2011 - 16 november 2011
De bekendheid met de Impuls brede scholen, sport en cultuur, kortweg Impuls, is in 2011 gestegen met bijna 12 procent naar 91 procent. Meer dan de helft van de deelnemende scholen en besturen geeft...
Primair onderwijs
Proef met sluitende dagarrangementen - 11 november 2011
De ministerraad heeft ermee ingestemd om vanaf volgend jaar in enkele gemeenten te starten met een proef met zogenaamde sluitende dagarrangementen voor 4- tot 12-jarigen. In deze gemeenten gaan...
Primair onderwijs
‘Gemeente verantwoordelijk voor brede school’ - 6 september 2011
Het vormen van brede scholen is een zaak van de gemeenten. Het is dan ook aan hen hoeveel zij daarin investeren. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt naar aanleiding van Tweede Kamervragen.De...
Primair onderwijs
Stand van zaken brede scholen - 10 januari 2011
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft bij brief van 17 december 2010 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken brede scholen. In deze brief wordt ingegaan op de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vierde landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda - 3 december 2010
Op 20 januari 2011 vindt de vierde landelijke conferentie over de Lokale Educatieve Agenda (LEA) plaats in het NBC...
Primair onderwijs
Rapport over samenwerkingsvormen school en opvang - 3 december 2010
Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen...
Primair onderwijs
Netwerkbijeenkomst bredeschoolcoördinatoren - 26 augustus 2010
Op 17 september aanstaande vindt de eerste bijeenkomst plaats van een nieuw netwerk van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Bredeschoolcoördinatoren kunnen zich tot 10 september voor deze...
Primair onderwijs
Onderzoek naar effect brede scholen - 24 juni 2010
Deelnemers gezochtScholen in het primair onderwijs kunnen zich aanmelden voor een landelijk onderzoek...
Primair onderwijs
Impuls voor onderwijs in Haagse krachtwijken - 28 mei 2009
Komst brede buurtscholen plus en brede buurtzonesOp zes locaties in de Haagse krachtwijken worden de...
Primair onderwijs
Stimuleringsregeling brede school bekend - 14 mei 2009
Nederland telt op dit moment 1.200 brede basisscholen. Hiermee is de doelstelling van het kabinet...
Primair onderwijs
Stimuleringsregeling brede school - 23 april 2009
OCW stelt 28 mln beschikbaar om bestaande scholen aan te passen tot brede scholen. Scholen en gemeenten...
Primair onderwijs
Extra investering in huisvesting Brede Scholen - 12 december 2007
Staatssecretaris Dijksma stelt in 2008 23 miljoen euro extra geld beschikbaar om knelpunten in de...
Primair onderwijs
Extra geld voor brede school, sport en cultuur - 22 augustus 2007
OCW stelt samen met het ministerie van VWS vanaf 2008 extra geld beschikbaar voor meer samenhang tussen...
Primair onderwijs
Hulp gezocht bij huisvesting - 6 juni 2007
Resultaten AVS Scholenpanel Onderwijshuisvesting  Gemeenten verlenen vaak maar matige of zelfs geen medewerking aan de totstandkoming van huisvestingsvoorzieningen. Ook blijken initiatieven...
Primair onderwijs
100 miljoen extra voor onderwijs - 1 juni 2007
Gemeenten krijgen circa 100 miljoen extra voor het onderwijs. Meer dan de helft van het bedrag 56 miljoen is bedoeld voor taalonderwijs aan kinderen van twee en drie jaar. Er gaat ook extra geld naar...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Brede School - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Resultaten monitor CF 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Brede School, Combinatiefuncties
16 november 2011
Brief minister brede scholen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Brede School, Onderwijshuisvestingsbeleid
10 januari 2011
Rapport de brede school in aandachtswijken
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Brede School, Onderwijshuisvestingsbeleid
10 januari 2011
Jaarbericht brede school 2009
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Brede School, Onderwijshuisvestingsbeleid
10 januari 2011

Dossier Brede School - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Brede School - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat houdt Brede impuls combinatiefuncties in?
Primair onderwijs
Hoe start ik als schoolleider het overleg met de gemeente?
Primair onderwijs

Dossier Brede School - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Brede School - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen