Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 433 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Concept- onderwijsprotocol OCW 2013 beschikbaar - 9-8-2013
De conceptversie van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs.  Het protocol geeft een toelichting op het te hanteren...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Wijziging financieel beleid - 5-8-2013
Op grond van de evaluatie van de acties naar aanleiding van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen heeft minister Bussemaker van OCW een beleidsreactie gegeven. Daaruit komt naar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Geen btw op lessen in muziek en dans op basisschool - 5-8-2013
Het verstrekken van lessen in muziek, dans, drama en beeldende kunsten aan personen onder de 21 jaar wordt beschouwd als algemeen vormend onderwijs voor kinderen en jongeren en is daarom vrijgesteld...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Schoolkostenmonitor vo en mbo - 5-8-2013
De staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, heeft bij brief van 12 juli 2013 het rapport “Schoolkostenmonitor vo en mbo. Meting 2012 – 2013” aan de Tweede Kamer aangeboden. Het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Algemene Rekenkamer verricht onderzoek kosten VO - 5-8-2013
De Algemene Rekenkamer heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het “Verzoekonderzoek bekostiging Voortgezet onderwijs” van de staatssecretaris van OCW. In de brief wordt...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Extra geld AZC-scholen voor specifieke opvang - 24-7-2013
De kwaliteit van het onderwijs aan kinderen van asielzoekerscentra (AZC) krijgt een extra financiële bekostiging. Daartoe heeft staatssecretaris Dekker onlangs besloten, zo schrijft hij in een...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Lumpsum
Detachering directeur basisschool vrijgesteld van btw - 9-7-2013
Een vereniging die twee christelijke basisscholen in stand hield, verrichtte onderwijsactiviteiten die zijn vrijgesteld van btw-heffing. De vereniging heeft de directeur van één van...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen
Lancering Vensters PO najaar 2013 - 25-6-2013
De eerste grote stap in de oplevering van Vensters PO vindt najaar 2013 plaats. Vanaf dan staat informatie over een eerste serie onderwerpen voor alle basisscholen van Nederland online. Met Vensters...
Primair onderwijs
Dossier: Vensters PO, Bedrijfsvoering en financiën, Opbrengstgericht werken
Subsidie voor versterken samenwerking lerarenopleidingen en scholen - 24-6-2013
Tussen 1 juni en 1 oktober 2013 kunnen opleidingsscholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een subsidie aanvragen op basis van de regeling Versterking samenwerking...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pabo, Subsidieregelingen
Overzicht van financiële regelingen PO 2013 - 14-6-2013
Hierbij een overzicht van de relevante financiële regelingen PO 2013, te weten: Regeling bekostiging personeel etc., versie 9 april 2013; Regeling Prestatiebox d.d. 11 maart 2013; Regeling...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Lumpsum
Subsidie voor godsdienstonderwijs stopgezet - 3-6-2013
Vanaf 2015 krijgen openbare basisscholen geen subsidie meer voor godsdienstonderwijs. Ook het budget voor humanistisch onderwijs wordt stopgezet. Dat schrijven onderwijsminister Bussemaker en...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Politiek
Inschrijftermijn subsidie binden (academische) pabo-afgestudeerden verlengd - 27-5-2013
De inschrijftermijn van de stimuleringsregeling van het Arbeidsmarktplatform PO die scholen in staat stelt pas afgestudeerden van de (academische) pabo aan zich te binden, is verlengd. Er zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Pabo, Subsidieregelingen
Aanvraag subsidie hij-instromers vóór 1 juli 2013 - 6-5-2013
Schoolbesturen kunnen voor het werven van een hij-instromer 7.000 euro subsidie krijgen van het Arbeidsmarktplatform PO. Scholen kunnen hun aanvraag voor de subsidie tot uiterlijk 1 juli 2013...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Subsidieregelingen, Zij-instroom
Nieuwe handreiking normjaartaakberekening - 2-4-2013
Op de website van de AVS is vanaf heden de normjaartaakberekening 2013/2014 beschikbaar. De AVS Helpdesk krijgt veel vragen over het berekenen van de jaartaak en de maximale lessentaak van zittende...
Primair onderwijs
Dossier: Financiën
Bijeenkomsten vernieuwd reglement Participatiefonds en digitaal vergoedingsverzoek - 2-4-2013
In 2013 voert het Participatiefonds twee belangrijke veranderingen door. De opzet van het reglement voor het indienen van vergoedingsverzoeken wijzigt en het is mogelijk om vanaf medio mei 2013 in te...
Primair onderwijs
Dossier: Financiën
Scholen teren in op reserves - 21-3-2013
Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs geven voor het tweede achtereenvolgende jaar meer uit dan dat er binnenkomt. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën
Meer subsidie voor hij-instromers - 12-3-2013
Er is meer subsidie beschikbaar om mannen voor de klas te krijgen. Door een combinatie van twee regelingen gaat het nu in totaal om 26.000 euro per hij-instromer. Om meer mannen voor de klas te...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Subsidieregelingen, Zij-instroom
Ideeën gezocht ter vergroting van werkplezier - 12-3-2013
Het Vervangingsfonds heeft een bijzondere subsidieregeling gelanceerd. Werkgevers en medewerkers in het primair onderwijs worden uitgedaagd om vernieuwende projecten te ontwikkelen die het...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Verscherpt toezicht nieuw bekostigde scholen vanaf 1 augustus 2013 - 28-2-2013
De wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), die verband houdt met de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen treedt op 1 augustus 2013 in werking. De aanscherping...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, Lumpsum
Schoolbesturen en gemeenten zelf verantwoordelijk voor fusie en sluiting - 28-2-2013
Staatssecretaris Sander Dekker mengt zich niet in de plannen van Onderwijsstichting Kindante om verschillende basisscholen te sluiten. De plotselinge sluiting en fusie van een aantal basisscholen in...
Primair onderwijs
Dossier: Fusie, Krimp, Huisvesting
Schoolbesturen opnieuw in het rood - 8-1-2013
Schoolbesturen in het funderend onderwijs stonden in 2011 opnieuw in de rode cijfers. Het basisonderwijs stond 103 miljoen in de min, het voortgezet onderwijs 66 miljoen. Wel is er sprake van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën
Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage vereenvoudigd - 8-1-2013
De wettelijke bepalingen rond de vrijwillige ouderbijdrage zijn vereenvoudigd, bericht het ministerie van OCW. Het is niet meer verplicht een overeenkomst met ouders over deze ouderbijdrage te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
Prestatiebox VO aangepast - 8-1-2013
Om de deskundigheid van schoolleiders te versterken worden er via de prestatiebox extra gelden beschikbaar gesteld. In het Bestuursakkoord VO-Raad – OCW 2012 – 2015 zijn de afspraken...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Wijziging regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012 - 19-12-2012
De Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012 is gewijzigd. Het subsidieplafond voor de subsidie zij-instroom gaat omhoog. Ook wordt er binnen het zij-instroombudget meer geld...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Minister Bussemaker: ‘Scherper toezicht op onderwijsinstellingen’ - 11-12-2012
“Het rapport schetst een schokkend beeld van een onderwijsorganisatie die steeds verder in de financiële problemen kwam.” Dat schrijft minister Bussemaker van Onderwijs in een brief...
Primair onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën

Pagina's

Financiën - Documenten

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Bijlage bij: Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Bijlage bij: Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008
Dossier: Subsidieregelingen, LeerKRACHT, Regelingen
Bijlage bij: Subsidieregeling concierges
Dossier: Lumpsum, Medezeggenschap
Bijlage bij: Slotmonitor: lumpsum goed ontvangen

Pagina's

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp