Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Sociale veiligheid

Dossier Sociale veiligheid - Artikelen

Er zijn 38 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Gratis materialen heropening scholen - 29 april 2020
KiVa, een programma voor de sociale veiligheid van basisschoolleerlingen, heeft voor scholen gratis materiaal ontwikkeld voor hun (gedeeltelijke) heropening vanaf 11 mei.   Het materiaal...
Primair onderwijs
Gratis onderwijsmagazine ‘Veilig’ ook digitaal beschikbaar - 29 april 2019
Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis onderwijsmagazine ‘Veilig’. Aanleiding is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Veiligheid onderwijspersoneel verdient blijvende aandacht - 22 maart 2019
“In het algemeen zijn de cijfers over het veiligheidsgevoel van onderwijspersoneel positief, maar incidenten kunnen op persoonlijk niveau grote gevolgen hebben.” Dat schrijven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
De school als slangenkuil - 10 februari 2019
Buitensluiten, roddelen en intimidatie. Op sommige scholen leidt het gedrag van collega’s tot sociale onveiligheid, blijkt uit onderzoek. Wat doet dit met je team? En wat doe je eraan als...
Primair onderwijs
Merendeel leerlingen en personeelsleden voelt zich veilig - 11 januari 2019
Verreweg de meeste leerlingen en personeelsleden in het primair onderwijs voelen zich veilig op school. Ook in het voortgezet (speciaal) onderwijs voelt het grootste deel van de leerlingen en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerling van school gestuurd vanwege meme-account op Instagram - 1 december 2018
Het Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven heeft een 16-jarige leerling van school gestuurd naar aanleiding van een 'meme-account' op Instagram. Ook is een aantal leerlingen voor een dag...
Voortgezet onderwijs
Docenten in het voortgezet onderwijs minder veilig - 28 november 2018
Eén op de tien docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich niet veilig op school, en bijna een kwart (23 procent) geeft aan zich minder veilig te voelen dan drie jaar geleden. Een ruime...
Voortgezet onderwijs
Aanleveren monitoringsgegevens sociale veiligheid 2017/2018 - 18 juni 2018
Schoolbesturen moeten voor 1 augustus 2018 de monitoringsgegevens sociale veiligheid over het huidige schooljaar aanleveren bij de inspectie. Het is belangrijk dat van alle leerlingen de...
Speciaal onderwijs
Helft vmbo’ers voelt zich onveilig op school - 14 juni 2018
Slechts 56 procent van de vmbo-scholieren voelt zich veilig op school, blijkt uit de eerste LAKS-monitor, het grootschalige tevredenheidsonderzoek onder bijna 75.000 scholieren dat op 14 juni...
Voortgezet onderwijs
Veiligheidsmonitor invullen kan tot eind april - 11 januari 2018
Via de Veiligheidsmonitor die het ministerie van OCW iedere twee jaar uitvoert kunnen scholen hun veiligheidsbeleving vergelijken met andere scholen. Invullen van de vragenlijst kan tot en met 30...
Primair onderwijs
Po-scholen gezocht voor pilot rondom sociale veiligheid - 8 september 2017
Voor een kortdurende pilot van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) over de sociale veiligheid zoekt het NJi drie scholen in het primair onderwijs. De scholen krijgen de kans om gebruik te maken van...
Primair onderwijs
Stichting School & Veiligheid biedt scholen ondersteuning bij calamiteiten - 15 augustus 2017
Bij calamiteiten kunnen scholen voortaan een beroep doen op het calamiteitenteam bij Stichting School & Veiligheid. Via de telefonische helpdesk ondersteunt dit team de school in eerste instantie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis lespakket digitale fraude - 10 maart 2017
De Fraudehelpdesk heeft een gratis lespakket ontwikkeld waarmee basisschoolleerlingen inzicht krijgen in de risico’s op internet. Het lespakket richt zich op leerlingen van groep 5 tot en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Veiligheidsgevoel leerlingen en personeel stabiel hoog - 10 januari 2017
Er wordt minder gepest en de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel op scholen is ‘stabiel hoog’. Wel blijven er aandachtspunten voor bepaalde groepen (LHBT) nodig en melden vo-...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder kinderen gepest; aandacht blijft nodig - 19 september 2016
In 2016 zijn in het basis- en voortgezet onderwijs minder kinderen gepest dan in 2014. Toch krijgen er nog steeds iedere dag te veel kinderen mee te maken. De strijd tegen het pesten moet daarom...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Nog veel pestincidenten op scholen’ - 15 juli 2016
De meeste leraren vinden niet dat het schoolklimaat er al veiliger op is geworden sinds een jaar geleden de Wet (sociale) veiligheid op school ingevoerd is. Een minderheid - een kleine 20 procent -...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sancties mogelijk bij sociaal onveilige school - 23 juni 2016
Vanaf komend schooljaar zal de inspectie scholen aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de...
Voortgezet onderwijs
Checklist controle wapenbezit binnen vo-scholen - 17 november 2015
Het tegengaan van wapenbezit op scholen maakt deel uit van het bredere thema sociale veiligheid in en rondom de school. Een van de manieren om hier aandacht aan te besteden is het uitvoeren van een...
Voortgezet onderwijs
Digitale handreiking sociale veiligheid voor scholen - 22 september 2015
Op de website van Stichting School & Veiligheid is de digitale handreiking ‘Samenwerken aan sociale veiligheid op school’ gepubliceerd. Er is voor gekozen de handreiking in de Week...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe regiobijeenkomsten Veilig en gezond werken - 25 augustus 2015
Vanuit de Arbocatalogus PO wordt een nieuwe serie regiobijeenkomsten rondom veilig en gezond werken in het primair onderwijs georganiseerd. De regiobijeenkomsten vinden op vier woensdagen plaats: in...
Primair onderwijs
Een op de vijf leraren moeite met bespreken gevoelig thema - 13 augustus 2015
Na de aanslagen in Parijs in januari zijn veel leraren in de klas geconfronteerd met fundamentele vragen over deze gebeurtenissen en het recht op vrijheid van meningsuitingen. Staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer stemt ook in met wet sociale veiligheid - 28 mei 2015
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet sociale veiligheid op scholen. Deze wet treedt op 1 augustus in werking. Dan zijn schoolbesturen verplicht om zorg te dragen voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nederland op 8e plek op LHBT-beleid in onderwijs - 19 mei 2015
Nederland staat op de 8e plaats met 68 procent bij de landenvergelijking op gebied van de uitvoering van het recht op onderwijs voor lesbische, homo, biseksuele, transseksuele en interseksuele (LHBTI...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Spanningen in klas door ruzies op WhatsApp - 24 april 2015
Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben last van problemen tussen leerlingen die zich afspelen op sociale media. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 324 leraren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer stemt in met wetsvoorstel sociale veiligheid - 7 april 2015
De Tweede Kamer heeft op 26 maart ingestemd met het wetsvoorstel van Dekker dat scholen verplicht zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Schoolbesturen zijn verder verplicht een anti-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Sociale veiligheid - Documenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Advies Raad van State
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Sociale veiligheid
29 januari 2015
Nader rapport voorstel wetswijziging Sander Dekker
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Sociale veiligheid
29 januari 2015
Wetsvoorstel voor sociale veiligheid op scholen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Sociale veiligheid
29 januari 2015

Dossier Sociale veiligheid - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Sociale veiligheid - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Sociale veiligheid - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Sociale veiligheid - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen