Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 432 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2009/2010 aangepast - 3-9-2009
In de circulaire van 9 augustus 2009 zijn de nieuwe lumpsumbedragen voor het schooljaar 2009/2010 aangepast. In de toelichting op deze circulaire (kenmerk PO/FenV/2009-132268) wordt per onderdeel...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Van Bijsterveld maakt subsidieregeling schoolgebouwen VO bekend - 1-9-2009
In het kader van de ‘economische impuls maatregelingen’ heeft OCW 50 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van investeringen in schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs. Scholen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Huisvesting
Eindelijk duidelijkheid over detachering onderwijspersoneel en btw - 29-7-2009
De staatssecretaris van Financiën heeft op 16 juli 2009 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om te bereiken dat het voor de praktijk duidelijk is in welke gevallen het uitlenen van personeel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
Specifieke aandacht bevolkingsontwikkeling en bekostiging primair onderwijs - 27-7-2009
De staatssecretaris van OCW, Sharon Dijksma, heeft per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de bekostiging van het primair onderwijs in relatie tot de demografische ontwikkelingen. Met name...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Groeiregeling (v)so scholen 2009-2010 gepubliceerd - 27-7-2009
Het ministerie OCW geeft in een voorlichtingspublicatie informatie over de groeiregeling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs met leerlingen uit een residentiële instelling. Deze geldt niet...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
Wijziging Subsidieregeling Kinderopvang - 27-7-2009
Het ministerie van OCW stelt voor 2009 een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar voor de bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang en de stimulering van de samenwerking tussen de...
Primair onderwijs
Dossier: Opvang, Subsidieregelingen
Groeiformatie 2009-2010 - 22-7-2009
Het ministerie OCW heeft op 16 juli 2009 een voorlichtingspublicatie uitgebracht, die informatie geeft over de procedure rond de leerlingentellingen en de vereiste toename van het aantal leerlingen...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
Regeling bekostiging personeel PO 2008 – 2009 aangepast - 21-7-2009
In verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen in de Wet op de expertisecentra (WEC) per 1 augustus 2008, het clusteren van diverse bekostigingsregelingen en het opnemen van het...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Overbruggingsmaatregel kleine scholen - 10-7-2009
De staatssecretaris van OCW, Sharon Dijksma, heeft in haar brief van 25 juni 2009 aangegeven, dat zij eventueel bereid is om een overbruggingsmaatregel te hanteren voor met opheffing bedreigde...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Lijst impulsgebieden officieel gepubliceerd - 18-6-2009
Voor de aanvullende bekostiging van de onderwijsachterstandenbestrijding, heeft het ministerie van OCW de lijst met de 967 postcodegebieden officieel gepubliceerd. Impulsgebieden zijn gebieden waar...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
Subsidieregeling zij-instroom 2009-2011 VO - 18-6-2009
De minister kan subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag voor het voortgezet onderwijs voor activiteiten in het kader van het begeleiden van een zij-instromer, waaronder in elk geval valt:...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Zij-instroom
Definitieve bekostigingsgegevens schooljaar 2008/2009 bekend - 17-6-2009
De definitieve bekostigingsbedragen voor het momenteel aflopende schooljaar 2008/2009 zijn gepubliceerd. De belangrijkste boodschap is dat de bedragen over het hele schooljaar 2008/2009 met circa 1...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
De grote, boze school: feit of fictie? - 17-6-2009
Moet er een halt geroepen worden aan schaalvergroting in het po en vo? Is het goed dat er een fusietoets wordt ingesteld? Hebben ouders nog wel genoeg keuzevrijheid als scholen fuseren? Moeten we ons...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs Café, Schaalvergroting, Fusie
Nieuwe brochures Vervangingsfonds - 11-6-2009
Het Vervangingsfonds heeft onlangs de brochure `Subsidie Sluitende Aanpak Aanvullende Intensieve Trajectbegeleiding en Loonkostensubsidie´ uitgebracht. De subsidie Sluitende Aanpak betreft...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Subsidieregelingen, Vervangingsbeleid
Wijziging regeling Lerarenbeurs - 5-6-2009
Op 11 mei 2009 is een nieuwe regeling lerarenbeurs in werking getreden. Aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden tot 17 juni 2009. In deze regeling hoeft de leraar die een meerjarige opleiding...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
De Loonkostensubsidie - 2-6-2009
Doelgroep De loonkostensubsidie is bedoeld voor iedere werknemer uit het primair onderwijs, die door UWV WGA 35 - 80% arbeidsongeschikt is bevonden en die niet voor minstens 50% van de...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, WAO en WIA
Subsidie Sluitende Aanpak - 2-6-2009
Deze subsidieregeling van het Participatiefonds betreft een aanvullende Intensieve Trajectbegeleiding en Loonkostensubsidie en is bedoeld als ondersteuning voor werknemers na 24 maanden ziekteverzuim...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Regelingen
Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO verlengd - 2-6-2009
Het ministerie van OCW stelt voor het schooljaar 2009 – 2010 € 2.900.000 beschikbaar om de internationalisering in het primair- en voortgezet onderwijs en op de lerarenopleidingen te...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Voorlopige bekostigingscijfers 2009/2010 bekend - 23-4-2009
De voorlopige cijfers voor de bekostiging voor het schooljaar 2009/2010 zijn begin april bekend gemaakt. Opvallend is dat deze cijfers iets lager zijn dan die voor het huidige schooljaar. De...
Primair onderwijs
Dossier: Begroting
Subsidie aanvragen voor opbrengstgericht werken - 23-4-2009
Het Projectbureau Kwaliteit (PK) biedt schoolbesturen die voorop lopen op het gebied van opbrengstgericht werken binnenkort de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een Op Maat-traject...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Regelingen
`Regels voor sponsoring zijn politieke schrikreactie´ - 23-4-2009
MR´en moeten gekend worden in de besluitvorming over sponsoring in het (basis)onderwijs en de inspectie zal daarop toezien. Dat zijn de belangrijkste veranderingen in het onlangs aangescherpte...
Primair onderwijs
Dossier: Sponsoring
Subsidie voor initiatieven tegen agressie en geweld - 5-3-2009
Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor vernieuwende en effectieve initiatieven die leiden tot minder agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, zoals bijvoorbeeld onderwijspersoneel...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Veiligheid
Nieuwe subsidiemogelijkheden experimenten Passend onderwijs - 5-3-2009
De reeds bestaande subsidiemogelijkheden voor de invoering van Passend onderwijs zijn uitgebreid met twee nieuwe: brede en smalle experimenten Passend onderwijs. Het betreft zowel...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Subsidieregelingen
Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008 - 3-3-2009
Het ministerie van OCW heeft een brief verspreid met daarin een speciale regeling waarmee de toepassing van het vormen van voorzieningen (RJ 271), voor wat betreft de BAPO, tijdelijk (voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Convenant ‘sponsoring’ verlengd - 24-2-2009
Onderwijs- en ouderorganisaties, de consumentenbond, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het ministerie van OCW hebben het Convenant Sponsoring ondertekend. Met dit convenant binden de...
Primair onderwijs
Dossier: Sponsoring

Pagina's

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 32 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp