Home » Dossiers » Huisvesting » Onderwijshuisvestingsbeleid

Dossier Onderwijshuisvestingsbeleid - Artikelen

Er zijn 22 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Gemeenten en schoolbesturen zetten bij ministerie druk op huisvesting scholen - 9 mei 2018
Gemeenten en de sectorraden hebben plannen gemaakt om de huisvesting van po- en vo-scholen op orde te krijgen. Elke gemeente zet voor de eerstkomende zestien jaar een plan op papier ten aanzien...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolgebouwen technisch goed, verduurzaming kan beter - 15 december 2017
Schoolleiders zijn tevreden over het uiterlijk en fysieke veiligheid van hun schoolgebouwen. Ze zijn gemiddeld ontevreden over het binnenmilieu. Dat blijkt uit de rapportage Monitor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Steeds meer gemeenten verhogen normbedragen voor nieuwbouw - 9 november 2017
Steeds meer gemeenten stemmen in met een flinke verhoging van de normbedragen voor de nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen. Na gemeenten IJsselstein, Den Haag, Waddinxveen en de Utrechtse Heuvelrug...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijna 8 procent schoolruimte is overtollig - 28 april 2015
Basisscholen hebben bijna 8 procent meer ruimte dan nodig is en zijn jaarlijks tussen de 6,7 en 17,5 miljoen euro kwijt aan leegstaande lokalen. Dit blijkt uit onderzoek van Daniël Vos die zijn...
Primair onderwijs
Dekker: ‘Geen volledige doordecentralisatie huisvesting’ - 3 maart 2015
Staatssecretaris Sander Dekker is tegen het plan om schoolbesturen het recht te geven op volledige doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid. In een brief aan de Tweede Kamer geeft...
Primair onderwijs
Structureel tekort voor onderhoud schoolgebouwen dreigt - 13 oktober 2014
Als op 1 januari de taken en de kosten voor het onderhoud aan schoolgebouwen worden overgeheveld van de gemeenten naar de scholen, dreigt voor veel scholen een structureel tekort. Dat blijkt uit het...
Primair onderwijs
Overheveling buitenonderhoud ook door Eerste Kamer - 20 mei 2014
De Eerste Kamer heeft begin mei ook ingestemd met het wetsvoorstel 'Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school'. Per 1 januari 2015...
Primair onderwijs
Kwaliteit schoolgebouw niet doorslaggevend bij schoolkeuze - 4 februari 2014
Kwalitatief goede gebouwen trekken niet meer leerlingen. Veel belangrijker zijn de onderwijskwaliteit, de sfeer en het (eerste) contact met ouders. Dat blijkt uit onderzoek in het...
Primair onderwijs
Zowel onderbesteding huisvestingsmiddelen als buitenonderhoud overgeheveld naar scholen - 8 januari 2013
De onderbesteding van de gemeentelijke middelen voor onderwijshuisvesting gaat rechtstreeks naar scholen in het funderend onderwijs. Tegelijkertijd is er een wetswijziging in voorbereiding om het...
Primair onderwijs
Amsterdamse schoolbesturen kampen met leegstand - 18 december 2012
Veel basisscholen in Amsterdam kampen met een forse en kostbare leegstand. Dagblad Het Parool schrijft dat in de hoofdstad minstens vijftigduizend vierkante meter niet gebruikt wordt, terwijl elders...
Primair onderwijs
Gemeenten geven nóg minder uit aan onderwijshuisvesting - 7 juni 2012
Gemeenten geven in totaal 256 miljoen euro minder uit aan huisvesting dan dat zij hiervoor van het Rijk ontvangen. Deze onderuitputting voor huisvesting ligt ruim 100 miljoen hoger dan de 150 miljoen...
Primair onderwijs
Servicecentrum Scholenbouw blijft tot juli 2012 in bedrijf - 2 februari 2012
Het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) blijft nog tot uiterlijk juli 2012 bestaan. Per 1 januari 2012 heeft het ministerie van OCW de financiering van het centrum gestopt. Volgens het kabinetsbeleid is...
Primair onderwijs
Investeringsfonds scholenbouw lijkt kansrijk - 15 september 2011
Een investeringsfonds voor scholenbouw lijkt kansrijk te zijn, concludeert minister Van Bijsterveldt in een reactie op de initiatiefnota `Investeringsfonds scholenbouw´. Er is dan ook...
Primair onderwijs
Uitslag eerste verkenning Investeringsfonds scholenbouw - 15 september 2011
In haar brief van 8 september 2011 geeft de minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, een eerste reactie op de initiatiefnota “Investeringsfonds scholenbouw”. De minister spreekt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Gemeente verantwoordelijk voor brede school’ - 6 september 2011
Het vormen van brede scholen is een zaak van de gemeenten. Het is dan ook aan hen hoeveel zij daarin investeren. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt naar aanleiding van Tweede Kamervragen.De...
Primair onderwijs
Stand van zaken brede scholen - 10 januari 2011
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft bij brief van 17 december 2010 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken brede scholen. In deze brief wordt ingegaan op de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Geef gebruiker schoolgebouw regie én geld’ - 25 maart 2010
Alternatief voor financiering onderwijshuisvestingDe PO-Raad wil de knelpunten in het huidige stelsel van financiering voor schoolgebouwen aanpakken door de geldstromen voor personeel,...
Primair onderwijs
Gemeentelijke bestedingen onderwijshuisvesting blijven achter - 4 februari 2010
Gemeenten moeten meer inzicht geven in het geld dat zij uitgeven aan onderwijshuisvesting. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt, mede namens de staatssecretarissen Dijksma en Bijleveld-...
Primair onderwijs
Wijziging huisvestingsverordening onderwijs - 6 oktober 2007
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onderzoek gedaan naar de vereenvoudiging van het ruimtebehoeftemodel in de (model)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.De verordening wordt...
Primair onderwijs
Wijziging Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs - 6 oktober 2007
Ten behoeve van haar leden brengt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (hierna VNG) de Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (hierna Modelverordening) uit. Veel gemeenten nemen deze...
Primair onderwijs
Huisvesting Utrechtse scholen aanpakken - 17 november 2006
De gemeente Utrecht wil de komende acht jaar 122 miljoen euro investeren om de huisvesting van alle...
Primair onderwijs
Succesvolle decentralisatie onderwijshuisvesting - 1 juli 2006
Decentralisatie van de onderwijshuisvesting is een succes, stelt minister Van der Hoeven naar aanleiding van de monitor onderwijshuisvesting over 2004. De meeste gemeenten gaan goed om met hun nieuwe...
Primair onderwijs

Dossier Onderwijshuisvestingsbeleid - Documenten

Er zijn 6 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
De brief van Dekker
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijshuisvestingsbeleid
3 maart 2015
Brief investeringsfonds scholenbouw-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijshuisvestingsbeleid
15 september 2011
Brief minister brede scholen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Brede School, Onderwijshuisvestingsbeleid
10 januari 2011
Rapport de brede school in aandachtswijken
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Brede School, Onderwijshuisvestingsbeleid
10 januari 2011
Jaarbericht brede school 2009
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Brede School, Onderwijshuisvestingsbeleid
10 januari 2011
Monitor Decentralisatie Onderwijshuisvesting.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijshuisvestingsbeleid
1 juli 2006

Dossier Onderwijshuisvestingsbeleid - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Onderwijshuisvestingsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Onderwijshuisvestingsbeleid - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Onderwijshuisvestingsbeleid - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Bestaansrecht scholen primair onderwijs