Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Bewegingsonderwijs

Dossier Bewegingsonderwijs - Artikelen

Er zijn 14 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Niet alle scholen halen ambitie bewegingsonderwijs - 10 februari 2020
Vanaf 2017 alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Dat was de ambitie uit het bestuursakkoord (2014). Niet alle scholen halen deze ambitie. Dat blijkt uit het...
Primair onderwijs
Handboek huisvesting bewegingsonderwijs KVLO geactualiseerd - 23 september 2019
Het Handboek huisvesting bewegingsonderwijs van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) betreft een geactualiseerde versie van eerdere uitgaven (2005 en 2012) en heeft als doel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer bewegen=beter concentreren - 11 mei 2019
Het is eigenlijk te gek voor woorden, zegt Remo Mombarg, dat kleuters lekker door de klas lopen en kliederen in de zand- en waterhoek, maar zodra ze in groep 3 komen aan een tafeltje moeten zitten....
Primair onderwijs
‘Die hut moet instorten!’ - 11 mei 2019
Veel kinderen bewegen te weinig. En als ze buitenspelen, is het beweegaanbod beperkt. Gevolg: meer ernstige valpartijen, motorische en sociale onhandigheid en minder kennis van de natuur. Daarom zijn...
Primair onderwijs
Beweging kinderen in eerste instantie zaak van ouders - 30 januari 2019
Minister Slob van OCW vindt het belangrijk dat kinderen vroeg beginnen met sport en bewegen. Hiervoor moeten de ouders, de wijk, de school, de overheid en de sportvereniging zich gezamenlijk...
Primair onderwijs
Bewegingsvaardigheid basisschoolleerlingen afgenomen - 23 april 2018
De bewegingsvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen tien jaar afgenomen. Leerlingen presteren minder op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 zijn gepeild. Dit blijkt uit Peil....
Primair onderwijs
Slob wil aanvullende acties voor bewegingsonderwijs - 8 januari 2018
Minister Slob wil met de PO-Raad afspraken maken over aanvullende acties om de komende jaren meer voortgang te realiseren op de ambities en doelstellingen voor minimaal twee en liefst drie uur...
Primair onderwijs
Geen extra geld voor bewegingsonderwijs - 28 februari 2017
Sander Dekker trekt geen extra middelen uit voor een verplichte inzet van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) had in een...
Primair onderwijs
Alle leerlingen les van vakleerkracht nog niet haalbaar - 25 april 2016
Dat zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs hun lessen bewegingsonderwijs van vakleerkrachten krijgen, zal op korte of middellange termijn nog niet haalbaar zijn. Dat schrijft...
Primair onderwijs
AVS: ‘School kiest zelf voor vakdocent of bevoegde gymleerkracht’ - 1 februari 2016
Alle basisschoolkinderen moeten gymles krijgen van een professionele sportleraar, is het wetsvoorstel van de VVD, dat op brede steun kan rekenen. “Of dit vakdocenten moeten zijn of eigen...
Primair onderwijs
Vanaf 1 juli aanvragen voor subsidie leergang bewegingsonderwijs mogelijk - 23 juni 2015
Vanaf 2017 krijgt iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren per week (waar mogelijk drie lesuren) bewegingsonderwijs van een bevoegde leerkracht. Dat is een van de doelstellingen uit het bijna...
Primair onderwijs
Subsidie voor brede bevoegdheid bewegingsonderwijs - 24 april 2015
Leerkrachten in het primair onderwijs kunnen vanaf 1 juli 2015 subsidie aanvragen voor het behalen van een brede bevoegdheid bewegingsonderwijs. Daarmee kunnen zij bewegingsonderwijs geven aan...
Primair onderwijs
Meer geld voor beter bewegingsonderwijs - 30 januari 2015
In 2017 krijgt iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week, gegeven door een bevoegde leerkracht. Dat is het doel uit het bestuursakkoord, waarvoor nu een plan van...
Primair onderwijs
Schoolpleinprogramma verdubbelt percentage leerlingen dat voldoende beweegt - 31 december 2014
Kinderen bewegen meer als er genoeg ruimte is om te spelen tijdens het speelkwartier. Besteed tijdens gymlessen aandacht aan spelletjes en sporten die leerlingen op het schoolplein kunnen doen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Bewegingsonderwijs - Documenten

Er zijn 2 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
KVLO Handboek huisvesting bewegingsonderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Bewegingsonderwijs
23 september 2019

Dossier Bewegingsonderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Bewegingsonderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Bewegingsonderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Bewegingsonderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen