Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Kindermishandeling

Dossier Kindermishandeling - Artikelen

Er zijn 17 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Het Programma Geweld hoort nergens Thuis vraagt medewerking aan een onderzoek naar de meldcode - 27 november 2019
Sinds begin 2019 geldt de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In stap 2 van de meldcode dient de professional advies te vragen aan een deskundige collega en eventueel te...
Primair onderwijs
18 – 24 november: week tegen kindermishandeling - 18 november 2019
Van 18 tot en met 24 november is de Week tegen Kindermishandeling. Dit is het startpunt van een jaar waarin 30 verhalen van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Publicaties in aanloop naar Week tegen Kindermishandeling - 12 november 2019
Van 18 november tot en met 24 november is de Week tegen Kindermishandeling. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft diverse publicaties uitgegeven over dit onderwerp in de aanloop naar deze week. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doe mee aan een enquête over meldcode kindermishandeling - 13 juni 2019
In hoeverre ondersteunt de meldcode kindermishandeling professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling? En worden zij gestimuleerd tot actie om zo sneller en adequater hulp te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis onderwijsmagazine ‘Veilig’ ook digitaal beschikbaar - 29 april 2019
Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis onderwijsmagazine ‘Veilig’. Aanleiding is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Animatie en scholing over verbeterde meldcode huiselijk geweld - 10 januari 2019
De verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 januari van kracht. Acht clusters van beroepsbeoefenaren, waaronder het onderwijs, hebben op verzoek van VWS een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en opvang - 21 december 2018
De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling - waar ook de AVS deel van uitmaakt - een nieuwe website ontwikkeld voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast - 18 september 2018
Schoolbesturen van onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo, hbo en wo krijgen binnenkort een brief van de Rijksoverheid over de aanpassing van de verplichte meldcode huiselijk geweld en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Samen de stilte doorbreken - 1 september 2018
Om seksueel geweld tegen kinderen beter te kunnen voorkomen, signaleren en bestrijden, is het belangrijk dat scholen bijvoorbeeld beschikken over een speciaal opgeleide vertrouwenspersoon waarbij...
Primair onderwijs
Afwegingskaders verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepresenteerd - 2 juli 2018
Minister Hugo de Jonge van VWS heeft op maandag 2 juli de afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontvangen van de betrokken beroepsgroepen. Werken met de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Afwegingskader in meldcode kindermishandeling gereed vóór 1 juli 2018 - 29 maart 2018
De AVS, BOinK, Bracheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Ouders & Onderwijs, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VO-raad bundelen binnen de Beweging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
20 november start Week van de Kindermishandeling - 17 november 2017
Op maandag 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, geeft minister Hugo de Jonge van VWS het startschot van de Week tegen Kindermishandeling. Kinderombudsvrouw Margrite...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Week tegen Kindermishandeling: 20 t/m 26 november - 17 oktober 2017
Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘verbind voor het kind’. Iedereen, ook scholen, kunnen activiteiten organiseren tijdens deze week. De kick-off bijeenkomst is op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging besluit verplichte meldcode gepubliceerd - 31 augustus 2017
De wijziging van het Besluit verplichte meldcode is gepubliceerd in het Staatsblad en gaat in op 1 januari 2019. De wijziging van het besluit regelt dat in de meldcode huiselijk geweld en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen hebben weinig vertrouwen in meldpunt kindermishandeling - 5 december 2016
De helft van de basisscholen vindt dat het meldpunt voor kindermishandeling, Veilig Thuis, onvoldoende werkt. Slechts een op de vijf scholen ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind...
Primair onderwijs
Onderwijs, opvang en ouders werken samen bij aanpak kindermishandeling - 14 november 2016
De aftrap van de nieuwe Beweging tegen Kindermishandeling, waarin ook de AVS vertegenwoordigd is,  vond plaats op woensdag 16 november op basisschool Op Dreef in Utrecht. Presentatrice Nicolette...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Week tegen Kindermishandeling lanceert campagne #ikkijknietweg - 11 november 2016
“Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Kindermishandeling - Documenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Informatiesheet verbeterde meldcode (pdf)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kindermishandeling
18 september 2018
Manifest Beweging tegen Kindermishandeling
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kindermishandeling
14 november 2016

Dossier Kindermishandeling - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Kindermishandeling - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Kindermishandeling - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Kindermishandeling - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen