Home » Dossiers » Onderwijs en leerlingzorg » Burgerschapsonderwijs

Dossier Burgerschapsonderwijs - Artikelen

Er zijn 11 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Burgerschapsonderwijs voldoet aan wettelijke eisen - 7 april 2020
De Onderwijsinspectie heeft bij scholen vrijwel geen situaties aangetroffen die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook het lesmateriaal is hiermee niet in strijd. De...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS: ‘scholen willen voldoende ruimte voor invulling burgerschap’ - 14 januari 2020
Minister Slob komt in een wetsvoorstel met duidelijkere doelen voor het onderwijs in burgerschap. Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan burgerschap. Vanuit scholenkoepels is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel burgerschapsonderwijs naar Tweede Kamer - 5 december 2019
Minister Slob van Onderwijs wil dat alle scholen goed burgerschapsonderwijs geven, zodat leerlingen kennis en respect bijgebracht krijgen over de basiswaarden van de democratische rechtstaat. De...
Primair onderwijs
Meer duidelijkheid over burgerschapsonderwijs - 21 december 2018
De ministerraad stemt in met een wetsvoorstel van minister Slob van OCW om meer richting te geven aan burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs. Scholen moeten leerlingen onder meer kennis van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: wetsvoorstel burgerschapsonderwijs onvoldoende duidelijk - 27 september 2018
Het wetsvoorstel van minister Slob maakt volgens de Onderwijsraad onvoldoende duidelijk wat onder burgerschap wordt verstaan en wat  van scholen wordt verwacht. De raad komt met de suggestie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie over wetsvoorstel burgerschapsonderwijs - 5 juni 2018
Minister Slob vindt dat het voor veel scholen niet helder is wat ze met burgerschapsonderwijs moeten doen. De huidige wet is te onduidelijk. Slob wil de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Week van Burgerschap vestigt aandacht op burgerschapsvorming in de klas - 5 april 2018
De Week van Burgerschap, van 21 t/m 25 mei 2018, wil het onderwijs inspireren tijd te besteden aan burgerschapsvorming in de klas. Het thema van 2018 is: ‘van wijk naar wereld’. Uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nederlandse leerlingen minder kennis van burgerschap dan andere Europese landen - 1 december 2017
De scholen krijgen meer richtlijnen over de invulling van het burgerschapsonderwijs. Ook krijgt burgerschap een steviger plek in het curriculum en komt er ondersteuning voor scholen en leraren....
Voortgezet onderwijs
Basis voor goed burgerschapsonderwijs is positief schoolklimaat - 10 februari 2017
Welke mechanismen binnen de school kunnen bijdragen aan burgerschapscompetenties van leerlingen? De basis voor goed burgerschapsonderwijs is een positief schoolklimaat. Essentieel daarbij is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verdere ontwikkeling burgerschapsonderwijs nodig - 7 februari 2017
Bijna alle scholen in Nederland besteden in hun onderwijs aandacht aan burgerschap, zoals de wet ook voorschrijft. Maar het burgerschapsonderwijs is wel voor verbetering vatbaar, omdat het weinig...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
OCW onderstreept belang burgerschapsonderwijs - 30 juni 2016
‘Het is belangrijk dat docenten er niet alleen voor staan bij het burgerschapsonderwijs en het voeren van het moeilijke gesprek, dat ze zich gesteund weten door de schoolleiding en weten waar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Burgerschapsonderwijs - Documenten

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Burgerschapsonderwijs - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Burgerschapsonderwijs - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Burgerschapsonderwijs - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Burgerschapsonderwijs - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen