Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 432 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Gevolgen jaarrekening door gewijzigd betaalritme BPA - 4-3-2010
Afgelopen december heeft een nabetaling plaatsgevonden van het budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (BPA) in verband met een bijstelling van de lonen in het actieplan Leerkracht (`regeling...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Inkomens bestuurders en toezichthouders in jaarverslag 2009 - 4-3-2010
In verband met de voorbereiding op de wet Normering Topinkomens heeft het ministerie van OCW ook van de sectoren primair en voortgezet onderwijs informatie nodig over de beloningen van individuele...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Handreiking aanleveren financiële kengetallen opgesteld - 4-3-2010
De PO-Raad heeft samen met enkele administratiekantoren een handreiking opgesteld voor het aanleveren van financiële kengetallen. De handreiking is bedoeld om schoolbesturen een advies te geven...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Nieuwe voorschriften verwerking BAPO in jaarrekening op komst - 4-3-2010
Eind januari 2010 is over de verwerking van de BAPO-regeling in de jaarrekening door de RJ-werkgroep Onderwijsinstellingen nader overleg gevoerd met de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Uit het...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Regeling regionaal zorgbudget, subsidie verwijzingscommissies VO en reboundvoorzieningen - 2-3-2010
Jaarlijks worden de bedragen voor het regionaal zorgbudget, de subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs (RVC’s VO) en de reboundvoorzieningen bij ministeriële regeling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Bedragen landelijk gemiddelde personeelslast (GPL) 2010 VO gepubliceerd - 20-2-2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft op 12 februari 2010 de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010 gepubliceerd. Uit de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Regelingen
Verkenningen waarborgfonds - 8-2-2010
De staatssecretarissen van OCW hebben de Tweede Kamer laten weten dat er verkenningen komen naar de mogelijkheid om een waarborgfonds in te richten voor het primair onderwijs en voor het voortgezet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Bestemmingsbox PO - 5-2-2010
Naast de lumpsumbekostiging bestaan subsidieregelingen, waarvoor tot op heden specifieke aanvragen voor moeten worden ingediend om voor subsidie voor een bepaald doel in aanmerking te komen. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Sponsoring basketbalclub door bestuur basisonderwijs niet gewenst - 21-1-2010
De Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder is, overigens al voor het derde jaar, een partnerschap aangegaan met Basketbalstichting Seals Den Helder. Het partnerschap houdt kort samengevat in dat...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Rekening houden met fusietoets - 8-1-2010
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend met als doel een fusietoets te introduceren.De fusietoets is bedoeld om na te gaan of besturen die willen fuseren een zorgvuldig...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Bekostiging Landelijke Commissie Geschillen WMS - 7-1-2010
Bij brief van 18 december 2009 hebben de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt duidelijkheid verschaft over de financiering van de Landelijke Commissie Geschillen WMS (LGC WMS). Onder de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Medezeggenschap
Regeling lerarenbeurs gewijzigd - 6-1-2010
De Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 bevat twee verschillende subsidieregelingen, waarbij de zij-instroom alleen voor het voortgezet onderwijs geldt. De lerarenbeurs...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Professionalisering
Regeling lerarenbeurs en zij-instroom 2009 – 2011 gewijzigd - 6-1-2010
De Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 bevat twee verschillende subsidieregelingen. De lerarenbeurs stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Professionalisering, Zij-instroom
Groeitelling (V)SO 16 januari - 15-12-2009
Indien sprake is van voldoende groei van het aantal leerlingen tussen de teldatum 1 oktober 2009 en 16 januari 2010 bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan een beroep gedaan worden op...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie, Lumpsum, Speciaal onderwijs
Extra taal/lees- en rekenverbetertrajecten open voor alle besturen - 10-12-2009
Er is geld beschikbaar voor extra taal/lees- en rekenverbetertrajecten, verzorgd door de PO-Raad/ projectbureau Kwaliteit. Deze trajecten hebben een totale doorlooptijd van twee jaar. Inschrijven kan...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Nieuw betaalritme voor budget personeels- en arbeidsmarktbeleid - 10-12-2009
Als gevolg van gemaakte afspraken in november 2009 over de intensivering van het convenant Leerkracht, stijgen de loonkosten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.De nabetaling over 2009 vindt...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Nieuwe ontwikkelingen in hoger beroepszaak btw bij uitlenen van docenten aan CITO - 8-12-2009
Advocaat Generaal mevrouw Van Hilten heeft de Hoge Raad recentelijk geadviseerd te oordelen dat het uitlenen van docenten aan het CITO onder de onderwijsvrijstelling valt. Dit meldt Ernst & Young...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
Belastingplan 2010: Belangrijkste wijzigingen voor het onderwijs - 12-11-2009
Het nieuwe Belastingplan 2010, dat momenteel bij de Tweede Kamer ligt, brengt ook wijzigingen voor het onderwijs met zich mee. Deze zullen waarschijnlijk vanaf 1 januari 2010 in werking treden. Zo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
Geen verlenging aanvraagtermijn subsidie binnenmilieu - 10-11-2009
Ondanks aandringen door de VNG om gemeenten in samenwerking met basisscholen langer de tijd te geven om hun...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Lichte daling MI-vergoeding primair onderwijs - 15-10-2009
De vergoeding voor materiële instandhouding in het primair onderwijs (Londo) daalt licht in 2010, namelijk met 0,17 procent. Dat staat in de onlangs gepubliceerde Programma´s van...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Bedragen Programma’s van Eisen 2010 bekend - 30-9-2009
De Programma´s van Eisen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en samenwerkingsverband voor 2010 zijn gepubliceerd. Er is sprake van een negatieve...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Lumpsum
Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren - 30-9-2009
In het voorjaar van 2009 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het adviesrapport “Vertrouwen in de school, over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren”...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Alles wat u moet weten over sponsoring - 22-9-2009
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen steeds vaker te maken met sponsoring. Sponsoring is een mooie gelegenheid voor de school om de maatschappij dichterbij de leerling te brengen....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Sponsoring
Begroting OCW: Forse bezuiniging op bestuur en management PO - 16-9-2009
Doordat politici al geruime tijd de onheilspellende boodschap verspreiden dat het slecht gaat in Nederland en dat er echt niet te ontkomen valt aan bezuinigingen, valt de Onderwijsbegroting voor 2010...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Management, Onderwijsbegroting
Subsidieregeling ‘plusvoorzieningen’ voor overbelaste jongeren van start - 10-9-2009
Scholen voor (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs kunnen intekenen op subsidie voor zogeheten ‘plusvoorzieningen’. Met deze bijzondere combinatie van onderwijs, zorg en...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen

Pagina's

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 32 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp