Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Lerarentekort

Dossier Lerarentekort - Artikelen

Er zijn 81 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Grote steden presenteren actieplan lerarentekort met lange termijnperspectief - 29 mei 2020
Het tekort aan leraren in het primair onderwijs raakt de grote steden meer dan verwacht. De huidige tekorten in de grote steden zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 1475 fte. Dit blijkt uit een...
Primair onderwijs
Subsidies Regionale aanpak personeelstekort (RAP) voor 67 regio’s - 11 mei 2020
67 regio’s krijgen in 2020 en 2021 subsidie op grond van de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). In deze regio’s werken schoolbesturen in het primair en voortgezet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Voorjaarsnota: 481 miljoen euro voor onderwijs - 29 april 2020
Het kabinet maakt structureel 481 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Daarvan gaat circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen naar een financiële tegenvaller die was ontstaan door...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘We moeten minder bang zijn om te vernieuwen’ - 3 april 2020
Het begint bijna te wennen dat scholen zich in allerlei bochten moeten wringen om de formatie rond te krijgen. Noodgrepen, zoals het voor de klas zetten van gepensioneerde leraren of het inhuren van...
Primair onderwijs
‘Ik ben een invaller, geen vervanger voor de langere termijn’ - 3 april 2020
“Scholen moeten gezamenlijk zorgen voor een pool van gepensioneerde leraren of kiezen voor een andere oplossing”, zegt Wouter van der Schaaf. Van der Schaaf, nu gepensioneerd, stond in...
Primair onderwijs
Leraren vasthouden in de grote stad: hoe doe je dat? - 3 april 2020
Het lerarentekort is, vooral in de grote steden, zo groot dat veel schoolleiders vooral bezig zijn met personeelsbeheer. De waan van de dag maakt het voeren van een strategisch hr-beleid lastig. Toch...
Primair onderwijs
Registreer het lerarentekort op lerarentekortisnu.nl - 2 maart 2020
Voor de aanpak van het lerarentekort is het belangrijk om een goed beeld van de omvang te hebben. Het ministerie van OCW wil meer inzicht in hoe groot het lerarentekort nu, over een week en over een...
Primair onderwijs
Slob op zoek naar 100 miljoen voor lerarentekort G5 - 20 februari 2020
Minister Slob van Onderwijs zei woensdag 19 februari in het lerarendebat met de Tweede Kamer op zoek te gaan naar 100 miljoen voor de vijf grote steden en hoopte op steun vanuit de Kamer. Maar het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Steeds meer leerkrachten veranderen van baan - 17 februari 2020
Leerkrachten in het primair onderwijs kiezen er de afgelopen jaren steeds vaker voor om van baan te wisselen. Het percentage leerkrachten dat overstapt naar een andere baan binnen of buiten het po is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Najaarsnota bevestigt: 300 miljoen voor aanpak lerarentekort - 28 november 2019
Het kabinet stelt in de Najaarsnota 2019 een miljard euro beschikbaar voor urgente maatschappelijke problemen. Dit komt omdat diverse ministeries minder geld hebben uitgegeven dan begroot. 300...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob: verband tussen lerarentekort en onderwijskwaliteit niet aangetoond - 19 november 2019
De inspectie heeft geen onderzoeksgegevens die een direct verband tussen het lerarentekort en woordenschat, cito-scores en schooladviezen bevestigen, antwoordt Slob op de schriftelijke vragen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bonden tekenen convenant - 1 november 2019
Het kabinet komt toch met 460 miljoen euro aan extra investeringen voor het onderwijs. Structurele stappen voor schoolleiders zijn geborgd in een convenant. Ook is er aandacht voor de strategische...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Arbeidsmarktplatform PO start wervingscampagne voor leerkrachten - 30 oktober 2019
Op woensdag 30 oktober vond de aftrap plaats van de landelijke campagne 'Je bent er voor de klas'. Met deze campagne wil het Arbeidsmarktplatform PO jongeren enthousiasmeren voor het beroep...
Primair onderwijs
Subsidieplafond Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort verhoogd - 18 oktober 2019
Minister Slob heeft op 17 oktober 2019 de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds gepubliceerd.  Voor subsidieverstrekking op grond...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerst schoolleiderstekort aanpakken en dan lerarentekort - 16 oktober 2019
Zolang het tekort aan schoolleiders niet wordt aangepakt, lukt het niet om het lerarentekort op te lossen. Dat stelt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Vandaag voeren de onderwijsbonden...
Primair onderwijs
Petra van Haren in EenVandaag: ‘Het onderwijs zit in een grote crisis’ - 4 oktober 2019
Het onderwijs kan niet overal in het land meer gegarandeerd worden, volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het kabinet moet extra maatregelen nemen. “Als dit zo doorgaat hebben we...
Primair onderwijs
Amsterdamse basisschool dicht vanwege lerarentekort - 27 september 2019
Het bestuur van de openbare 16e Montesssorischool in Amsterdam-Zuidoost heeft laten weten dat deze school haar deuren per 1 januari sluit vanwege het lerarentekort. De Tweede Kamer reageert geschokt...
Primair onderwijs
Schoolleiders zien personeelstekort als grootste uitdaging - 25 september 2019
Het personeeltekort (72%) is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ‘Schoolleiders zijn een ontzettend...
Primair onderwijs
Filmpje lerarentekort: kabinet moet meer investeren in onderwijs - 16 september 2019
Diverse vakbonden, waaronder de AVS, en andere partijen voeren de campagne ‘investeer in onderwijs!’. Een van de partijen heeft een filmpje gemaakt over het lerarentekort en hoe zich dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Mogelijk noodscenario door lerarentekort: vierjarigen niet naar school - 9 september 2019
Schoolbesturen in de vier grote steden houden rekening met een scenario dat vierjarigen niet meer naar school kunnen. Volgens de 4-G zijn er structurele oplossingen nodig en is de situatie nijpend....
Primair onderwijs
AVS op Radio EenVandaag: Steeds meer zzp-docenten - 4 september 2019
Schoolleiders maken zich zorgen. Het lerarentekort zorgt voor een opmars van de zzp-leraar. 'De kwaliteit van het onderwijs gaat daarmee achteruit', zegt Petra van Haren van de...
Primair onderwijs
Leraren als zelfstandig ondernemer - 4 september 2019
Het lerarentekort zorgt voor een opmars van de zzp-leraar. In het basis- en voortgezet onderwijs is het aantal leraren dat is ingeschreven als zelfstandig ondernemer, gegroeid van 199 in 2015 tot 448...
Primair onderwijs
Weinig potentieel in ‘stille reserve’ - 18 juli 2019
Hoewel er ruim 11.000 mensen uit het primair onderwijs een werkloosheidsuitkering ontvangen, is er maar een klein deel dat wil terugkeren voor de klas. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Stille...
Primair onderwijs
Animo onder leerkrachten om meer te werken is beperkt - 17 juli 2019
Leerkrachten in het primair onderwijs werken over het algemeen om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld voor de kinderen zorgen) in deeltijd. Dit lijkt het moeilijk te maken deze leerkrachten te...
Primair onderwijs
4,5 miljoen extra voor regionale aanpak lerarentekort - 16 juli 2019
Steeds meer besturen, schoolleiders, lerarenopleidingen en andere partijen werken regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Het aantal aanvragen overstijgt het subsidieplafond voor zowel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Lerarentekort - Documenten

Er zijn 14 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Actieplan Lerarentekort grote steden
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarentekort
29 mei 2020
Convenant aanpak lerarentekort
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
1 november 2019
Kamerbrief Extra investering in het funderend onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staking, Lerarentekort, schoolleidergezocht
1 november 2019
Brief Slob aan Tweede kamer over sluiting 16e Montessorischool Amsterdam
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): schoolleidergezocht, Lerarentekort
27 september 2019
Stille reserve in de WW (pdf)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarentekort
18 juli 2019
Brief sociale partners aan Slob inzake begroting 2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijsbegroting, Werkdruk, Salaris, Lerarentekort
5 juli 2019
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort (Staatscourant)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarentekort, Arbeidsmarkt
7 december 2018
Handout subsidieregeling
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarentekort, Arbeidsmarkt
7 december 2018
Rectificatie regeling regionale aanpak lerarentekort
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarentekort, Arbeidsmarkt
7 december 2018
Beantwoording Kamervragen OCW-begroting 2018
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijsbegroting 2018, Regeerakkoord, Arbeidsvoorwaarden, Salaris, Lerarentekort
27 oktober 2017

Dossier Lerarentekort - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Lerarentekort - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Lerarentekort - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Lerarentekort - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen