Home » Dossiers » Huisvesting

Huisvesting - Artikelen

Er zijn 152 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Huisvesting
Overheveling buitenonderhoud ook door Eerste Kamer - 20-5-2014
De Eerste Kamer heeft begin mei ook ingestemd met het wetsvoorstel 'Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school'. Per 1 januari 2015...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Dreiging miljoenenverlies door leegstand scholen - 29-4-2014
Metronieuws meldt op 29 april dat het aantal basisschoolleerlingen met 160.000 in acht jaar vermindert, waardoor we landelijk afstevenen op een grote dip van lege of gedeeltelijk lege basisscholen....
Primair onderwijs
Dossier: Krimp, Huisvesting, Brede School, School en omgeving
Kwaliteit schoolgebouw niet doorslaggevend bij schoolkeuze - 4-2-2014
Kwalitatief goede gebouwen trekken niet meer leerlingen. Veel belangrijker zijn de onderwijskwaliteit, de sfeer en het (eerste) contact met ouders. Dat blijkt uit onderzoek in het...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid, Huisvesting
Eerste bevindingen Algemene Rekenkamer overheveling buitenonderhoud po - 19-12-2013
De Algemene Rekenkamer heeft in haar brief van 12 december 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Huisvesting, Huisvesting instandhouding
Wi-Fi en gezondheid op school - 2-12-2013
Scholen maken steeds meer gebruik van digitale mogelijkheden. Er zijn mensen, ook binnen het onderwijs, die zich zorgen maken en zich afvragen of Wi-Fi gezondheidsklachten kan veroorzaken....
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Onderwijs en leerlingzorg, ICT
Onderzoek: Achthonderd basisscholen met zonnepanelen - 19-11-2013
Naar schatting hebben ongeveer achthonderd van de bijna zevenduizend basisscholen in Nederland zonnepanelen op het dak. Vier op de vijf scholen van deze groep met zonnepanelen zouden andere scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Onderzoek Oberon: achterstallig onderhoud schoolgebouwen loopt in de miljarden - 31-10-2013
Er zijn miljarden euro’s nodig voor achterstallig onderhoud van schoolgebouwen. Het meest urgent zijn verbeteringen aan klimaatinstallaties, aan deuren en ramen en aan isolatie. Dit blijkt uit...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Onderzoek zonnepanelen op scholen - 3-9-2013
Steeds meer scholen oriënteren zich op zonnepanelen, omdat daarmee de energie rekening lager én duurzamer wordt. Helaas lopen veel scholen daarbij tegen belemmeringen aan. Landelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Veel scholen zijn gedateerd - 27-8-2013
Met het huidige tempo van nieuwbouw zou een schoolgebouw honderd jaar mee moeten gaan, maar daar zijn ze niet op ontworpen. Bij de schoolgebouwen, die gemiddeld 38 jaar oud zijn, staan kwaliteit en...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Acht schoolgebouwen geselecteerd voor Scholenbouwprijs 2013 - 27-8-2013
Acht schoolgebouwen zijn nog in de race voor de prestigieuze Scholenbouwprijs 2013 die het ministerie van OCW dit jaar voor de tiende keer organiseert. De jury bezoekt de acht projecten –...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting
Steekproef asbestcontrole op scholen - 19-8-2013
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Personeelsbeleid, Arbo
Evaluatie Wet voorzieningenplanning VO - 5-8-2013
In 2008 is een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot de voorzieningenplanning voortgezet onderwijs. Het ging destijds om het invoeren van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) . Doel...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting
Wijziging Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen 2013 - 24-7-2013
Het ministerie van OCW heeft een nieuwe Bijlage 1 van de Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen 2013 opgesteld, vanwege onjuiste informatie in de Regeling voor bepaalde gemeenten....
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Terugbrengen nagalmtijd leidt tot betere les- en leerprestaties - 25-6-2013
Het verbeteren van de akoestiek door het terugbrengen van de nagalmtijd in klaslokalen leidt tot betere les- en leerprestaties, sneller begrip van de lesstof door leerlingen en minder stress bij...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Schoolbesturen vanaf 2015 verantwoordelijk voor buitenonderhoud - 24-6-2013
Schoolbesturen in het primair onderwijs krijgen niet al per 1 januari 2014, maar een jaar later de verantwoordelijkheid over het totale onderhoud van hun schoolgebouwen. Moties van D66 en PVV die...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Asbestinventarisaties niet verplicht - 12-3-2013
Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu gaat scholen niet verplichten om gebouwen van vóór 1994 te inventariseren op asbest. Die inventarisatieplicht is er wel als...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Verscherpt toezicht nieuw bekostigde scholen vanaf 1 augustus 2013 - 28-2-2013
De wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), die verband houdt met de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen treedt op 1 augustus 2013 in werking. De aanscherping...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, Lumpsum
Schoolbesturen en gemeenten zelf verantwoordelijk voor fusie en sluiting - 28-2-2013
Staatssecretaris Sander Dekker mengt zich niet in de plannen van Onderwijsstichting Kindante om verschillende basisscholen te sluiten. De plotselinge sluiting en fusie van een aantal basisscholen in...
Primair onderwijs
Dossier: Fusie, Krimp, Huisvesting
Ministerraad akkoord met overheveling verantwoordelijkheid buitenonderhoud - 14-2-2013
Besturen voor primair onderwijs worden verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van en aanpassingen aan schoolgebouwen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker van OCW hiermee...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Zowel onderbesteding huisvestingsmiddelen als buitenonderhoud overgeheveld naar scholen - 8-1-2013
De onderbesteding van de gemeentelijke middelen voor onderwijshuisvesting gaat rechtstreeks naar scholen in het funderend onderwijs. Tegelijkertijd is er een wetswijziging in voorbereiding om het...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Amsterdamse schoolbesturen kampen met leegstand - 18-12-2012
Veel basisscholen in Amsterdam kampen met een forse en kostbare leegstand. Dagblad Het Parool schrijft dat in de hoofdstad minstens vijftigduizend vierkante meter niet gebruikt wordt, terwijl elders...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijshuisvestingsbeleid
Regels voor ‘uitlenen’ klaslokalen - 10-11-2012
Het idee van openbare Jenaplanbasisschool Heijenoord in Arnhem om een leegstaand klaslokaal om te bouwen tot flexwerkplek voor ouders leidde tot vragen vanuit de Kamer, waarop oud-minister Van...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Flexwerkers in de schoolbanken - 29-10-2012
Ouders van de Openbare Jenaplan basisschool in Arnhem hebben in hun ogen een doeltreffende oplossing bedacht voor hun behoefte aan een flexibele werkplek vlak bij huis en de school van hun kinderen:...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Laatste stookseizoen subsidie binnenmilieu aangebroken - 16-10-2012
Scholen in het primair onderwijs, gevestigd in een gebouw met natuurlijke ventilatie, kunnen subsidie ontvangen voor het verbeteren van het binnenmilieu. Scholen kunnen zich nog aanmelden voor het...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting
Nieuw landelijk kenniscentrum voor ruimtevraagstukken in onderwijs en opvang - 4-10-2012
De Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, Ruimte-OK, is vanaf 1 oktober 2012 een feit. De onafhankelijke stichting helpt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs,...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Opvang

Pagina's

Er zijn 24 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 3 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Huisvesting - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp