Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Asielzoekerskinderen

Dossier Asielzoekerskinderen - Artikelen

Er zijn 39 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Vóór 25 mei aanvragen bekostiging voor nieuwkomers - 18 mei 2018
Op basis van de leerlingaantallen op 1 mei 2018 kan het bevoegd gezag bekostiging voor nieuwkomers aanvragen. De aanvraag moet binnen vier weken van de teldatum opgestuurd zijn naar DUO, dus v...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Twee schoolleerkrachten vrijgesproken in zaak verdronken meisje - 22 juni 2017
De twee schoolleerkrachten die mogelijk verantwoordelijk zouden zijn voor de dood van het 9-jarige Syrische meisje Salam dat tijdens het schoolzwemmen in Rhenen verdronk, zijn vrijgesproken. De drie...
Primair onderwijs
Uiterlijk 2 mei aanvragen tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen - 27 maart 2017
Sinds 1 december 2016 kunnen schoolbesturen bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Omdat de oorspronkelijke uiterlijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leren via moedertaal springplank voor asielzoekerskinderen - 23 maart 2017
Een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen maken en de moedertaal van een leerling als opstapje gebruiken voor het leren van Nederlands en andere vakken. Dat zijn de twee belangrijkste...
Primair onderwijs
Onderwijsraad: ‘Meer aandacht voor onderwijs in vluchtelingenbeleid - 23 februari 2017
Meer aandacht voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid en goede basisvoorzieningen die kunnen worden opgeschaald bij een piek in de instroom. Daar pleit de Onderwijsraad voor in het op 23 februari...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijna 9 duizend asielkinderen onder de twaalf in 2016 - 3 februari 2017
In 2016 kwamen 31,2 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Onder hen waren bijna 4 duizend kinderen onder de vijf jaar, en 4,6 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra kosten ondanks dalende asielinstroom - 7 november 2016
Door het dalende aantal asielzoekers zijn sommige scholen in de problemen gekomen door extra gemaakte kosten.   Schoolleiders die op hun school te maken hebben met sterk dalende instroom of...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen leerlingenondersteuning PO en VO 2016-2017 - 28 oktober 2016
De Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017 is op 25 oktober 2016 gepubliceerd. Hierin zijn de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Een derde asielkinderen volgt onderwijs onder niveau - 25 oktober 2016
Een derde van de asielkinderen komt onder zijn niveau terecht. Middelbare en mbo-scholen zijn geneigd de leerlingen te laag te plaatsen, doordat ze vaak een taalachterstand hebben. Dat blijkt uit een...
Voortgezet onderwijs
Wijzigingen bekostiging nieuwkomers voor po en vo - 3 oktober 2016
Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs wijzigt de bekostiging voor nieuwkomers. In de nieuwe regeling kan ieder kwartaal bekostiging aangevraagd worden. Voor het po zijn de teldata 1...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zo hoog mogelijk instromen - 25 september 2016
Vluchtelingkinderen stromen vanwege hun taalachterstand vaak door naar de lagere niveaus van het vmbo en mbo. Hoe kun je voorkomen dat talent onderbenut blijft? Scholen proberen met man en macht...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Chaos voorbij, tijd voor eigen visie - 25 september 2016
De instroom van vluchtelingen is momenteel flink afgenomen en we hebben het onderwijs aan asielleerlingen inmiddels beter op de rails. Maar het blijft een taaie opdracht. Want juist die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Je ziet ze groeien - 25 september 2016
Samenwerkingsverband IJssel/Berkel nam het initiatief tot een gezamenlijke, regionale visie op onderwijs aan nieuwkomers. Dit voorjaar tekenden alle betrokken partijen een convenant en er zijn...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Initiatiefwetsvoorstel PvdA en GroenLinks voor meer rechten asielkind - 20 september 2016
Bij het verstrekken van een verblijfsvergunning moet meer rekening worden gehouden met het belang van het kind. Dat staat in een nieuwe initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks dat is ingediend en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Financiering nodig voor asielzoekerspeuters - 27 juni 2016
Sociaal Werk Nederland, de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang vragen dringend aandacht voor asielzoekerspeuters. Er ontbreek een landelijk (...
Primair onderwijs
200 miljoen om onderwijsachterstanden te verkleinen - 14 juni 2016
De PvdA wil 200 miljoen euro extra besteden aan het verkleinen van kansenongelijkheid bij kinderen. Het geld wordt onder andere ingezet voor de extra kosten voor onderwijs aan asielkinderen. Dat is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toch twee jaar extra bekostiging voor asielonderwijs - 2 juni 2016
Er komt toch twee jaar maatwerkbekostiging voor onderwijs aan asielkinderen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een motie van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff waarin dit werd verzocht....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker houdt vast aan één jaar maatwerkbekostiging voor asielkinderen - 23 mei 2016
Scholen krijgen maatwerkbekostiging en reguliere bekostiging voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen. Scholen krijgen door de toename van het aantal vluchtelingenkinderen hierdoor meer geld. Voor...
Primair onderwijs
Dekker geeft voorrang aan asielzoekersonderwijs boven aanpak leerlingendaling - 17 mei 2016
In de meivakantie is er een verontrustende brief van staatssecretaris Dekker uitgegaan naar de Tweede Kamer. Hierin stelt de bewindsman dat hij meer prioriteit geeft aan het asielzoekersonderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overgang vluchtelingkinderen naar regulier onderwijs laat vaak te wensen over - 9 mei 2016
De Heumensoordschool in Nijmegen die de afgelopen maanden honderden vluchtelingkinderen onderwijs bood, krijgt een doorstart. Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo) gaat na de zomervakantie in hetzelfde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra geld voor opvang vluchtelingen - 2 mei 2016
Er komt 500 miljoen euro extra beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Het geld gaat naar gemeenten die vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Daarvan is 16 miljoen specifiek...
Voortgezet onderwijs
Dekker maakt geen extra geld vrij voor onderwijs asielkinderen - 21 april 2016
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is niet bereid extra geld uit te trekken voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Een jaar extra geld zou voldoende moeten zijn. Tweederde van de basisscholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker reageert op nieuwsbericht over vluchtelingen - 4 april 2016
Op 1 maart ging 94 procent van de leerplichtige asielzoekerskinderen naar school. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Staatssecretaris Dekker van Onderwijs...
Primair onderwijs
Informatiedocument asielzoekers en nieuwkomers PO en VO - 23 maart 2016
Informatiedocument voor gemeenten, scholen en schoolbesturen over onderwijs aan nieuwkomers bij de vestiging van een opvanglocatie of bij de komst van leerplichtige nieuwkomers . Wanneer een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Online lerarenpool voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 21 maart 2016
Vanaf nu kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs via een online pool leerkrachten zoeken voor het onderwijs aan vluchtelingenklassen. En omgekeerd kunnen leerkrachten zich daarin opgeven om...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Asielzoekerskinderen - Documenten

Er zijn 12 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief minister Bussemaker aan centrumgemeenten
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Asielzoekerskinderen
23 februari 2017
Informatiedocument onderwijs aan asielzoekerskinderen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Asielzoekerskinderen
23 februari 2017
Regeling bekostiging personeel 2016-2017 (Staatscourant 25-10-2016)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Bekostiging personeel, Asielzoekerskinderen
28 oktober 2016
Brief AVS aan Kamercommissie OCW
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Asielzoekerskinderen
21 april 2016
Informatiedocument asielzoekers en nieuwkomers PO en VO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Asielzoekerskinderen, Vluchtelingen
23 maart 2016
Bekostigingsbesluit 2015-2016, met Regeling Bekostiging personeel PO (zie artikel 36, 37 en 38)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Bekostiging vluchtelingenonderwijs, Kamerbrief OCW 1-12-2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Ohba-regeling
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
COA, Een asielzoekerscentrum in de gemeente. Factsheet Vergoedingen en regelingen (juli 2014)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Onderwijs aan vreemdelingen, Kamerbrief OCW 26 oktober
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015

Dossier Asielzoekerskinderen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Asielzoekerskinderen - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Asielzoekerskinderen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Asielzoekerskinderen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen