Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 433 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Voortgezet onderwijs staat er financieel slecht voor - 11-12-2012
De financiële situatie van het voortgezet onderwijs is allerminst rooskleurig te noemen. “Middelbare scholen staan op de rand van de afgrond.” Dat meldde het Algemeen  Dagblad (...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën, Krimp
VO-scholen stellen meer eisen aan bestuur en toezicht - 4-12-2012
De leden van de VO-raad hebben zich op de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering uitgesproken voor verscherping van toezicht, voor verdere professionalisering en voor interne kwaliteitsborging....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Financiën
Penta Primair heeft opnieuw beste jaarverslag - 28-11-2012
Penta Primair, een stichting voor christelijk primair onderwijs in Grootegast (Groningen) met 25 scholen, ontving een onderscheiding voor het beste jaarverslag 2011 van het primair onderwijs in...
Primair onderwijs
Dossier: Jaarverslag
Kleutergroepen eerder samenvoegen bij voorgenomen fusie - 27-11-2012
Het kan voorkomen dat twee fuserende scholen nog voordat de fusie een feit is, stappen willen zetten om de overgang naar de nieuwe fusieschool te vergemakkelijken. Het gaat hierbij om het samenvoegen...
Primair onderwijs
Dossier: Krimp, Fusie
Online verantwoording afleggen over beleid en schoolprestaties - 1-11-2012
Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen in de toekomst online verantwoording afleggen over hun beleid en schoolprestaties. Dit project – Vensters PO geheten – werd 31...
Primair onderwijs
Dossier: Verantwoording, Beleid, Bedrijfsvoering en financiën
Verzuimcijfers VO 2011 beschikbaar - 24-10-2012
De verzuimgegevens 2011 van de meeste scholen zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. Aan de hand van deze benchmark is het mogelijk het verzuim van scholen van vergelijkbare onderwijstypes met...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, Financiën
Regeling aanpassing bedragen exploitatie 2012 en vaststelling bedragen 2013 VO - 22-10-2012
Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2013 gepubliceerd. De Regeling voor scholen en...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën, Materiële instandhouding
Modernisering Vervangingsfonds stap dichterbij - 16-10-2012
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft begin oktober een besluit genomen over de hoofdlijnen van een vernieuwd en toekomstbestendig systeem van vervangingsbekostiging voor alle schoolbesturen in...
Primair onderwijs
Dossier: Financiën, Lumpsum
Wijziging Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB - 4-10-2012
Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010 – 2012 met twee jaar verlengd tot 2014. Met deze regeling kan aanvullende...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Regeling bekostiging personeel PO 2011-2012 definitief vastgesteld - 3-10-2012
Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de Regeling aanpassing bekostiging personeel 2011 – 2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 definitief vastgesteld. De...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bekostiging personeel, Bekostiging van het PO
Programma’s van eisen en bekostiging materiële instandhouding 2013 vastgesteld - 27-9-2012
De minister van OCW heeft de bedragen voor de materiële instandhouding – de zogenoemde programma’s van eisen – van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Regelingen
Acquisitiefraude en spookfacturen aangepakt - 6-9-2012
Tweede Kamerlid Koppejan (CDA) heeft een initiatief nota ingediend om de strijd aan te binden tegen acquisitiefraude en spooknota’s van malafi de bedrijven. Ook scholen en schoolbesturen worden...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders - 6-9-2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Passend onderwijs, Professionalisering, Eindtoets basisonderwijs, Inspectie, Medezeggenschap, Krimp, Brede School, Huisvesting, Ouders, Vrijwillige Ouderbijdrage, Onderwijsachterstanden, ICT
Wijziging Regeling bekostiging personeel 2012-2013 - 23-8-2012
Omdat de geplande bezuinigingen op Passend onderwijs niet doorgaan, evenals alle aangekondigde bezuinigingen in de toelichting van de regeling ‘Bekostiging personeel 2012/2013 po en aanpassing...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Scholen moeten door met bezuinigen - 23-8-2012
Ook de komende jaren zijn scholen en schoolbesturen genoodzaakt fors te bezuinigen. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Market Research in opdracht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. DUO...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Professionalisering, Opbrengstgericht leiderschap
Eerst ontslagen en vanaf 2015 gebrek aan docenten - 23-8-2012
De leerlingenaantallen dalen en docenten gaan later met pensioen. Startende docenten komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers op gang....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Formatie, Lumpsum, Krimp
Scenariomodel basisonderwijs voor leerlingenprognoses en formatieramingen beschikbaar - 22-8-2012
In overleg met de sociale partners, waaronder de AVS, heeft het kersverse Arbeidsmarktplatform PO een instrument ontwikkeld voor regio’s en individuele schoolbesturen, waarmee toekomstscenario...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Krimp
Prognoses ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bijgesteld - 3-8-2012
Staatsecretaris Zijlstra van OCW heeft begin juli aan de Tweede Kamer gemeld dat de nieuwe arbeidsmarktprognose door meerdere ontwikkelingen is bijgesteld. Het betreft met name de voorspelde...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
Initiatiefnota acquisitiefraude en spookfacturen - 27-7-2012
Demissionair Kamerlid Koppejan (CDA) heeft een initiatiefnota bij de Tweede Kamer ingediend om de strijd aan te binden tegen acquisitiefraude en spooknota’s van malafide bedrijven. Ook scholen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Staatssecretaris Zijlstra legt banenplan AOb naast zich neer - 25-7-2012
De Algemene Onderwijsbond legde in juni 2012 een banenplan voor het primair onderwijs voor aan de Vaste Kamercommissie voor OCW, dat voorziet in behoud van werkgelegenheid. Inmiddels heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Wijziging Regeling bekostiging personeel 2012-2013 - 23-7-2012
Omdat de geplande bezuinigingen op Passend onderwijs niet doorgaan, evenals alle aangekondigde bezuinigingen in de toelichting van de regeling ‘Bekostiging personeel 2012/2013 po en aanpassing...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bekostiging personeel, Bekostiging van het PO
Let op met spookfacturen! - 9-7-2012
De AVS is de afgelopen week weer geconfronteerd met vragen op het gebied van spooknota’s. Met name de activiteiten van bedrijfsvermeldingen.nl zorgen voor veel ongerustheid. Een schoolleider...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid, Materiële instandhouding
Reglement Vervangingsfonds schooljaar 2012/2013 vastgesteld - 21-6-2012
Onlangs heeft het bestuur van het Vervangingsfonds het Reglement voor het schooljaar 2012/2013 vastgesteld, inclusief enkele wijzigingen. Het Reglement wordt toegezonden aan alle schoolbesturen en...
Primair onderwijs
Dossier: Financiën, Lumpsum
Eerst ontslagen en vanaf 2015 gebrek aan leerkrachten - 21-6-2012
De leerlingenaantallen dalen en leerkrachten gaan later met pensioen. Startende leerkrachten komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers op...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie, Lumpsum, Krimp
Stabiliteitsprogramma Nederland - 27-4-2012
Op 26 april 2013 bereikten CDA, VVD, D66, GroenLinks en CU een akkoord over de aanpak van de economische crisis en het in 2013 terugdringen van het begrotingstekort tot 3%. De afspraken zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Begroting, Politiek

Pagina's

Financiën - Documenten

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Lumpsum
Bijlage bij: Start eenpittersplatform
Dossier: Management, Lumpsum
Bijlage bij: Bouwstenen voor een managementstatuut
Dossier: Bestuursvormen, Lumpsum, Verhouding bestuur en management
Bijlage bij: Concept Code Goed Bestuur
Dossier: Lumpsum
Bijlage bij: Geen zorgen om lumpsum
Dossier: Lumpsum
Bijlage bij: AVS checklist Lumpsum

Pagina's

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp