Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Dossier Privacy - Artikelen

Er zijn 29 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Aanpak informatiebeveiliging en privacy vernieuwd - 16 mei 2019
De Aanpak IBP is vernieuwd. De Aanpak IBP is een instrument om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Dit is nodig om de Algemene Verordening...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Scholen onvoldoende beveiligd tegen hackers, volgens onderwijspersoneel - 1 oktober 2018
Bijna de helft (45,9 procent) van de onderwijsprofessionals vindt dat hun onderwijsinstelling onvoldoende beveiligd is tegen hackers. Ook geeft een derde (33,7 procent) van hen aan dat hun...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe wet over persoonsgegevens in onderwijs - 26 september 2018
Er komt één nieuwe wet over de gegevens van leerlingen, zodat de regels over privacy niet meer versnipperd in tien wetten staan. Daardoor wordt voor leerlingen, studenten en ouders...
Primair onderwijs
‘Je moet echt nadenken over wie je waar toegang toe geeft’ - 1 september 2018
Wat betekent de AVG voor onze school en onze werkwijze? De schoolleiders van het Delftse bestuur Librijn laten zich trainen door AVS-adviseur Jan Stuijver. Het schoolbestuur ontlast haar scholen op...
Primair onderwijs
‘Niet mailen maar – vertro uwelijk – delen’ - 1 september 2018
Het onderwerp privacy staat op de agenda, maar nog niet elke school voldoet aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is ook niet het belangrijkst, denkt expert Job Vos van...
Primair onderwijs
Maak leerlingen privacybewust - 1 september 2018
De bescherming van de (online) privacy van leerlingen valt of staat met hun eigen gedrag. Hoe leer je kinderen hun gegevens te beschermen? En wat kunnen scholen opsteken van hun leerlingen? Er is...
Primair onderwijs
Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers en AVG - 31 mei 2018
De Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers heeft tot doel nadere voorwaarden te stellen waaronder het bevoegd gezag pseudoniemen van onderwijsdeelnemers kan (laten) genereren en gebruiken. Deze...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe privacywet gaat in per 25 mei - 18 mei 2018
Op 25 mei gaat de nieuwe Europese privacywetgeving in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor scholen is het belangrijk dat ze nu inzichtelijk hebben wat ze nog moeten regelen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw privacyconvenant aangepast aan AVG - 23 maart 2018
Het privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst zijn vernieuwd en in lijn gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Nieuwe privacywetgeving: informatie voor scholen - 9 maart 2018
De Algemene Verordening Gegevens (AVG) die vanaf 25 mei aanstaande de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt, brengt nieuwe zaken met zich mee voor scholen.   De AVS heeft hierover...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nog plek op voorlichtingsbijeenkomst privacy - 15 januari 2018
Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa gaat gelden. Deze nieuwe wetgeving...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Veel scholen hebben onbeveiligde website - 8 januari 2018
Een groot aantal websites van scholen en onderwijsinstellingen gebruikt nog steeds geen veilige https-verbinding, blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation. Van de 6.431 onderzochte unieke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel pseudonimisering - 15 december 2017
Eind november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimisering. Dit betekent dat de wet het mogelijk maakt dat scholen voor iedere leerling een uniek pseudoniem (keten iD) kunnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bescherming tegen hacken en lekken - 2 december 2017
Scholen moeten na 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat onderwijsorganisaties hun digitale leerlingvolgsystemen, toetsingsprogramma’s...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel pseudonomiseren leerlinggegevens - 20 oktober 2017
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimiseren leerlinggegevens. Als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook aanneemt, kan de digitale gegevensuitwisseling tussen scholen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ga zorgvuldig om met beeldmateriaal leerlingen - 19 september 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens roept scholen op zorgvuldig om te gaan met (online) beeldmateriaal van leerlingen. Foto’s en video’s van leerlingen vallen onder de Wet bescherming...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Start op tijd met nieuwe privacyregels - 1 juni 2017
Vanaf  25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook voor onderwijsinstellingen. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is er binnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel betere bescherming privacy leerlingen - 13 februari 2017
De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van gecodeerde pseudoniemen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs - 5 oktober 2016
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een handreiking gepubliceerd over Passend onderwijs en gegevensuitwisseling. De Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs. De handreiking is...
Primair onderwijs
Onderwijscampagne: scholen, ga aan de slag met informatiebeveiliging en privacy - 4 oktober 2016
Oktober is de Maand van de Informatiebeveiliging en Privacy. De campagne van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet roept scholen op snel aan de slag te gaan met dit thema. Een nieuwe Europese verordening...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kennisnet organiseert in oktober de maand van de privacy - 13 september 2016
Scholen krijgen steeds vaker de vraag of de privacy van leerlingen en de digitale beveiliging op orde is. Om scholen hierin te ondersteunen, organiseert Kennisnet in oktober de maand van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw convenant privacy gesloten - 16 juni 2016
PO-Raad en VO-raad sloten onlangs een nieuw convenant privacy met leveranciers en uitgevers. Dit convenant moet het scholen en hun besturen gemakkelijker maken afspraken te maken over hoe zij veilig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gedragswetenschappers bezorgd over privacy in onderwijs - 14 juni 2016
Veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken, maken zich zorgen over privacy. Ze voelen zich vaak alleen staan in hun pleidooi binnen scholen om (meer) aandacht aan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verplichte melding bij datalekken per 1 januari - 16 december 2015
Per 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken, een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens, van kracht. Ook het onderwijsveld krijgt met deze nieuwe wet te maken. Het niet juist...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
September: maand van de privacy - 8 september 2015
Kennisnet heeft september uitgeroepen tot maand van de privacy. Samen met de sectorraden biedt Kennisnet schoolleiders en schoolbestuurders praktische hulpmiddelen. In de brochure ‘Privacy in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Privacy - Documenten

Er zijn 11 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Informatie over de AVG
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Privacy, Persoonsgegevens, AVG
9 maart 2018
Wetsvoorstel Pseudonimiseren leerlinggegevens
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Privacy, Persoonsgegevens, AVG
9 maart 2018
Informatie over de AVG
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Privacy, Persoonsgegevens, AVG
30 november 2017
Wetsvoorstel Pseudonimiseren leerlinggegevens
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Privacy, Persoonsgegevens, AVG
30 november 2017
Modelprotocol social media Verus
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Privacy, Persoonsgegevens, AVG
30 november 2017
Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Passend onderwijs, Privacy, Persoonsgegevens
5 oktober 2016
Model privacyreglement personeel
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Privacy
16 december 2015

Dossier Privacy - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Privacy - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat worden de nieuwe eisen op het gebied van privacy?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Privacy - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Privacy - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen