Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Overgang PO-VO

Dossier Overgang PO-VO - Artikelen

Er zijn 70 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Wetsvoorstel: vast aanmeldmoment vo-school en eindtoets wordt ‘doorstroomtoets’ - 24 februari 2020
Groep 8-leerlingen moeten zich vanaf schooljaar 2022/2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden op de middelbare school. Ook verandert de eindtoets in een ‘doorstroomtoets’, die direct...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad signaleert ‘doorgeschoten differentiatie’ - 1 maart 2019
Met een integrale kijk op het onderwijsstelsel kunnen scholen beter inspelen op toekomstige veranderingen in de maatschappij. Dat stelt de Onderwijsraad in het recent verschenen rapport ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidie korte scholingstrajecten vo verlengd - 26 november 2018
De subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs, voor leraren die een passende bevoegdheid willen halen voor het vo, wordt verlengd. Leraren die een kort scholingstraject willen volgen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verdubbeling scholen voor 10- tot 14-jarigen - 16 augustus 2018
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van zes naar twaalf. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pilot 10-14 onderwijs staat open voor nieuwe aanmeldingen - 3 mei 2018
Per 1 augustus 2018 kan een tweede lichting scholen instromen in de pilot ’10-14 onderwijs’. “Scholen kunnen met 10-14 onderwijs een bijdrage leveren aan kansengelijkheid”,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 31 mei aanvragen subsidie doorstroomprogramma’s po-vo - 1 mei 2018
Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Tot 31 mei kunnen aanvragen ingediend worden bij DUS...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholenopdekaart.nl start oudercampagne - 18 oktober 2017
Begin november start een campagne voor de website Scholenopdekaart.nl gericht op ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Voor scholen een goed moment om de puntjes op de ‘i...
Primair onderwijs
Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo - 7 juli 2017
Scholen die samen aan de slag willen met doorstroomprogramma’s po-vo kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Het gaat om programma’s die basisscholen en middelbare scholen zelf inrichten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo in voorbereiding - 5 mei 2017
Er komt extra geld beschikbaar om scholen de mogelijkheid te geven om doorstroomprogramma’s te ontwikkelen voor kwetsbar leerlingen. Scholen in po en vo kunnen hiervoor in de zomerperiode van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘We lopen hier op goud’ - 16 maart 2017
Scola biedt onderdak aan opvang en onderwijs van 0 tot 16 jaar in het Gelderse Elburg. “We willen kinderen het gevoel geven dat er geen overgang is van voorschool tot voortgezet onderwijs....
Primair onderwijs
Onderwijspartners tekenen convenant ‘tienercollege’ - 3 februari 2017
Hogeschool Windesheim, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ), Stichting Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo) en de Regionale Scholengemeenschap (RSG) Noord Oost-Veluwe in Epe...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis studiedag overgangen in het onderwijs - 9 januari 2017
GION Onderwijs/Onderzoek organiseert op dinsdag 31 januari aanstaande in Utrecht een studiedagmiddag over overgangen in het onderwijs voor schoolleiders, beleidsmakers en onderwijswetenschappers....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Eindtoets second opinion, schooladvies leidend - 2 november 2016
Het is onwenselijk dat veel basisscholen uitsluitend een enkelvoudig schooladvies geven. Staatssecretaris Dekker staat het uitsluiten van meervoudige adviezen – in plaatsingswijzers...
Primair onderwijs
CBS: zelfde Citoscore, andere schoolloopbaan - 9 september 2016
Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen die dezelfde Citoscore hebben behaald maar van wie de ouders lager opgeleid zijn. Ze beginnen ook vaker op een...
Primair onderwijs
Een schooladvies voor gelijke kansen - 2 september 2016
De huidige kritiek op het – tegenwoordig leidende – schooladvies ten opzichte van de eindtoets heeft onder andere te maken met de vermeende subjectiviteit van het oordeel van de betrokken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Kinderen ontwikkelen zich niet loodrecht’ - 2 september 2016
Nieuwe onderwijsconcepten die een vroege vervolgschoolkeuze uitstellen duiken op om ‘de knip na groep 8’ te verzachten. “We zien stabiele en mondige jongeren die meer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoe regelen we dat ? - 2 september 2016
Door het later afnemen van de eindtoets is het schooladvies van de basisschool leidend geworden. Dat lijkt logisch, want de basisschool kent het kind na acht jaar door en door. Toch verloopt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolkeuzeleeftijd verhogen heeft voordelen - 19 mei 2016
Het is beter als kinderen niet op 12-jarige, maar op latere leeftijd (bijvoorbeeld 16 jaar) kiezen welke voortgezet onderwijs ze gaan volgen. Dat concludeert gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Van vindplaats naar werkplaats - 9 april 2016
Op de weg naar een ononderbroken schoolloopbaan en een doorlopende zorglijn liggen flink wat hobbels. Primair en voortgezet onderwijs zijn nog te veel gescheiden werelden. En door ingewikkelde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bruggen bouwen tijdens PO-VO tour - 25 januari 2016
Schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs voerden op 20 januari 2016 de dialoog over het  ‘bruggen bouwen’  - bevorderen van de inhoudelijke samenwerking - tussen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vo-docenten kunnen meer vakken geven op basisschool - 7 december 2015
Het aantal vakken dat bevoegde docenten kunnen geven op een basisschool is verbreed. Dit is belangrijk voor de talentontwikkeling van jonge kinderen en hierdoor verloopt de overgang van het primair...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
VO-tour AVS in teken van overgang po-vo - 4 december 2015
Wat willen schoolleiders ontwikkelen en hebben ze nodig op weg naar de transitie funderend onderwijs? De overgangen in ons onderwijsstelsel – specifiek tussen po en vo – staan centraal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vanaf 1 december inschrijven voor eindtoets - 23 november 2015
Dit schooljaar moeten scholen voor de verplichte eindtoets voor groep 8-leerlingen in het reguliere basisonderwijs een keuze maken uit drie eindtoetsen. Scholen kunnen zich vanaf 1 december 2015...
Primair onderwijs
Onderwijsraad waarschuwt voor ondoordacht invoeren maatwerkdiploma - 13 november 2015
Verruiming van de wettelijke kaders van eindtoetsing is niet het goede instrument om maatwerk te stimuleren. Ook is het risicovol, stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Maatwerk binnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
VO-tour AVS in teken van overgang po-vo - 10 november 2015
Wat willen schoolleiders ontwikkelen en hebben ze nodig op weg naar de transitie funderend onderwijs? De overgangen in ons onderwijsstelsel - specifiek tussen po en vo - staan centraal tijdens de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Overgang PO-VO - Documenten

Er zijn 2 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Overgang PO-VO - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Overgang PO-VO - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Overgang PO-VO - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Overgang PO-VO - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen