Home » Dossiers » Huisvesting

Huisvesting - Artikelen

Er zijn 152 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Huisvesting
Nieuwe scholen energiezuiniger - 25-5-2011
Nieuwe onderwijsgebouwen zijn gemiddeld 25 procent energiezuiniger dan minimaal is vereist in het Bouwbesluit, meldt...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, School en omgeving
Subsidieregeling binnenmilieu eindigt op 1 september - 12-5-2011
De subsidieregeling voor het verbeteren van het binnenmilieu in schoolgebouwen loopt af op 1 september 2011...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, School en omgeving, Subsidieregelingen
Bouwbesluit 2012: school moet raam open kunnen zetten - 12-5-2011
De ministerraad heeft ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Het Onderwijs café - Hoe gezond is het schoolgebouw? (mei 2011) - 12-5-2011
Het Onderwijs café van de AVS, PO-Raad en VO-raad vond plaats op woensdag 25 mei van 16.00 tot 18.00uur in Den Haag en had als thema `Hoe gezond is het schoolgebouw?´.Zijn onze...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, School en omgeving, Onderwijs Café
PvdA: ‘Laat pensioenfondsen investeren in schoolgebouwen’ - 12-5-2011
De PvdA wil de ontwikkeling en exploitatie van scholenbouw onderbrengen in een investeringsfonds. In een initiatiefnota stelt Tweede Kamerlid Metin Çelik voor dat de investeerders in zo’n fonds de...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Opvang, Pensioen, Politiek
Wijziging Bouwbesluit 2012 - 4-5-2011
De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting
‘Ontwerpen van dé perfecte school is onmogelijk’ - 21-4-2011
Dit jaar ging voor het eerst de uitreiking van de Scholenbouwprijs niet door. Meerdere keren ging de tweejaarlijkse architectuurprijs naar een ontwerp dat na een paar jaar gebruik veel haperingen...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Geen landelijk verbod op scholenbouw naast (snel)wegen - 7-4-2011
Een voor het hele land geldend verbod om, ongeacht de luchtkwaliteit, in een zone van 300 meter langs een snelweg en 50 meter...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
‘Gemeenten bezuinigen fors op scholenbouw’ - 24-3-2011
Gemeenten bezuinigen honderden miljoenen euro’s per jaar op onderhoud, renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. De kwaliteit van de schoolgebouwen in ons land gaat daardoor hard achteruit. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Scherper en intensiever asbestbeleid noodzakelijk - 16-2-2011
De Gezondheidsraad heeft geconstateerd, dat asbest is nog gevaarlijker is dan gedacht. Op voorstel van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) laat het kabinet onderzoeken hoe nog meer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting
Apart stichten van samenwerkingsschool ook in toekomst niet mogelijk, alleen onder voorwaarden - 4-2-2011
Het apart stichten van een samenwerkingsschool is ook in de toekomst niet mogelijk. Dat blijkt uit de besluitvorming van de Tweede Kamer. Alleen onder strikte voorwaarden wordt het mogelijk om een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting
Veel praktijklokalen onveilig - 24-1-2011
Uit controle van de Arbeidsinspectie is gebleken, dat de praktijklokalen in voortgezet onderwijs en mbo iets veiliger zijn geworden. Echter, bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo, Huisvesting
Sluitend systeem energielabel op komst, ook voor scholen - 20-1-2011
Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
’Zorg voor inzicht in asbestsituatie op school’ - 20-1-2011
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs lijken nog onvoldoende zicht te hebben op de mogelijke aanwezigheid van asbest in hun gebouwen. De sectorraden in po en vo roepen scholen op om te...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, School en omgeving
Stand van zaken brede scholen - 10-1-2011
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft bij brief van 17 december 2010 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken brede scholen. In deze brief wordt ingegaan op de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Brede School, Onderwijshuisvestingsbeleid
Gedeputeerde Staten Gelderland erkennen de regio Barneveld als witte vlek - 4-1-2011
Een aantal Barneveldse ouders, verenigd in de Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs Barneveld, ijveren sinds 2008 voor openbaar voortgezet onderwijs in de regio Barneveld. Het aantal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Aanvraagprocedure, Huisvesting
Sluitend systeem energielabel - 23-12-2010
Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, dat het kabinet komt met een sluitend systeem met het energielabel. In eerste...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting
Partijen in scholenbouw en duurzaam vastgoed binden krachten voor duurzame scholen - 9-9-2010
De frontrunners in scholenbouw en duurzaam vastgoed werken samen. Servicecentrum Scholenbouw (SCS) en de European Federation for Living (EFL) hebben afgelopen augustus een samenwerkingsovereenkomst...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Elke dag frisse lucht - Verbeter het binnenklimaat van schoolgebouwen - 25-5-2010
Uit onderzoek van van Loyalis en Strukton Worksphere blijkt dat in 80% van de onderzochte klaslokalen het CO2-gehalte hoger is dan de gezondheidskundige advieswaarden. Met als gevolg: meer...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, School en omgeving
Sanctiebeleid huisvestingsuitgaven uit ‘verkeerd’ potje voorlopig gehandhaafd - 22-4-2010
AVS pleit voor uitzonderingenOngeveer een jaar geleden liet de toenmalige staatssecretaris weten dat het niet is toegestaan om vanuit de lumpsum uitgaven te doen voor onderwijshuisvesting. Als de...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
‘Geef gebruiker schoolgebouw regie én geld’ - 25-3-2010
Alternatief voor financiering onderwijshuisvestingDe PO-Raad wil de knelpunten in het huidige stelsel van financiering voor schoolgebouwen aanpakken door de geldstromen voor personeel,...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Gemeentelijke bestedingen onderwijshuisvesting blijven achter - 4-2-2010
Gemeenten moeten meer inzicht geven in het geld dat zij uitgeven aan onderwijshuisvesting. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt, mede namens de staatssecretarissen Dijksma en Bijleveld-...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Eenmalige subsidie voor verbetering binnenmilieu - 10-12-2009
Staatssecretaris Dijksma heeft een eenmalige subsidie van 1.500 euro per school in het leven geroepen om de kwaliteit van...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Boekbespreking - Gebouwkosten - 26-11-2009
In de publicatie ‘Gebouwkosten’ worden door middel van categorisering van bouwwerken naar gebruikers en schaal (hoeveelheid vierkante meter, aantal bouwlagen) de bouwkosten voor diverse...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Bouw en onderwijs tekenen voor gezonde scholen - 12-11-2009
In Nederland krijgen meer dan een miljoen kinderen in het basisonderwijs les in ongezonde gebouwen. Op initiatief van...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, School en omgeving

Pagina's

Er zijn 24 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 3 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Huisvesting - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp