Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 433 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Dekker keurt scholenfusie in Dokkum alsnog goed - 27-8-2014
Een marktaandeel van meer dan 50 procent alléén, is geen grond om een scholenfusie af te wijzen. Dat oordeelde de Rechtbank Leeuwarden in april. In augustus heeft staatssecretaris...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Fusie
Sociale verzekeringen per 1 juli 2014 - 20-8-2014
Per 1 juli 2014 is het minimumloon verhoogd naar € 1.495,20. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden hierdoor ook aangepast. Daarnaast hebben wijzigingen in de belastingtarieven...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
Meer financiële ruimte bij samenvoeging school - 11-7-2014
Pas rond de zomer van 2015 komt staatssecretaris Dekker met wetsvoorstellen die het scholen en besturen makkelijker kunnen maken de negatieve gevolgen van krimp te beteugelen. Wel krijgen scholen al...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Krimp, Fusie
Noodzaak professionalisering bedrijfsvoering blijft - 8-7-2014
Er bestaat een grote variatie in de financiële situatie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. De noodzaak blijft om in te zetten op een verdere verzakelijking en professionalisering...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën
'Geld direct aan scholen uitkeren is niet voordeliger' - 19-6-2014
Het levert geen besparing op om het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren. De kosten zouden zelfs hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Bussemaker van OCW in een reeks...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën
Vorming samenwerkingsschool wordt eenvoudiger - 26-5-2014
Het wordt voor openbare en bijzondere scholen die vanwege krimp samen verder willen gaan, eenvoudiger om te fuseren. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusie
Ruimte in wetgeving voor vorming samenwerkingsschool - 20-5-2014
Het is voor een bestuur van openbare scholen wettelijk niet toegestaan om gezag te voeren over een samenwerkingsschool. Dat concludeert het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) na onderzoek in opdracht...
Primair onderwijs
Dossier: Fusie
Rechtbank verwerpt fusie-afwijzing Dekker - 8-5-2014
Een geplande fusie tussen twee schoolbesturen in Noord-Nederland is ten onrechte afgewezen door staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Dat heeft de rechtbank van Leeuwarden onlangs bepaald. De...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Fusie
Groen licht voor sectorplan basisonderwijs en ict - 9-4-2014
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en...
Primair onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid, Subsidieregelingen
Onderwijsraad: Geen bekostiging nieuwe school voor falend schoolbestuur - 19-3-2014
Beperk onderwijsbesturen die een aanwijzing van de minister hebben gekregen in de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging. Deze aanbeveling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kwaliteitsbeleid, Bedrijfsvoering en financiën
Baangarantie voor startende leraren - 17-3-2014
Zo’n tweehonderd beginnende leraren in het primair onderwijs krijgen na hun opleiding de kans om werkervaring op te doen. De komende twee jaar nemen zij de lessen over van ervaren collega...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarenopleiding, Kwaliteitsbeleid, Subsidieregelingen
Scenariomodel PO geactualiseerd - 6-3-2014
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en...
Primair onderwijs
Dossier: Krimp, Formatie, Lumpsum, Bedrijfsvoering en financiën
Extra geld voor ondersteuning in de klas - 4-3-2014
Het kabinet gaat inzetten op meer en betere handen in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Regels jaarverslaglegging gewijzigd - 15-1-2014
De Regeling jaarverslaglegging is voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs gewijzigd. De wijziging heeft als doel de bestuurskracht te versterken. In het jaarverslag rapporteert het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Eerste bevindingen Algemene Rekenkamer overheveling buitenonderhoud po - 19-12-2013
De Algemene Rekenkamer heeft in haar brief van 12 december 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Huisvesting, Huisvesting instandhouding
Arbeidsmarktplatform PO zet subsidies stop - 9-12-2013
Drie subsidieregelingen van het Arbeidsmarktplatform PO worden per direct stop gezet. Het gaat om de regeling Ondersteuning P&O-netwerken, Omgaan met de personele gevolgen van krimp en de...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013 - 4-12-2013
In het Begrotingsakkoord 2014 dat het kabinet met de Tweede Kamerfracties van D66, ChristenUnie en SGP heeft gemaakt, is in 2013 sprake van een incidentele toevoeging aan de lumpsum van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen, Lumpsum
Nieuwe subsidieregeling voor aanbieders praktijkbegeleiding - 13-11-2013
Werkgevers die leerlingen in het vmbo goede praktijkbegeleiding bieden, kunnen aanspraak maken op de nieuwe subsidieregeling Praktijkleren. Dat is vastgelegd in de subsidieregeling Praktijkleren. De...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
AOb: '3 op 10 scholen maken jaarrekening niet openbaar' - 29-10-2013
Drie van de tien schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs maken de jaarrekening niet openbaar als daar om wordt gevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad van de Algemene...
Primair onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën
Extra middelen voor jonge leerkrachten - 29-10-2013
Ter uitvoering van één van de afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord: ‘De route naar geweldig onderwijs’ stelt staatssecretaris Sander Dekker een bedrag van € 150...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Bedragen gemiddelde personeelslast VO aangepast - 24-10-2013
De gemiddelde personeelslast (gpl)-bedragen van de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 en 2013 (Staatscourant 9 oktober...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Brin-wijzigingen inzenden vóór 9 december 2013 - 22-10-2013
Brin-wijzigingen met ingangsdatum 1 januari 2014 verwerkt DUO nog dit jaar als schoolbesturen vóór 9 december 2013 een correct ingevuld Brin-mutatieformulier inzenden. Met dit...
Primair onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën
Leerlinggegevens wijzigen in BRON vóór 1 december 2013 - 22-10-2013
Tot uiterlijk 1 december kunnen schoolbesturen en scholen hun leerlinggegevens in BRON aanpassen. Het gaat om gegevens die worden gebruikt voor de teldatum 1 oktober. Wijzigingen die na 1 december...
Primair onderwijs
Dossier: Bedrijfsvoering en financiën
Regeling personele bekostiging po 2013/2014 aangepast - 22-10-2013
De bedragen van de personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2013/2014 zijn bijgesteld en de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2013/2014...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Scenariomodel Primair Onderwijs online beschikbaar - 23-9-2013
Voortaan kunnen scholen gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Het prognosemodel voor onder andere leerlingenaantallen is verrijkt met nieuwe functionaliteiten en het...
Primair onderwijs
Dossier: Financiën, Formatie, Lumpsum

Pagina's

Financiën - Documenten

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
Bijlage bij: Financiële positie primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding
Bijlage bij: Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010 gepubliceerd

Pagina's

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp