Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg

Onderwijs en leerlingzorg - Artikelen

Er zijn 2579 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Onderwijs en leerlingzorg
Grote steden presenteren actieplan lerarentekort met lange termijnperspectief - 29-5-2020
Het tekort aan leraren in het primair onderwijs raakt de grote steden meer dan verwacht. De huidige tekorten in de grote steden zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 1475 fte. Dit blijkt uit een...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Passend onderwijs: zorg beter georganiseerd, maar ook betere facilitering en duidelijkere doelen nodig - 28-5-2020
De invoering van Passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen verbeterd. Bij leraren en ouders zijn de verwachtingen die de invoering van Passend onderwijs heeft...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Meerderheid schoolleiders eens met besluit om basisscholen weer volledig te openen - 25-5-2020
79 procent van de schoolleiders vindt het een goed besluit dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. Dat blijkt uit de peiling van de...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden, Corona maatregelen, thuisonderwijs, afstandsonderwijs
Wetvoorstel Ruimte voor Nieuwe Scholen door Eerste Kamer aangenomen - 19-5-2020
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De nieuwe procedure voor de start van een nieuwe school zal naar verwachting vanaf volgend schooljaar ingaan....
Primair onderwijs
Dossier: Stichten nieuwe scholen
Subsidies Regionale aanpak personeelstekort (RAP) voor 67 regio’s - 11-5-2020
67 regio’s krijgen in 2020 en 2021 subsidie op grond van de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). In deze regio’s werken schoolbesturen in het primair en voortgezet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Twee video’s met tips voor kinderen in nood - 4-5-2020
Kindermishandeling en huiselijk geweld is een groot probleem. Per jaar hebben 119.000 kinderen te maken met geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Dat is gemiddeld één kind per...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kindermishandeling
UvA: Schoolsluiting leidt tot groeiende onderwijsongelijkheid - 1-5-2020
De schoolsluiting heeft tot een groeiende onderwijsongelijkheid geleid, blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Onderwijssocioloog Thijs Bol onderzocht...
Primair onderwijs
Dossier: Kansenongelijkheid, corona-virus
Alleen achter Gynzykids: dreigt sociale isolatie ? - 1-5-2020
Nog geen twee maanden geleden begonnen duizenden leerlingen de dag in de klas, omringd door leeftijdsgenoten. Tussen de lessen speelden of ‘childen’ ze met elkaar op het schoolplein....
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, thuisonderwijs, afstandsonderwijs, Kansenongelijkheid, ICT
‘ Afstandsonderwijs gaat in tegen de ziel van het Italiaanse volk ’ - 1-5-2020
In een groot deel van Europa zijn of waren net als in Nederland de scholen gesloten door het coronavirus. Ook in bijvoorbeeld Italië, Spanje, Slovenië en Finland hebben leerlingen te maken...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, afstandsonderwijs, thuisonderwijs, Internationalisering
Ongelijke kansen bij onderwijs op afstand - 1-5-2020
In rap tempo zijn armere gezinnen tijdens de coronacrisis voorzien van ict-voorzieningen. Maar technische randvoorwaarden zijn niet genoeg om de onderwijskwaliteit te leveren die kinderen...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, afstandsonderwijs, thuisonderwijs, Kansenongelijkheid
Gratis materialen heropening scholen - 29-4-2020
KiVa, een programma voor de sociale veiligheid van basisschoolleerlingen, heeft voor scholen gratis materiaal ontwikkeld voor hun (gedeeltelijke) heropening vanaf 11 mei.   Het materiaal...
Primair onderwijs
Dossier: corona-virus, Pesten, Sociale veiligheid
Webinar schoolverzuim melden in het basisonderwijs - 29-4-2020
DUO heeft een webinar georganiseerd en geeft antwoord op veel gestelde vragen over het melden van schoolverzuim. Scholen kunnen te maken hebben met leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn. Zij...
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
Evaluatie Passend onderwijs: beleidsreactie na zomer - 29-4-2020
Minister Slob heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij meer tijd neemt voor zijn standpuntbepaling over ruim vijf jaar Passend onderwijs. Hij zal zijn beleidsreactie zo snel mogelijk...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs
Voorjaarsnota: 481 miljoen euro voor onderwijs - 29-4-2020
Het kabinet maakt structureel 481 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Daarvan gaat circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen naar een financiële tegenvaller die was ontstaan door hogere...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarentekort, voorjaarsbegroting
Onderwijsachterstandenscores schooljaar 2020 - 2021 - 21-4-2020
In 2019 is het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid wordt gebruik gemaakt van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom aan - 17-4-2020
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom op 7 april als hamerstuk afgedaan. Dit voorstel regelt dat er gelijke voorwaarden gelden voor de doorstroom van vmbo naar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Doorstroom
Speciale app meldcode kindermishandeling voor onderwijs - 9-4-2020
Sinds 9 april is er een app ‘meldcode kindermishandeling’ beschikbaar speciaal voor het onderwijs. De app is een digitale versie van het protocol ‘kindermishandeling en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kindermishandeling
Hulp bij het opstellen van het werkverdelingsplan - 7-4-2020
Komende periode is het weer tijd om aan de slag te gaan met het werkverdelingsplan. Ter ondersteuning is er voor schooldirecteuren een Excelbestand gemaakt, dat gebruikt kan worden bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan, Schooltijden
Burgerschapsonderwijs voldoet aan wettelijke eisen - 7-4-2020
De Onderwijsinspectie heeft bij scholen vrijwel geen situaties aangetroffen die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook het lesmateriaal is hiermee niet in strijd. De...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Burgerschapsonderwijs
‘Status aparte excellente scholen geen goede zaak’ - 3-4-2020
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam op 7 februari 2020 bij elkaar om te praten over de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister PO, het predicaat excellente scholen en Passend...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Excellente scholen
‘We moeten minder bang zijn om te vernieuwen’ - 3-4-2020
Het begint bijna te wennen dat scholen zich in allerlei bochten moeten wringen om de formatie rond te krijgen. Noodgrepen, zoals het voor de klas zetten van gepensioneerde leraren of het inhuren van...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarentekort
‘Ik ben een invaller, geen vervanger voor de langere termijn’ - 3-4-2020
“Scholen moeten gezamenlijk zorgen voor een pool van gepensioneerde leraren of kiezen voor een andere oplossing”, zegt Wouter van der Schaaf. Van der Schaaf, nu gepensioneerd, stond in...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Leraren vasthouden in de grote stad: hoe doe je dat? - 3-4-2020
Het lerarentekort is, vooral in de grote steden, zo groot dat veel schoolleiders vooral bezig zijn met personeelsbeheer. De waan van de dag maakt het voeren van een strategisch hr-beleid lastig. Toch...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarentekort
Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs - 2-4-2020
Minister Slob van Onderwijs heeft op 31 maart 2020 de Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs gepubliceerd. Hiervoor heeft de minister een subsidieplafond ingesteld: voor het school...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Internationalisering
Onderwijsinspectie stelt geplande inspectiebezoeken uit - 19-3-2020
De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten om de geplande inspectiebezoeken niet door te laten gaan zolang de scholen dicht zijn. Dit in aanvulling op de landelijke maatregelen rondom het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Documenten

Er zijn 318 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, corona-virus
Bijlage bij: Geen eindtoets vanwege coronacrisis
Dossier: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Bonden tekenen convenant
Dossier: Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
Bijlage bij: Bonden tekenen convenant
Dossier: Techniekonderwijs, Arbeidsmarkt vo
Bijlage bij: Wijziging in betaalritme regeling Toptechniek in bedrijf

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Veelgestelde vragen

Er zijn 61 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: Corona maatregelen, Cultuuronderwijs
22 mei 2020
Primair onderwijs
Dossier: Opvang, Corona maatregelen
29 april 2020
Primair onderwijs
Dossier: Schooltijden
30 november 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schooltijden, Speciaal onderwijs
27 mei 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Kledingvoorschriften
14 mei 2019
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Kwaliteitszorg
21 februari 2019
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Combinatiefuncties
29 oktober 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Kledingvoorschriften
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie
25 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht
25 oktober 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Arbo, Veiligheid, AVG
24 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht, Persoonsgegevens
17 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Duurzame inzetbaarheid, CAO PO 2018-2019
25 september 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Integraal kindcentrum (IKC), Kinderopvang, Veiligheid
5 april 2018
Primair onderwijs
Dossier: Arbeidstijden, Duurzame inzetbaarheid, CAO PO 2016-2017
12 januari 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Privacy, Persoonsgegevens, AVG
30 november 2017
Primair onderwijs
Dossier: Schorsing
22 april 2016

Pagina's

Onderwijs en leerlingzorg - Professionalisering

Er zijn 5 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis
(18 september 2020)
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Opvang, Kinderopvang
Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie
(25 juni 2020)
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Inspectie
Naar andere schooltijden
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden
Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Passend onderwijs
Naar andere schooltijden, en dan?
(30 september 2020), (20 januari 2021), (31 maart 2021)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Schooltijden, Leerplicht

Onderwerpen