Dossier LeerKRACHT - Artikelen

Er zijn 11 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Met leerKRACHT-aanpak binnen een jaar een lerende cultuur - 7 mei 2019
Krachtige lerarenteams die doelgericht het onderwijs op school verbeteren. De zogenoemde leerKRACHT-aanpak leidt in een jaar tot een lerende cultuur op school waarin zulke teams ontstaan. Dat blijkt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Inschaling leidinggevenden in Dyademagazine in strijd met CAO PO - 12 januari 2019
Een artikel eerder dit schooljaar in Dyademagazine beschrijft drie mogelijkheden om eventuele scheve verhoudingen in de beloning tussen leraren en leidinggevenden recht te trekken. De eerstgenoemde...
Primair onderwijs
Programma leerKRACHT doorbreekt eilandjescultuur - 7 november 2016
Leraren gaan meer samenwerken en hun kennis met elkaar delen wanneer gewerkt wordt met het programma leerKRACHT. Daardoor verbeteren zij hun onderwijs, zo blijkt uit een rapport van het Kohnstamm...
Voortgezet onderwijs
Beroep leraar volop in beweging - 5 november 2014
Leraren en scholen hebben veel initiatieven genomen om het vak leraar te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken, blijkt uit een voortgangsrapportage van de Lerarenagenda van het ministerie van OCW....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Christelijk college De Populier ontvangt eerste certificaat Stichting LeerKRACHT - 12 september 2014
Vandaag reikt staatssecretaris Sander Dekker het eerste certificaat uit van Stichting LeerKRACHT aan Christelijk college De Populier in Den Haag. Dekker praat op De Populier met schoolleiders,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Resultaten actieplan LeerKracht verschenen - 2 april 2013
Het actieplan LeerKracht, dat in 2007 werd gelanceerd, heeft de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de beroepspositie van leraren, maar er liggen nog...
Primair onderwijs
Actualisering gegevens functiemix - 20 september 2012
In april 2008 is het Convenant “Leerkracht van Nederland” door de drie betrokken  partijen, te weten de minister van OCW, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties in...
Primair onderwijs
Aanbieding petitie aan leden Tweede Kamer op 09.09 - 5 september 2008
Help! De school verzuipt. Tienduizenden handtekeningen tonen brede steun De Algemene Vereniging Schoolleiders biedt dinsdag 9 september, samen met de andere...
Primair onderwijs
Subsidieregeling concierges - 18 april 2008
Vanaf het schooljaar 2008 - 2009 komt er 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van minimaal 1.550 extra ondersteuners op basisscholen. Hierbij gaat het om mensen die binnen de...
Primair onderwijs
Scholenpanel - Ledenraadpleging actieplan Leerkracht! (april/mei 2008) - 1 april 2008
Leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zijn in overgrote meerderheid positief genoeg over het actieplan LeerKracht! om het akkoord te steunen: 86 procent van de stemmen is voor, 14...
Primair onderwijs
Overleg actieplan LeerKracht: weinig reden voor optimisme - 1 maart 2008
Vakorganisaties, het ministerie van OCW en vertegenwoordigers van de besturenorganisaties hebbeninmiddels een aantal keer om de tafel gezeten voor overleg over de uitwerking van het actieplan...
Primair onderwijs

Dossier LeerKRACHT - Documenten

Er zijn 2 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisschool.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen, LeerKRACHT, Regelingen
18 april 2008

Dossier LeerKRACHT - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier LeerKRACHT - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier LeerKRACHT - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier LeerKRACHT - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen