Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Vluchtelingen

Dossier Vluchtelingen - Artikelen

Er zijn 25 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Vóór 25 mei aanvragen bekostiging voor nieuwkomers - 18 mei 2018
Op basis van de leerlingaantallen op 1 mei 2018 kan het bevoegd gezag bekostiging voor nieuwkomers aanvragen. De aanvraag moet binnen vier weken van de teldatum opgestuurd zijn naar DUO, dus v...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Bijna 9 duizend asielkinderen onder de twaalf in 2016 - 3 februari 2017
In 2016 kwamen 31,2 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden naar Nederland. Onder hen waren bijna 4 duizend kinderen onder de vijf jaar, en 4,6 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen kunnen vluchtelingen perspectief op werk bieden - 19 december 2016
Het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen, onder regie van gemeentes, vluchtelingen met een verblijfsstatus helpen om aan werk te komen. Dit kan met goed taalonderwijs en de beroepsbegeleidende...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Vóór 24 december 2e jaar bekostiging onderwijs vluchtelingenkinderen aanvragen - 28 november 2016
Vanaf 1 december aanstaande kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar...
Primair onderwijs
Je ziet ze groeien - 25 september 2016
Samenwerkingsverband IJssel/Berkel nam het initiatief tot een gezamenlijke, regionale visie op onderwijs aan nieuwkomers. Dit voorjaar tekenden alle betrokken partijen een convenant en er zijn...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zo hoog mogelijk instromen - 25 september 2016
Vluchtelingkinderen stromen vanwege hun taalachterstand vaak door naar de lagere niveaus van het vmbo en mbo. Hoe kun je voorkomen dat talent onderbenut blijft? Scholen proberen met man en macht...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Chaos voorbij, tijd voor eigen visie - 25 september 2016
De instroom van vluchtelingen is momenteel flink afgenomen en we hebben het onderwijs aan asielleerlingen inmiddels beter op de rails. Maar het blijft een taaie opdracht. Want juist die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overgang vluchtelingkinderen naar regulier onderwijs laat vaak te wensen over - 9 mei 2016
De Heumensoordschool in Nijmegen die de afgelopen maanden honderden vluchtelingkinderen onderwijs bood, krijgt een doorstart. Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo) gaat na de zomervakantie in hetzelfde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra geld voor opvang vluchtelingen - 2 mei 2016
Er komt 500 miljoen euro extra beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Het geld gaat naar gemeenten die vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Daarvan is 16 miljoen specifiek...
Voortgezet onderwijs
Dekker reageert op nieuwsbericht over vluchtelingen - 4 april 2016
Op 1 maart ging 94 procent van de leerplichtige asielzoekerskinderen naar school. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Staatssecretaris Dekker van Onderwijs...
Primair onderwijs
Informatiedocument asielzoekers en nieuwkomers PO en VO - 23 maart 2016
Informatiedocument voor gemeenten, scholen en schoolbesturen over onderwijs aan nieuwkomers bij de vestiging van een opvanglocatie of bij de komst van leerplichtige nieuwkomers . Wanneer een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Online lerarenpool voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 21 maart 2016
Vanaf nu kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs via een online pool leerkrachten zoeken voor het onderwijs aan vluchtelingenklassen. En omgekeerd kunnen leerkrachten zich daarin opgeven om...
Primair onderwijs
Kinderconferentie in teken van vluchtelingen - 17 maart 2016
Leerlingenraden uit heel Nederland nemen op 24 maart deel aan de Kinderconferentie in het Humanity House Den Haag. De Kinderconferentie is specifiek bedoeld voor kinderen uit groep 7 of 8 die in de...
Primair onderwijs
Kinderombudsman: ‘OCW moet bekostigingssystematiek voor onderwijs aan asielkinderen vereenvoudigen’ - 4 maart 2016
Asielkinderen moeten zo snel mogelijk naar school. Zij lopen het risico blijvend op achterstand te raken. Te veel verhuizingen schaden de ontwikkeling van deze kinderen.  Dit stelt...
Primair onderwijs
AVS: ‘Aanvullende bekostiging school met minder dan 4 vluchtelingen hard nodig’ - 26 februari 2016
Basisscholen die minder dan vier vluchtelingen opvangen krijgen geen extra bekostiging. Het gaat om een aanzienlijk aantal scholen dat daardoor te maken heeft met serieuze knelpunten, bleek uit een...
Primair onderwijs
Enquête lerarenpool voor asielkinderen tot 1 maart - 26 februari 2016
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft schoolbestuurders en schoolleiders uitgenodigd om voor 1 maart aanstaande via een vragenlijst aan te geven of er behoefte is aan een pool van circa 300 tijdelijk...
Primair onderwijs
Bijna helft basisscholen geen extra bekostiging voor vluchtelingen - 18 februari 2016
Bijna de helft van de basisscholen die vluchtelingenkinderen opvangen krijgt geen extra bekostiging omdat ze minder dan vier leerlingen opvangen. Het levert serieuze knelpunten op. Dit blijkt uit een...
Primair onderwijs
Publicatie over onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 8 februari 2016
Schoolleidersregister PO heeft een publicatie uitgegeven voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. In ‘Nieuwe kinderen, nieuwe kennis’ vinden schoolleiders en teams handvatten vanuit...
Primair onderwijs
Peiling behoefte lerarenpool voor vluchtelingen - 29 januari 2016
De toestroom van vluchtelingenkinderen vraagt om speciale klassen en/of extra leerkrachten. Het Arbeidsmarktplatform PO wil van scholen weten of een pool met deskundige leerkrachten een mogelijke...
Primair onderwijs
Schatting: 1.100 leraren nodig om les te geven aan vluchtelingen - 4 januari 2016
Het kabinet weet niet hoeveel extra leraren Nederland nodig heeft voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Een berekening wijst uit dat in het po bijna 500 leerkrachten nodig zijn en in het vo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voorstel tweejarige bekostiging voor vluchtelingenkinderen in po - 17 december 2015
Po-scholen moeten, net als het vo, in het tweede jaar aanvullende bekostiging krijgen voor de scholing van vluchtelingen. Deze motie van het GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff heeft de Tweede Kamer op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overzicht bekostiging en maatwerk onderwijs asielzoekerskinderen - 3 december 2015
De massale toestroom van vluchtelingen confronteert scholen meer dan ooit met kinderen die onderwijs nodig hebben. Het vergt snelheid, creativiteit en oplossingsgerichtheid. Voor veel scholen is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerder en meer taalonderwijs voor vluchtelingen - 27 november 2015
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving. Het leren van de Nederlandse taal en kernwaarden en het vinden van werk zijn hierbij cruciaal. Daarom...
Primair onderwijs
Kinderombudsman: rechten van vluchtelingenkinderen geschonden? - 22 oktober 2015
Kinderombudsman Marc Dullaert ontvangt signalen dat de rechten van kinderen van asielzoekers mogelijk geschonden worden door het gesleep van opvang naar opvang. Dullaert gaat nu onderzoeken of...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Veel aanvragen voor lesmateriaal over vluchtelingen - 13 oktober 2015
Nederlandse scholen hebben een grote behoefte aan lesmateriaal over vluchtelingen. De speciale lespakketten vliegen de deur uit bij VluchtelingenWerk, meldt de Stentor. In de maand september...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Vluchtelingen - Documenten

Er zijn 8 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Informatiedocument asielzoekers en nieuwkomers PO en VO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Asielzoekerskinderen, Vluchtelingen
23 maart 2016
Bekostigingsbesluit 2015-2016, met Regeling Bekostiging personeel PO (zie artikel 36, 37 en 38)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Bekostiging vluchtelingenonderwijs, Kamerbrief OCW 1-12-2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Ohba-regeling
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
COA, Een asielzoekerscentrum in de gemeente. Factsheet Vergoedingen en regelingen (juli 2014)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015
Onderwijs aan vreemdelingen, Kamerbrief OCW 26 oktober
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vluchtelingen, Asielzoekerskinderen, Passend onderwijs
3 december 2015

Dossier Vluchtelingen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Vluchtelingen - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Vluchtelingen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Vluchtelingen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen