Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Integraal kindcentrum (IKC)

Dossier Integraal kindcentrum (IKC) - Artikelen

Er zijn 27 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Fiscus vraagt scholen ten onrechte btw - 10 juli 2019
Scholen hoeven minder vaak btw te betalen dan de Belastingdienst wil. Schoolbesturen kunnen een ‘fiscale eenheid’ vormen met bedrijven waar zij administratieve of andere ondersteunende...
Primair onderwijs
Samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang versterkt - 27 maart 2019
De samenwerking tussen basisscholen en kinderopvangorganisaties is sinds 2016 sterker geworden. In 2019 zijn de doelen vaker op elkaar afgestemd, is er meer afstemming tussen de leerkrachten en de...
Primair onderwijs
Onderwijsraad signaleert ‘doorgeschoten differentiatie’ - 1 maart 2019
Met een integrale kijk op het onderwijsstelsel kunnen scholen beter inspelen op toekomstige veranderingen in de maatschappij. Dat stelt de Onderwijsraad in het recent verschenen rapport ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Een stap dichter bij samenwerken in kindcentra - 1 december 2018
Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken, moeten soms btw afdragen over hun prestaties aan elkaar. Er zijn mogelijkheden om die btw-druk te verlagen of voorkomen....
Primair onderwijs
Verminderen of voorkomen btw-afdracht bij samenwerking onderwijs en opvang - 26 oktober 2018
Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken - bijvoorbeeld in een IKC - lopen soms aan tegen het betalen van btw over hun gezamenlijke prestaties. Zoals het inhuren van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Kabinetsreactie op rapport Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs - 17 augustus 2018
Het kabinet heeft in juli officieel gereageerd op het rapport 'Tijd om door te pakken' van de Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs, waarin dertien adviezen werden gegeven om de...
Primair onderwijs
Visies met lef - 19 mei 2018
Hoe ziet het primair onderwijs eruit in 2030? Dat vroeg de AVS in een ledenpeiling rond een van de lerarenstakingen. Want naast betere salarissen en minder werkdruk – die beslist ook nodig zijn...
Primair onderwijs
Het IKC als ecosysteem - 7 april 2018
Steeds meer scholen ontwikkelen zich tot integraal kindcentrum. Ondanks het ontbreken van steun vanuit de rijksoverheid, gaan werkveld en gemeenten door met het creëren van integrale...
Primair onderwijs
’Investeer in kindcentra, één visie en samenbrengen partijen’ - 27 maart 2018
Het realiseren van een goed pedagogisch aanbod met een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen tot 12 jaar (in een kindcentrum). Daar vraagt de Stichting van het Onderwijs, bestaande uit de sector- en...
Primair onderwijs
‘Blurren’ in het sociale domein - 30 september 2017
Onderwijs en opvang in Nederland zijn steeds meer gefocust op de ontwikkeling en exploitatie van integrale kindcentra. Toegroeien naar IKC’s kan alleen door intensieve samenwerking en...
Primair onderwijs
Werkgroep onderzoekt fiscale regels uitwisselen personeel bij IKC - 27 juni 2017
Deze kabinetsperiode nog komt er een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid gaat toetsen van de modellen die Integrale kindcentra (IKC) hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen...
Primair onderwijs
40 procent ouders zou kiezen voor kindcentrum - 20 juni 2017
Een groot deel van de ouders (40 procent) met veelal een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in hun buurt zou...
Primair onderwijs
Taskforce: verklein kloof door betere aansluiting kindvoorziening-onderwijs - 28 maart 2017
Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan door geï...
Primair onderwijs
Interdisciplinaire teams lijken succesvol - 16 maart 2017
In kindcentra lukt het leraren, pedagogisch medewerkers en jeugdzorgmedewerkers steeds beter om een echt team te vormen en zich samen te richten op de brede ontwikkeling van kinderen. Harde cijfers...
Primair onderwijs
Leiddinggeven aan een integraal kindcentrum - 16 maart 2017
Wie onderwijs, opvang en andere voorzieningen wil integreren, heeft een hoop bruggen te slaan. Zowel tussen de medewerkers als naar de regelgevende buitenwereld. IKC in wording: obs Molenakker (...
Primair onderwijs
Manifest naar integrale kindcentra met sport en cultuur aangeboden - 13 maart 2017
Een groot aantal maatschappelijke organisaties, de AVS en NOC*NSF hebben voorafgaand aan het WK Shorttrack 2017 een oproep aan de politiek gedaan voor meer sport en een gezonde leefstijl in het...
Primair onderwijs
Kapitein op het IKC - 9 maart 2017
Goede aansturing van een interprofessioneel team is het kompas voor een Integraal Kindcentrum  (IKC) waar een diversiteit aan kinderen zich thuis voelt. Op de bijeenkomst ‘Kapitein op het...
Primair onderwijs
Kabinet doet weinig om IKC mogelijk te maken - 2 december 2016
Er moet ruimte komen voor brede basisvoorzieningen voor jonge kinderen zoals integrale kindcentra (IKC’s), daarover zijn de Kamerleden het eens. Maar hoe dit te realiseren, daarover verschillen...
Primair onderwijs
SER onderstreept belang dagarrangementen - 8 november 2016
Een dagarrangement (van 4-12 jaar) draagt bij aan het welzijn van kinderen, brengt rust in de dagindeling van het kind en de werkende ouder en vergroot de mogelijkheden voor ouders om aan de...
Primair onderwijs
Amsterdam maakt 700.000 euro vrij voor integrale kindcentra - 1 november 2016
Amsterdam wil de komst van integrale kindcentra (‘alles-in-één-scholen’) versnellen. Daarom maakt de gemeente 700.000 euro aan subsidie vrij waar samenwerkende partijen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderzoek naar gebruik IKC’s en MFA’s - 22 september 2016
Naar schatting is er afgelopen jaren zo’n 10 miljard euro geïnvesteerd in IKC’s en MFA’s. Binnen Bouwstenen voor Sociaal wordt in netwerkverband onderzoek gedaan en kennis...
Primair onderwijs
Vragenlijst voor ouders over Kindcentra - 23 augustus 2016
Kindcentra 2020 heeft een vragenlijst voor ouders ontwikkeld waarmee de behoeften en prioriteiten van ouders rondom kindcentra in beeld gebracht kunnen worden. Een schoolleider kan de vragenlijst...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regering moet voorstellen doen over organisatie kindcentra - 15 december 2015
Binnen een half jaar moet de regering met concrete voorstellen komen over wat er nodig is om het mogelijk te maken dat kinderopvang en onderwijs kunnen worden aangeboden vanuit één...
Primair onderwijs
Eerste internationale kindcentrum van Nederland in Delft - 26 oktober 2015
Op 3 november was de officiële opening van het, naar eigen zeggen, eerste internationale Integrale Kindcentrum (IKC) op de campus van de TU Delft. Het kindcentrum biedt een doorlopende leerlijn...
Primair onderwijs
Ouders vinden goede sfeer en samenwerking belangrijk bij kindcentra - 20 oktober 2015
Ouders vinden een goede sfeer, een breed aanbod en goede samenwerking in kindcentra van groot belang. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Oberon op verzoek van Kindcentra2020. Een goede sfeer...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Integraal kindcentrum (IKC) - Documenten

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Integraal kindcentrum (IKC) - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Integraal kindcentrum (IKC) - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Is een verklaring omtrent gedrag noodzakelijk voor onderwijspersoneel bij een IKC?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Dossier Integraal kindcentrum (IKC) - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Integraal kindcentrum (IKC) - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders