Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 433 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
3,5 miljoen voor promotiebeurs bètadocenten - 3-12-2015
Minister Bussemaker van Onderwijs stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor vo-docenten die willen promoveren op het gebied van didactiek in bètavakken. Met de subsidie maakt ze het voor zestien...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Subsidie voor loopbaanscans en employabilitytrainingen in het vo - 16-11-2015
Vo-schoolbesturen kunnen tot april 2017 50 procent subsidie aanvragen voor loopbaanscans en employabilitytrainingen. Om knelpunten op de arbeidsmarkt van het vo op te lossen, hebben sociale partners...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Duurzame inzetbaarheid, Subsidieregelingen
Motie aangenomen: alle jaarverslagen online - 5-11-2015
Schoolbesturen moeten vanaf komend jaar hun jaarverslag publiekelijk toegankelijk publiceren, minimaal op internet. Deze motie van de leden Ypma (PvdA) en Van Dijk (SP) is onlangs aangenomen in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Jaarverslag
Lumpsum ter discussie in debat over Onderwijsbegroting - 30-10-2015
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Passend onderwijs, Onderwijs2032
'Schoolleider aanspreekpunt bij claims ouders' - 16-7-2015
Claims van ouders nemen toe in frequentie en hoogte. Het gaat bijvoorbeeld om kapotte spullen van hun kind. Lang niet altijd is de basisschool hiervoor zelf aansprakelijk, maar de schoolleider heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Financiën
Brochure Spelregels sponsoring op scholen - 29-6-2015
Het Ministerie van OCW heeft, in samenwerking met diverse organisaties waaronder de AVS, de brochure ‘spelregels sponsoring op scholen’ uitgegeven. In de brochure staan onder andere de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Sponsoring
Subsidies voor onderzoek effect bewegen op leerprestaties - 18-6-2015
De onderzoekers die op 24 basisscholen in West- en Noord-Nederland de effecten van verschillende soorten beweging op leerprestaties en hersenfuncties van kinderen meten, ontvangen naast de subsidie...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Convenant over sponsoring op school vernieuwd - 28-4-2015
De continuïteit van het primaire proces mag niet afhangen van sponsoring. Sponsoring mag ook niet de onderwijsinhoud beïnvloeden of leerlingen blootstellen aan reclame-uitingen die niet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Sponsoring
Dekker: ’Scholen moeten transparant zijn in hun communicatie over vrijwillige ouderbijdrage’ - 19-3-2015
“Het is van het grootste belang dat scholen transparant zijn in hun communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de andere kosten die het onderwijs met zich meebrengt voor ouders.”...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
Brochure OCW programma’s van eisen PO 2015 beschikbaar - 2-3-2015
Voor een overzicht van de bedragen in het kader van de materiële instandhouding voor het primair onderwijs 2015 heeft het ministerie van OCW een brochure gepubliceerd. Deze brochure is een...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Maatwerk voor scholen die kampen met grote toestroom asielzoekerskinderen - 17-2-2015
“Door recente groei van het aantal asielzoekerskinderen staan scholen voor de uitdaging deze kinderen – vaak tijdens het schooljaar – op te vangen en hiervoor is adequate...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
CBS: schoolkosten voor ouders redelijk stabiel - 2-2-2015
In de jaren 2012 en 2013 zijn de schoolkosten die ouders voor hun kind(eren) betalen ongeveer gelijk gebleven. De onderwijsuitgaven van de overheid zijn in 2013 met ruim 3 procent gestegen, tot 41,7...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
Positief resultaat financiën funderend onderwijs 2013 - 20-1-2015
Het funderend onderwijs staat er financieel goed voor. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs sloten 2013 af met een fors positief resultaat. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Financiën
Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog - 8-1-2015
Een op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. Bijna de helft (48 procent) van de ouders betaalt meer dan 50 euro...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage, Inspectie
Van Haren bij BNR: “Scholen wijzen ouders op vrijwilligheid ouderbijdrage” - 20-11-2014
"Een ouderbijdrage wordt samen met de ouders vastgesteld. Een school kiest ook samen met de ouders de doelen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren...
Primair onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
​Oudergeleding MR moet toezien op schoolkosten - 19-11-2014
De oudergeleding in de medezeggenschapsraad moet erop toezien dat de kosten voor onder andere schoolexcursies voor ouders betaalbaar blijven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
Dekker is positief gestemd over overheveling - 12-11-2014
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft veel vertrouwen in de overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Dat onderschrijft hij in een brief aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Huisvesting
Scenariomodel-VO en Planmirror beschikbaar - 22-10-2014
Naast het Scenariomodel PO is nu ook een online tool voor het voortgezet onderwijs beschikbaar om toekomstige ontwikkelingen rond leerlingenaantallen en de formatie te voorspellen. Met het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Formatie
Btw-vrijstelling Passend onderwijs tot 1 augustus 2016 - 22-10-2014
In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Belastingen
Programma’s van eisen materiële instandhouding 2015 vastgesteld - 14-10-2014
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Voornemen tot bestuurlijke fusie kinderopvang en onderwijsstichting - 8-10-2014
De Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam Zwijndrecht (PCOAZ) hebben het voornemen om met ingang van het schooljaar 2015/2016 bestuurlijk...
Primair onderwijs
Dossier: Fusie
​Tablets voor personeel belastingvrij - 17-9-2014
Werkgevers hoeven per 1 januari 2015 geen belasting meer te betalen over het verstrekken van tablets aan personeel. Dit staat in een brief die Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, begin...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen, ICT
Tot 30 september subsidie aanvragen internationalisering (vios) - 17-9-2014
Tot 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van Vios Curriculumontwikkeling (talen) voor dit schooljaar. Het subsidieprogramma Vios is bedoeld voor het verankeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Internationalisering, Subsidieregelingen
Regeling fusietoets gewijzigd per 11 september - 17-9-2014
In bepaalde situaties is het mogelijk om zonder advies van de Commissie Fusietoets (CFTO) een fusie te realiseren. Leerlingendaling is nu als expliciete rechtvaardigingsgrond in de Regeling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusie, Regelingen
Subsidieregeling Jong en Oud biedt jonge leerkracht een baan - 17-9-2014
Pas afgestudeerde leraren komen moeilijk aan de slag en de ‘ontgroening’ in het onderwijs neemt in de komende jaren verder toe. Schoolbesturen die jonge leerkrachten een kans willen geven...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen

Pagina's

Financiën - Documenten

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Lumpsum, Bekostiging personeel, Bekostiging van het PO
Bijlage bij: Regeling bekostiging personeel PO 2011-2012 definitief vastgesteld
Dossier: Materiële instandhouding, Regelingen
Bijlage bij: Programma’s van eisen en bekostiging materiële instandhouding 2013 vastgesteld
Dossier: Lumpsum, Bekostiging personeel, Bekostiging van het PO
Bijlage bij: Wijziging Regeling bekostiging personeel 2012-2013
Dossier: Lumpsum, Bekostiging personeel, Bekostiging van het PO
Bijlage bij: Wijziging Regeling bekostiging personeel 2012-2013
Dossier: Begroting, Politiek
Bijlage bij: Stabiliteitsprogramma Nederland
Dossier: Lumpsum
Bijlage bij: Wijziging GPL-bedragen VO 2011

Pagina's

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp