Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Financiën » Europees aanbesteden

Dossier Europees aanbesteden - Artikelen

Er zijn 4 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Uitspraak kort geding over aanbesteding schoolboeken biedt nieuwe kansen - 5 augustus 2011
Op 1 augustus 2008 is de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) in werking getreden. Naast het feit dat de ouders niet meer voor de schoolboeken hoefden te betalen moest deze wet er voor zorgen dat de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs opgezet - 26 januari 2011
Op initiatief van grote besturen in het voortgezet onderwijs is het Inkoopplatform voortgezet onderwijs (IVO) gestart.Het IVO is een kennisnetwerk van inkoopprofessionals in het voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leidraad voor Europees aanbesteden (augustus 2010) - 13 september 2010
Deze brochure is bestemd voor scholen en instellingen die in het kader van de Europese richtlijnen aangemerkt zijn als ´aanbestedende dienst´. Is een school of instelling aanbestedende...
Primair onderwijs
Behoeftepeiling uitwisselen informatie over Europees aanbesteden - 12 juli 2006
Besturen van scholen zijn verplicht opdrachten op het gebied van werken, leveringen en diensten, die boven een bepaald drempelbedrag uitkomen, openbaar aan te besteden volgens de Europese richtlijnen...
Primair onderwijs

Dossier Europees aanbesteden - Documenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Vonnis landstede blz 20-27.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Europees aanbesteden
5 augustus 2011
Leidraad Europees aanbesteden (augustus 2010).pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Europees aanbesteden
13 september 2010
Leidraad Europees aanbesteden (augustus 2010).pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Europees aanbesteden
12 juli 2006

Dossier Europees aanbesteden - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Europees aanbesteden - Veelgestelde vragen

Er zijn 20 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Mag ik meerdere opdrachten combineren binnen één aanbesteding?
Primair onderwijs
Wat is het verschil tussen selectiecriteria en gunningscriteria?
Primair onderwijs
Hoe lang duurt een Europese aanbesteding?
Primair onderwijs
Ik ben offertes aan het aanvragen voor de schoonmaak van het schoolgebouw. Moet een dienst als `schoonmaak´ ook Europees aanbesteed worden? Met andere woorden: zijn scholen ook aanbestedingsplichtig?
Primair onderwijs
Hoe geef ik regionale bedrijven meer kans om bij een Europese aanbesteding een opdracht binnen te halen?
Primair onderwijs
Hoe kan ik een Europese aanbesteding starten wanneer ik zelf niet goed op de hoogte ben van de specificaties die ik aan het product of de dienst zou moeten stellen?
Primair onderwijs
Onder welke voorwaarden mag ik een aanbesteding, of delen daarvan, onderhands aanbesteden?
Primair onderwijs
Mag ik met een bedrijf onderhandelen over de prijs van zijn aanbieding?
Primair onderwijs
Waarom mag ik geen merknamen noemen in het bestek?
Primair onderwijs
Wat zijn CPV-codes?
Primair onderwijs
Ben ik verplicht om een opdracht te gunnen?
Primair onderwijs
Wat zijn de voor- en nadelen van de openbare en de niet-openbare procedure?
Primair onderwijs
Wat kan de AVS op dit terrein voor u betekenen?
Primair onderwijs
Hoe raamt men de waarde van een opdracht?
Primair onderwijs
Wat zijn de risico's van een onjuiste aanbesteding of van het niet aanbesteden terwijl dat wel had gemoeten?
Primair onderwijs
Welke procedure moet ik hanteren bij een Europese aanbesteding?
Primair onderwijs
Als ik een contract voor meerdere jaren afsluit, voor hoe lang mag dat dan?
Primair onderwijs
Welke termijnen moet ik als aanbestedende dienst in acht nemen?
Primair onderwijs
Wat is eigenlijk het verschil tussen 2A- en 2B-diensten en hoe weet ik of een dienst onder de bijlage van 2A- , dan wel 2B- valt?
Primair onderwijs
Welke drempelbedragen gelden er?
Primair onderwijs

Dossier Europees aanbesteden - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Europees aanbesteden - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema