Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Huisvesting

Huisvesting - Artikelen

Er zijn 152 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Huisvesting
Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar nodig - 1-9-2007
Ondernemen blijft niet meer alleen beperkt tot middenstanders en bedrijfsleven. Ook maatschappelijke organisaties als scholen hebben baat bij een ondernemersgeest. Maar opereren zij hetzelfde? En:...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Bouwen aan een ondernemende school - 1-9-2007
 Bouwen aan een ondernemende school Drie schoolleiders ontwikkelen instrument voor ondernemend handelenDrie basisschooldirecteuren hadden exact dezelfde vraagstukken op hun school...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Tijd voor ondernemen - 1-9-2007
 Tijd voor ondernemen "Een school kan tegenwoordig niet meer zeggen ik ben er alleen voor het onderwijs." Ton Duif heeft hiermee de kern van deze Kader Primair Special over...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Dagarrangement als samenwerkingsmotief - 1-9-2007
 Dagarrangement als samenwerkingsmotief Van onderwijzen naar ondernemenDe school die zuiver onderwijst, wordt steeds meer een zeldzaamheid. De samenleving verandert, en daarmee...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Een beetje lef - 1-9-2007
Ton Duif in gesprek met Henk Bosma Waarom is het zo belangrijk voor een schoolleider om ondernemer te worden? Wat kan hem of haar daarbij helpen en wat staat in de weg? AVS-voorzitter Ton Duif...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Inhoud+geld=ondernemen - 1-9-2007
De spagaat tussen visie en harde werkelijkheid Bestaat ondernemerschap in het onderwijs? Wanneer bent u als schoolleider een 'ondernemer'? Als u de aula verhuurt, of komt er meer bij kijken...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Meten wat we al weten - 23-6-2007
Politiek onderzoekt kwaliteit binnenmilieu op scholenIn juni verschijnt de uitkomst van een VROM-onderzoek...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Zo kan het ook - Schoolvoorbeeld van duurzaam bouwen - 23-6-2007
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie enzovoort. De aanpak kan uiterst...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Beter onderwijs door kleur, licht en meubilair - 23-6-2007
Drieluik interieurEen klas vol gezonde, geconcentreerde en blije kinderen. De droom van iedere...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Gemeenten werken slecht mee bij onderwijshuisvesting - 6-6-2007
Scholen krijgen geen of te weinig medewerking van de gemeente bij het realiseren van passende ruimte voor...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Hulp gezocht bij huisvesting - 6-6-2007
Resultaten AVS Scholenpanel Onderwijshuisvesting  Gemeenten verlenen vaak maar matige of zelfs geen medewerking aan de totstandkoming van huisvestingsvoorzieningen. Ook blijken initiatieven...
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Huisvesting
AVS commissie Huisvesting & financiën zoekt leden - 9-5-2007
De (beleids)commissies van de AVS geven bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies over het...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Beter onderwijs door kleur, licht en meubilair - 1-5-2007
Drieluik interieurEen klas vol gezonde, geconcentreerde en blije kinderen. De droom van iedere...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Je kunt besparen door vooruit te investeren - 1-5-2007
Creatief met tijdelijke huisvesting Bijna elke schoolleider heeft er wel eens mee te maken: tijdelijke huisvesting. Basisscholen groeien, maar voor een onbekende of te korte periode. Daardoor...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Schoolvoorbeeld van duurzaam bouwen - 1-5-2007
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie enzovoort. De aanpak kan uiterst...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Je moet niet op de stoel van de architect gaan zitten - 1-5-2007
Prinsehaghe Basisschool Prinsehaghe uit Den Haag won de scholenbouwprijs 2006. Theo van den Burger speelde als directeur een belangrijke rol bij de bouw. Hoe ga je van droom naar werkelijkheid?...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Meten wat we al weten - 1-5-2007
In juni verschijnt de uitkomst van een VROM-onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu op basisscholen. Veel is al bekend. Ook wat oplossingen kunnen zijn voor te warme en slecht geventileerde...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Alfabet leren op een digitaal schoolplein - 23-4-2007
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen of kansen aan. Huisvesting, ongewenste imagos, bureaucratie enzovoort. De aanpak kan uiterst origineel zijn. Zo heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Huisvesting Utrechtse scholen aanpakken - 17-11-2006
De gemeente Utrecht wil de komende acht jaar 122 miljoen euro investeren om de huisvesting van alle Utrechtse scholen voor...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Te lage vergoedingen voor leermiddelen en onderhoud in PO - 1-9-2006
Uit recent onderzoek in opdracht van OCW blijkt dat basisscholen flink tekort komen op de vergoedingen voor leermiddelen en gebouwenonderhoud. Voor het noodzakelijke onderhoud komen de scholen op...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Begroting, Leermiddelen
Campagne voor frisse lucht op school - 19-7-2006
Minister Van der Hoeven van Onderwijs gaat werk maken van de verbetering van het binnenmilieu op scholen. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer die ze schreef naar aanleiding van een TNO-...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Succesvolle decentralisatie onderwijshuisvesting - 1-7-2006
Decentralisatie van de onderwijshuisvesting is een succes, stelt minister Van der Hoeven naar aanleiding van de monitor onderwijshuisvesting over 2004. De meeste gemeenten gaan goed om met hun nieuwe...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Huisvestingsvraag indienen - 9-8-2005
Voor wanneer moet u een huisvestingsaanvraag indienen bij de gemeente? Wat zijn de beoordelings- en urgentiecriteria?    
Primair onderwijs
Dossier: Aanvraagprocedure, Huisvesting
Stroomschema's aanvraagprocedure en beoordeling huisvesting - 9-8-2005
De nummers in de tekstvakken van het stroomschema verwijzen naar de artikelen in de modelverordening van de VNG. De afkorting b.g. staat uiteraard voor bevoegd gezag. Zie voor een toelichting ook de...
Primair onderwijs
Dossier: Aanvraagprocedure
Prognoses maken voor aanvraag - 5-8-2005
Zonder betrouwbare prognose is eigenlijk een huisvestingsaanvraag - of een positieve beslissing daarop - niet mogelijk. De lokale overheid moet immers zeker weten dat de investering die zij doet, de...
Primair onderwijs
Dossier: Aanvraagprocedure

Pagina's

Er zijn 24 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 8 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Huisvesting - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp