Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 432 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Wijziging Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013 - 23-7-2010
Zowel de 'Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013' (van 23 mei 2008) als de ‘Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Subsidieregelingen
Schoolkostenmonitor 2009/2010 VO - 23-7-2010
In opdracht van het ministerie van OCW heeft het onderzoeksbureau Sardes een schoolkostenmonitor 2009 – 2010 uitgevoerd. De schoolkostenmonitor richt zich op de hoogte en bestemming van deze...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Vrijwillige Ouderbijdrage
Wijziging Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode voor projecten in 2010 - 23-7-2010
De ‘Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen’ (9 april 2010) heeft als doel mensen geïnteresseerd te krijgen in het ondernemerschap en bij hen een ondernemende houding te stimuleren. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen, Subsidieregelingen
Regeling leerresultaten voortgezet onderwijs - 22-7-2010
Op 1 augustus 2010 treedt de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ in werking. Deze wet regelt onder andere een wijziging in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) waarbij onder andere...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Regeling leerresultaten primair onderwijs - 22-7-2010
Op 1 augustus 2010 treedt de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ in werking. Deze wet regelt onder andere een wijziging in de Wet op het primair onderwijs, waardoor minimumeisen worden...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Besluit persoongebonden nummers WPO/WEC per 1 oktober 2010 formeel van kracht - 21-7-2010
Na een lange tijd van voorbereiding worden de scholen voor primair en speciaal onderwijs in de periode tot 1 oktober 2010 aangesloten op het basisregister onderwijs (BRON). Dat houdt in, dat vanaf 1...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Extra geld voor personele kosten voor taal en rekenen - 21-7-2010
Met invoering van de Regeling bijzondere bekostiging taal, rekenen en opbrengstgericht werken stelt de minister van OCW voor om voor het basisonderwijs in de schooljaren 2010-2011 tot en met 2014-...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Bestemmingsbox ingevoerd - 20-7-2010
Met ingang van 1 augustus 2010 wordt binnen het primair onderwijs de zogenoemde Bestemmingsbox ingevoerd. De bedoeling van de Bestemmingsbox is tweeledig, te weten: - vermindering van het aantal...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Wijziging Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) - 16-7-2010
De Staatssecretaris van OCW heeft de wijziging van de “Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010 in verband met de implementatie van de...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Deblokkering spaarloon - 16-7-2010
Het kabinet heeft besloten dat werknemers onbelast kunnen beschikken over het opgebouwde spaarloon in de periode 2006 - 2009. De minister van Financiën heeft aan dat besluit zijn goedkeuring...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Belastingen
Onderwijs volgen waar leerling staat ingeschreven - 16-7-2010
Naar aanleiding van Kamervragen is bevestigd, dat leerlingen alleen onderwijs kunnen volgen waar zij staan ingeschreven. Aanleiding voor de vraagstelling was dat een lichamelijk gehandicapte...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Lumpsum, Speciaal onderwijs
Subsidieregeling Frisse Scholen uitgesteld - 7-7-2010
De subsidieregeling Frisse Scholen, voor verbetering van het binnenklimaat door integrale aanbesteding...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Bestemmingsbox gepubliceerd - 2-7-2010
Met de inwerkingtreding van de `Regeling bestemmingsbox´ zal de regeldruk voor veel subsidieregelingen verminderd worden. Een eerste stap naar minder bureaucratie. Met de Regeling...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Waar doen we het allemaal voor? - Afscheidsspeech Bé Keizer - 15-6-2010
Vrijdag 11 juni nam Bé Keizer afscheid van het onderwijsveld wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bé begon zijn carriere bij de ABOP, later AOb, stapte begin 2000...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Definitieve bekostigingscijfers 2009-2010 en voorlopige cijfers 2010-2011 bekend. - 14-6-2010
Op 5 juni 2010 heeft de minister de regeling aanpassing bedragen lumpsumbekostiging PO 2009-2010 vastgesteld. Ten opzichte van het schooljaar 2008-2009 is er sprake van een opslag van 2,123%. Ten...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Wijziging in groeiregeling en bepaling bekostiging - 10-6-2010
Vanaf 1 oktober aanstaande gaat DUO/Cfi, op basis van het bekostigingsbesluit, gegevens in BRON gebruiken voor het bepalen van de bekostiging van scholen. Daarnaast wijzigt, op basis van de...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding
Andere regels voor verwerking BAPO in begroting en jaarrekening - 10-6-2010
Na twee overgangsjaren is besloten dat de verwerking van de BAPO in de jaarcijfers met ingang van 2010 niet langer volgens de regels van de Raad voor de Jaarverslaglegging hoeft te gebeuren, maar dat...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Subsidie voor energieneutrale scholen - 11-5-2010
Het ministerie van VROM/WWI heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het bouwen van energieneutrale gebouwen. Een onafhankelijke adviescommissie heeft zes scholen en vier kantoren...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Voorlopige bekostigingscijfers onder andere nadelig voor sbo-rugzak - 22-4-2010
De voorlopige bekostigingscijfers zijn bekend. Daarin wordt onder andere bevestigd dat de bekostiging voor bestuur en management komt te vervallen en dat de rugzak in het speciaal basisonderwijs (sbo...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Speciaal onderwijs
Rouvoet: ‘Niet ingrijpen in hoogte ouderbijdrage’ - 22-4-2010
Landelijk onderzoek inspectie volgtDemissionair minister van Onderwijs Rouvoet wil niet ingrijpen in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs. Hij meldt dit in antwoord op...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Vrijwillige Ouderbijdrage
Subsidieregeling bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking - 21-4-2010
Scholen kunnen op basis van deze regeling meedoen aan internationalisering. Het doel van deze regeling is: het bevorderen van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Regeling InnovatieImpuls Onderwijs - 21-4-2010
Staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW stelt € 18 miljoen beschikbaar voor innoverende projecten in het primair- en voortgezet onderwijs.Het stimuleren van innovatie binnen scholen is een van...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Subsidieregeling bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking - 21-4-2010
Scholen kunnen op basis van deze regeling meedoen aan internationalisering. Het doel van deze regeling is: het bevorderen van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs en de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Regeling InnovatieImpuls Onderwijs - 21-4-2010
Staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW stelt € 18 miljoen beschikbaar voor innoverende projecten in het primair- en voortgezet onderwijs. Het stimuleren van innovatie binnen scholen is een...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Innovatie, Subsidieregelingen
Betere doorstroommogelijkheden voor leerlingen VO - 16-4-2010
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW ingestemd met betere doorstroommogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Schoolontwikkeling

Pagina's

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 32 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp