Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 431 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Sponseringsconvenant PO en VO - 4-8-2005
Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring", afgesloten in januari 2002 en aangepast in augustus 2003, tussen De Staat der Nederlanden, besturenorganisaties,...
Primair onderwijs
Dossier: Sponsoring
Basisdocument (toelichting) sponsoring - 4-8-2005
Dit basisdocument is een toelichting bij het sponsering convenant. Alle bij sponsering betrokken partijen, ouders/verzorgers, leerlingen, bevoegd gezag, personeel en bedrijven, vinden in dit document...
Primair onderwijs
Dossier: Sponsoring
Schoolbudget Ontwikkeling en Ondersteuning - 1-8-2005
Sinds het schooljaar 2001/2002 ontvangen scholen het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning. Hiermee kunnen scholen een eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid voeren waarbij ook op ruimte...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
Belastingen op de website van OCW - 7-7-2005
Hoe zit het nu precies met kerstpakketten, personeelsuitjes of studiekosten? Voor welk bedrag mag de spaarloonregeling nog, en kunnen we overblijfouders nog steeds een vrijwilligersvergoeding geven?...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen
Eerste resultaten veldbenadering lumpsum - 20-6-2005
Diverse organisaties binnen het onderwijs, waaronder de AVS, zijn betrokken bij een veldonderzoek naar de stand van zaken in de voorbereiding op lumpsum. De eerste resultaten daarvan zijn nu bekend....
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Commentaar AVS op lumpsumplannen - 13-8-2004
Dinsdag 13 januari 2004 maakte minister Van der Hoeven haar plannen voor de lumpsum financiering in het primair onderwijs bekend. Wat houden deze plannen in en wat vindt de AVS daarvan? Inleiding...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum

Pagina's

Er zijn 162 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 32 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp