Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Eindexamen VO

Dossier Eindexamen VO - Artikelen

Er zijn 49 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Schoolexamens kunnen doorgaan - 17 maart 2020
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen ondanks de coronamaatregelen door met hun school- en praktijkexamens. Onderwijsminister Slob heeft met de scholen afgesproken dat zij open blijven om...
Voortgezet onderwijs
Examiniering voortgezet onderwijs moet beter - 6 februari 2020
De Onderwijsinspectie heeft tekortkomingen rondom schoolexamens gevonden op 60 van de 104 onderzochte scholen. Minister Slob vindt dit ‘verontrustend, maar niet onverwacht.’ De...
Voortgezet onderwijs
LAKS: problemen rond examens geen incidenten, grondige aanpak vereist - 20 juni 2019
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vraagt om snelle actie van de politiek en scholen. Naar aanleiding van de fouten rondom de schoolexamens op het Calvijn College te Amsterdam en de...
Voortgezet onderwijs
Iets minder klachten over eindexamens bij LAKS - 27 mei 2019
Dit jaar zijn er ruim 150.000 klachten binnengekomen via de eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dat was iets minder dan vorig jaar. Naast veel opvallende dier-...
Voortgezet onderwijs
Minister Slob beantwoordt vragen eindexamenklachtenlijn op 9 mei - 6 mei 2019
Op donderdag 9 mei, de eerste dag van de centrale examens in het voortgezet onderwijs, neemt minister Slob tussen vier en vijf uur de telefoontjes aan die binnenkomen op de eindexamenklachtenlijn van...
Voortgezet onderwijs
Slob: balans tussen schoolexamen en centraal examen moet beter - 2 mei 2019
De focus op het centraal examen (CE) is sterk toegenomen. Het schoolexamen (SE) staat vaak in het teken van het CE, waardoor ook hier de nadruk ligt op dezelfde meetbare cognitieve vaardigheden. Dat...
Voortgezet onderwijs
‘Onderwijskwaliteit’ centraal in discussie over examens en toetsen - 30 april 2019
Hoe toekomstbestendig is het examen? Er zijn goede argumenten voor het handhaven van het huidige examen. Tegelijkertijd dringen critici aan op aanpassingen. In een nieuwe literatuurstudie gaan vijf...
Voortgezet onderwijs
Uitslagen centrale examens VMBO Maastricht blijven geldig - 27 juni 2018
De uitslagen van de centrale eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht blijven geldig tot 1 januari 2019. Op die manier krijgen leerlingen de tijd om hun schoolexamens te repareren. Daardoor...
Voortgezet onderwijs
VO-raad gaat kwaliteit schoolexamens onderzoeken - 26 juni 2018
De VO-raad neemt het initiatief tot een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexamens en de positie van het programma van toetsing en afsluiting (pta) hierin. Aanleiding is het...
Voortgezet onderwijs
Al ruim 110.000 klachten over eindexamens - 22 mei 2018
In de eerste week van de eindexamens zijn bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ruim 110.000 klachten binnengekomen. De meeste klachten gingen over het examen Engels voor havo en vwo,...
Voortgezet onderwijs
NOS Kort: dagelijks examenspreekuur op Instagram - 15 mei 2018
NOS Kort, het nieuwskanaal op Instagram, organiseert tijdens de examenperiode (t/m 25 mei) dagelijks examenspreekuren voor eindexamenleerlingen van vmbo, havo en vwo. Docenten beantwoorden via een...
Voortgezet onderwijs
31e editie eindexamenklachtenlijn LAKS geopend - 14 mei 2018
Op maandag 14 mei opent het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) weer zijn jaarlijkse eindexamenklachtenlijn en de site examenklacht.nl. De vernieuwde site is gericht op positieve feedback en is...
Voortgezet onderwijs
Examinering voortgezet onderwijs toe aan herijking - 29 maart 2018
De examinering in het voortgezet onderwijs is toe aan een herijking. De huidige examensystematiek beperkt de diepgang in het onderwijs en sluit niet goed meer aan bij het vervolgonderwijs en de eisen...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad vraagt reactie over rol toetsen en examens - 12 maart 2018
De Onderwijsraad bereidt op verzoek van de minister van OCW een advies voor over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs. Schriftelijk reageren kan tot 1 april via toetsing@...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Correctievolgorde examens blijft zoals het was - 12 februari 2018
De huidige correctievolgorde van de eindexamens blijft gehandhaafd. Dit zei minister Slob tijdens het algemeen overleg over examens op 6 februari. Hiermee is het voorstel van voormalig...
Voortgezet onderwijs
Meer brede adviezen in 2017 - 1 december 2017
Brede schooladviezen komen weer even vaak voor als in 2013, er is geen structurele over- of onderadvisering en scholen maken gebruik van verschillende eindtoetsen. Minister Arie Slob toont zich in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanleverdata schoolexamencijfers eerder vanaf dit schooljaar - 18 september 2017
Tot nog toe leverden scholen uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van het centraal examen (CE) hun schoolexamencijfers aan bij BRON. Met ingang van het examenjaar 2017-2018 (dit schooljaar dus)...
Voortgezet onderwijs
Meldpunt correctie centraal examen geopend - 8 mei 2017
Aan schoolleiders, bestuurders en docenten de taak om ervoor te zorgen dat het afnemen en de correctierondes van de eindexamens goed verlopen. Om eventuele knelpunten hierin aan te pakken, is er een...
Voortgezet onderwijs
Dekker wil kwaliteit eindtoetsen onderzoeken - 30 januari 2017
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vraagt zich af of het toelaten van verschillende eindtoetsen meerwaarde heeft. Daarvoor wil hij de mogelijke positieve effecten en keerzijden in kaart brengen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eindexamens 2016 beter gemaakt - 28 november 2016
  De eindexamens op middelbare scholen zijn dit jaar goed gemaakt. Het slagingspercentage was met 92,7 procent op het hoogste punt sinds 2008. In totaal haalden ruim 3300 scholieren een 8...
Voortgezet onderwijs
Meer ongeldig verklaarde examens dan vorig jaar - 29 augustus 2016
De inspectie heeft in 2016 1370 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit is fors hoger dan vorig jaar (850). Volgens de inspectie zijn nog te vaak onregelmatigheden te...
Voortgezet onderwijs
CvTE pleit voor twee examenperiodes - 17 juni 2016
Eindexamenleerlingen die op twee momenten in het jaar, bijvoorbeeld juni en november, examens kunnen maken. Daarvoor pleit voorzitter Pieter Hendrikse van het College voor toetsen en examens (CvTE)...
Voortgezet onderwijs
Eindexamenklachtenlijn bereikt recordaantal klachten - 24 mei 2016
De eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de meeste klachten ooit bereikt. Het record lag op 161.124 klachten, maar de teller staat op 24 mei op 185.996. En de...
Voortgezet onderwijs
LAKS opent eindexamenklachtenlijn - 12 mei 2016
Met het begin van de centrale eindexamens opent het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ook weer zijn jaarlijkse eindexamenklachtenlijn. De circa 210.000 eindexamenkandidaten kunnen bij het...
Voortgezet onderwijs
LAKS opent meldpunt ‘Help ik mag geen examen doen’ - 21 maart 2016
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een meldpunt geopend voor scholieren die zijn uitgesloten van hun examen. Jaarlijks worden vele scholieren illegaal uitgesloten van hun examen...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Eindexamen VO - Documenten

Er zijn 10 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
examenmonitor-vo-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindexamen VO
30 oktober 2013
Examenmonitor-voortgezet-onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindexamen VO, Politiek
10 december 2012
NT2 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindexamen VO
14 augustus 2012
Syllabi 2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Eindexamen VO
14 augustus 2012

Dossier Eindexamen VO - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Eindexamen VO - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Eindexamen VO - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Eindexamen VO - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen