Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 433 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Herziene beschikking leerlinggebonden financiering (LGF) schooljaar 2010-2011 verzonden - 29-8-2011
Door de invoering van de leerlinggegevens in het Basisregister Onderwijs (BRON) kunnen zich ook wijzigingen voordoen in het kader van de leerlinggebonden financiering (LGF-budget). Het budget is voor...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Formatieraming 2010–2025 beschikbaar - 25-8-2011
ResearchNed heeft in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) een raming van de toekomstige formatie voor leerkrachten (fte) gemaakt voor het primair en voortgezet onderwijs in de...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
Haal lerarensalaris uit lumpsum - 25-8-2011
Met het oog op de onderwijsbezuinigingen komt de SP met voorstellen om de positie van de leerkracht te verbeteren in het noodplan `Een betere leraar voor hetzelfde geld´. De SP wil dat het...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Salaris
Subsidie lerarenbeurs en zijinstroom verhoogd - 25-8-2011
Vanwege het grote aantal aanvragen in 2011 worden de subsidieplafonds voor de lerarenbeurs en de subsidie zij-instroom verhoogd met in totaal 14 miljoen euro, meldt het Sectorbestuur...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Zij-instroom
Spooknota’s in omloop - 25-8-2011
De AVS Helpdesk is de afgelopen tijd geconfronteerd met vragen op het gebied van spooknota´s. Er zijn diverse firma´s die contact opnemen met scholen met de mededeling dat zij een...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Veiligheid
Reactie minister OCW op brief PO-raad over bekostiging - 16-8-2011
De PO-raad heeft richting vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een reactie gegeven op de brief van 26 april 2011 over de bekostiging van het primair onderwijs. Deze commissie heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Formatieramingen primair onderwijs beschikbaar - 12-8-2011
In opdracht van het SBO heeft ResearchNed een raming van de toekomstige formatie voor leraren (fte) gemaakt voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs voor de periode 2010- 2025....
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
Formatieramingen voortgezet onderwijs - 12-8-2011
In opdracht van het SBO heeft  ResearchNed een raming van de toekomstige formatie voor leraren (fte) gemaakt voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs voor de periode 2010- 2025....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Formatie
Goedkeuring Belastingdienst benutten fiscale ruimte bij vergoeding reiskosten (VO) - 5-8-2011
De VO-raad meldt op zijn website, dat afstemming met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden over een regeling voor de benutting van de fiscale ruimte bij reiskostenvergoeding. De mogelijkheid geldt...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
Uitspraak kort geding over aanbesteding schoolboeken biedt nieuwe kansen - 5-8-2011
Op 1 augustus 2008 is de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) in werking getreden. Naast het feit dat de ouders niet meer voor de schoolboeken hoefden te betalen moest deze wet er voor zorgen dat de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Europees aanbesteden
Leerling- en oudergegevens moeten expliciet worden vastgelegd - 1-8-2011
De minister van OCW heeft vastgelegd wat expliciet in de leerlingadministratie moet worden opgenomen. Deze wijziging van de `Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC´ repareert...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo – mbo2 aangevuld - 1-8-2011
De Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo – mbo2 2008 – 2013 is gewijzigd in verband met de borging van het experiment. Door deze wijziging worden de deelnemende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Reactie minister op brief ontslagvergoedingen - 25-7-2011
De brief van 6 december 2010 van de minister van OCW aan de VO-raad over het beleid terugvordering ontslagvergoedingen heeft destijds tot protesten geleid vanuit de PO- en VO-raad en de...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Wijziging premiepercentages per 1 april 2011 en 1 juli 2011 - 25-7-2011
De minister van OCW heeft de wijziging van de premiepercentages per 1 april 2011 en de minimumloonbedragen per 1 juli 2011 gepubliceerd.De premiepercentages ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen (OP...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Wijziging premiepercentages per 1 april 2011 en 1 juli 2011 - 25-7-2011
De minister van OCW heeft de wijziging van de premiepercentages per 1 april 2011 en de minimumloonbedragen per 1 juli 2011 gepubliceerd. De premiepercentages ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Reactie minister op brief ontslagvergoedingen - 25-7-2011
De brief van 6 december 2010 van de minister van OCW aan de VO-raad over het beleid terugvordering ontslagvergoedingen heeft destijds tot protesten geleid vanuit de PO- en VO-raad en de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt VO verlengd - 22-7-2011
De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft medegedeeld dat de Subsidieregeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s voortgezet onderwijs 2008 – 2011 tot 1 september...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Regeling elementencodetabel VO 2011-2012 vastgesteld - 20-7-2011
De minister van OCW heeft de Regeling elementencodetabel VO, opleidingstabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011 – 2012 vastgesteld.De Regeling treedt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Laatste jaar subsidie voor scholing overblijfmedewerkers - 9-6-2011
De subsidieregeling `Scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs´ is verlengd met één schooljaar. Deze maand (juni) kunnen scholen voor de laatste maal een beroep doen op de...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Conciërgeregeling verlengd - 25-5-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft begin mei in een brief aan de schoolbesturen aangekondigd de conciërgeregeling...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Budget personeel en materiaal op termijn samenvoegen - 25-5-2011
Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de financiële positie van het primair onderwijs. Daaruit blijkt onder meer dat de minister het tekort op...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bekostiging van het PO
Financiële positie primair onderwijs - 17-5-2011
De minister van OCW heeft de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiële positie van het primair onderwijs. In deze brief wordt aandacht besteed aan het budget materiële...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
Project over koppeling tussen onderwijskundig en financieel beleid - 12-5-2011
Bij het grootste deel van de besturen en scholen heeft de invoering van de lumpsum op beperkte schaal geleid tot veranderingen in de verdeling en besteding van het geld. Ook is volop aandacht besteed...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Subsidieregeling binnenmilieu eindigt op 1 september - 12-5-2011
De subsidieregeling voor het verbeteren van het binnenmilieu in schoolgebouwen loopt af op 1 september 2011...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, School en omgeving, Subsidieregelingen
Bedragen Leerplusarrangement VO Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 voor schooljaar 2011 en 2012 bekend - 9-5-2011
De Wijziging Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 in verband met het vaststellen van het beschikbare budget en het bedrag per leerling voor het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum

Pagina's

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp