Home » Dossiers » Huisvesting

Huisvesting - Artikelen

Er zijn 152 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Huisvesting
Te krappe aanvraagtermijn subsidie binnenmilieu - 29-10-2009
Verbetering in gevaarDe realisatie van frisse en energiezuinige basisscholen komt in gevaar door een te...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
PO-Raad weigert ondertekening convenant binnenmilieu - 15-10-2009
Op advies van haar leden heeft de PO-Raad besloten niet over te gaan tot de ondertekening van het convenant binnenmilieu. De honderd miljoen euro die het kabinet uittrekt voor meer frisse lucht in...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, School en omgeving
Gemeenten besteden geld onderwijshuisvesting aan andere posten’ - 15-10-2009
De gemeenten in Nederland hebben in 2009 wederom veel minder uitgegeven aan onderwijshuisvesting dan zij hebben...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Servicecentrum Scholenbouw zoekt projecten - 15-10-2009
Wanneer een scholenbouwproject een pilotproject wordt van het SCS, kan men rekenen op onafhankelijk advies...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Bedragen Programma’s van Eisen 2010 bekend - 30-9-2009
De Programma´s van Eisen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en samenwerkingsverband voor 2010 zijn gepubliceerd. Er is sprake van een negatieve...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Lumpsum
Van Bijsterveld maakt subsidieregeling schoolgebouwen VO bekend - 1-9-2009
In het kader van de ‘economische impuls maatregelingen’ heeft OCW 50 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van investeringen in schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs. Scholen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Huisvesting
Dijksma: ‘Praat met gemeente over opknappen schoolgebouw’ - 20-8-2009
Staatssecretaris Dijksma roept alle basisscholen in Nederland op om met hun gemeente te gaan praten over het opknappen van hun...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Primair onderwijs krijgt meeste geld voor opknapwerkzaamheden - 8-7-2009
Van de 165 miljoen die het kabinet uittrekt voor het opknappen van schoolgebouwen, komt honderd miljoen ten goede aan het primair onderwijs.Scholen die voor geld in aanmerking willen komen, moeten...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Noordelijke provincies maken werk van gezonde schoolgebouwen - 25-6-2009
Nieuw expertisecentrumDe provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben aangekondigd een...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Vlaanderen investeert in nieuwe scholen - 25-6-2009
Publiek-private samenwerkingVlaanderen gaat de komende jaren in totaal 211 nieuwe scholen bouwen voor...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Het binnenmilieu van uw school aanpakken, wie durft? - 28-5-2009
De AVS adviseert en bemiddeltDe AVS ondersteunt haar leden bij huisvestingsvraagstukken, onder andere...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
‘Geen verplichtingen onderwijshuisvesting aangaan’ - 27-5-2009
Onrechtmatige huisvestingsuitgavenIn een brief aan alle schoolbesturen adviseert staatsecretaris Dijksma schoolbesturen om geen (nieuwe) verplichtingen aan te gaan die aangemerkt kunnen worden als...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Aan de slag onder druk van ouders - 23-4-2009
`Zeker 40 procent van het probleem kun je oplossen door gedrag´ "Leerkrachten liepen met het zweet op de rug, leerlingen zaten met rode wangen in de schoolbanken." Duo-schoolleider...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, School en omgeving, Ouders
Intentieverklaring nieuwe school voor 10-14-jarigen getekend - 23-4-2009
PO-VO primeur in berkel-enschotStichting Tangent en 2College hebben onlangs in een intentieverklaring...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Verdeling investeringsimpuls schoolgebouwen nog onduidelijk - 9-4-2009
In het kader van het pakket economische stimuleringsmaatregelen met het oog op de kredietcrisis, heeft het kabinet...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
‘Basisscholen investeren minder in leermiddelen, meer in huisvesting’ - 9-4-2009
De investeringen in leermiddelen en inventarissen op basisscholen zijn in 2007 gedaald ten opzichte van 2006. Dat blijkt uit een analyse van de financiële gegevens door het Onderwijsblad. Verder...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Oproep snel te investeren in schoolgebouwen - 2-3-2009
De komende weken beraadt het kabinet zich op maatregelen om de huidige kredietcrisis het hoofd te kunnen bieden. Op alle departementen worden op dit moment plannen gemaakt om investeringen naar voren...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Wijziging huisvestingsverordening onderwijs - 6-10-2007
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onderzoek gedaan naar de vereenvoudiging van het ruimtebehoeftemodel in de (model)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.De verordening wordt...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Wijziging huisvestingsverordening onderwijs - 6-10-2007
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onderzoek gedaan naar de vereenvoudiging van het ruimtebehoeftemodel in de (model)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.De verordening wordt...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Wijziging Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs - 6-10-2007
Ten behoeve van haar leden brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (hierna VNG) de Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (hierna Modelverordening) uit. Veel gemeenten nemen deze...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Wijziging huisvestingsverordening onderwijs - 1-10-2007
 Wijziging huisvestingsverordening onderwijs De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onderzoek gedaan naar de vereenvoudiging van hetruimtebehoeftemodel in de (model)...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
2007-2008 Kader Primair Extra download - 15-9-2007
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Inhoud+geld=ondernemen - 1-9-2007
De spagaat tussen visie en harde werkelijkheid Bestaat ondernemerschap in het onderwijs? Wanneer bent u als schoolleider een 'ondernemer'? Als u de aula verhuurt, of komt er meer bij kijken...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Beleef de school - 1-9-2007
 Beleef de school De uitstalling van uw product doet er wel degelijk toe!Wie maakt zich druk om de kwaliteit van de school? Het restaurant aan de gracht met zijn schitterende...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Meesterlijk ondernemen - 1-9-2007
 Meesterlijk ondernemen De visie van de AVS: Een ondernemende school toont initiatief, handelt pro-actief, denkt in kansen op kleine en grote aspecten, heeft unieke...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting

Pagina's

Er zijn 24 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 3 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Huisvesting - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp