Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 433 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Regeling bekostiging per leer-werkovereenkomst vmbo schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 - 4-5-2011
De minister van OCW heeft de Regeling vaststelling bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer – werktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2009 – 2010 en 2010...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Regelingen
Bedragen leerlinggebonden budget VO 2011-2012 aangepast - 4-5-2011
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft de bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 aangepast en vastgesteld. Hierbij heeft zij ingespeeld op de wijzigingen in het kader van...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 aangepast - 4-5-2011
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft de bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 aangepast en vastgesteld. Hierbij heeft zij ingespeeld op de wijzigingen in het kader van...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Bedragen personele bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2011–2012 vastgesteld - 4-5-2011
Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft de bedragen personele bekostiging voor het primair onderwijs in 2011/2012 bekend gemaakt. De GPL-bedragen 2011/2012 voor onderwijzend personeel zijn in het...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Functiemix
Regeling bekostiging per leer-werkovereenkomst vmbo schooljaren 2009 - 2010 en 2010 – 2011 - 4-5-2011
De minister van OCW heeft de Regeling vaststelling bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer – werktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2009 – 2010 en 2010...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Bezuiniging onderwijssubsidies bekend gemaakt - 21-4-2011
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW ingestemd met een herziening van de onderwijssubsidies. Hiermee zouden scholen minder last moeten...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Voortbestaan Servicecentrum Scholenbouw onzeker - 24-3-2011
Wegvallen subsidieDe toekomst van het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) is uiterst onzeker. Dat zegt directeur Louk Heijnders in Cobouw. Aanleiding is het wegvallen van een half miljoen euro subsidie...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Belastingmaatregelen onderwijs 2011 gepubliceerd - 15-3-2011
Het ministerie van OCW heeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het jaar 2011 gepubliceerd. De publicatie bevat een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
Bedragen landelijke gemiddelde personeelslast VO 2011 vastgesteld - 14-3-2011
De minister van OCW mevrouw Van Bijsterveldt heeft de aangepaste bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (GPL) per 1 januari 2011 opnieuw vastgesteld. Het opnieuw vaststellen van de bedragen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Frank Kalshoven kan mooi schrijven (maar ook selectief rekenen) - 17-2-2011
Zaterdag 12 februari verscheen de wekelijkse column van Frank Kalshoven in de Volkskrant met als kop: `Het schoolmanagement kan niet rekenen." Dit was (kennelijk) een reactie op een...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs opgezet - 26-1-2011
Op initiatief van grote besturen in het voortgezet onderwijs is het Inkoopplatform voortgezet onderwijs (IVO) gestart.Het IVO is een kennisnetwerk van inkoopprofessionals in het voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
Eigen vermogen po daalt - 24-1-2011
In de financiële jaarcijfers van het primair onderwijs over 2009 is voor het eerst sprake van een licht negatief resultaat, blijkt uit een overzicht dat minister Van Bijsterveldt op 20 januari...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
VO-besturen richten het onderwijs kapitaalintensiever in - 24-1-2011
De financiële jaarcijfers primair en voortgezet onderwijs 2009 zijn verschenen. Voor het voortgezet onderwijs is opmerkelijk dat in 2009 het saldo van baten en lasten weer negatief is (24...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Scholen krijgen meer ruimte voor snelle uitvoering belangrijke beleidsthema’s - 20-1-2011
Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de bekostigingsbedragen voor de beleidsthema’s taal, rekenen, opbrengstgericht werken en voor versterking cultuureducatie nog in 2010 uitbetaald, om...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Persoonsgebonden nummer in PO succesvol ingevoerd - 10-1-2011
Het persoonsgebonden nummer is in het primair onderwijs met succes ingevoerd. Dat schrijft minster Van Bijsterveldt in haar brief van 16 december 2010 aan de Tweede Kamer. Eind 2010 zijn alle...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010 gepubliceerd - 5-1-2011
Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een accountantsverklaring/assurance-rapport en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding
Onderwijsprojecten voor ondernemerschap beloond met ruim € 7 miljoen - 4-1-2011
De ministers van OCW en EL...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Onderwijsprojecten voor ondernemerschap beloond met ruim € 7 miljoen - 4-1-2011
De ministers van OCW en EL&I hebben in 2010 51 onderwijsprojecten geselecteerd, die voor ruim € 7 miljoen ondersteuning krijgen om ondernemerschap op scholen te stimuleren.  In totaal...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Betaalritmes Regeling bekostiging personeel 2010 – 2011 gewijzigd - 23-12-2010
De minister van OCW heeft besloten om de uitbetaling (het betaalritme) van de bekostigingsbedragen voor de beleidsthema's taal, rekenen, opbrengstgericht werken en voor versterking...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Bekostigingsregeling aanpassing 2010 en exploitatiekosten 2011 VO definitief vastgesteld - 23-12-2010
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft laten weten dat de Regeling aanpassing 2010 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2011, definitief is vastgesteld.De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Regeling versterking functiemix in de Randstadregio’s gewijzigd - 23-12-2010
De Regeling versterking van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012, welke op 25 januari 2010 is gepubliceerd, is gewijzigd. Doel van deze wijziging is het voor 2011...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Functiemix, Lumpsum
Discretionaire bevoegdheid openhouden kleine scholen minister bij wet geregeld - 22-12-2010
Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft kleine basisscholen in demografische krimpgebieden meer tijd en financiële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. Omdat de...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC (BRON) aangepast - 20-12-2010
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft een aantal bijlagen van de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC gewijzigd. De wijzigingen zijn noodzakelijk om de gegevenslevering...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Borg voor schoolboeken toegestaan - 14-12-2010
Sinds de invoering van de “gratis schoolboeken” in het voortgezet onderwijs is een discussie gaande of borg voor de schoolboeken gevraagd mag worden. Doel van de borg is om de leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Brochures Programma’s van Eisen PO en (V)SO 2011 beschikbaar - 7-12-2010
Eind september 2010 zijn de bedragen materiële instandhouding voor het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 2011 door de minister van OCW bekend gemaakt....
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding

Pagina's

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp