Home » Dossiers » Financiën

Financiën - Artikelen

Er zijn 433 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Financiën
Alvast subsidie voor vijftig scholen om werkdruk te verlagen - 8-1-2018
Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken, Subsidieregelingen, Regeldruk, Regeldrukagenda
Resultaten internetconsultatie lumpsumbekostigingssystematiek gepubliceerd - 5-12-2017
De vaste commissie voor OCW heeft in de maand oktober 2017 een internetconsultatie onder belanghebbenden in het onderwijs laten uitvoeren. Hierop zijn in totaal 124 reacties ontvangen. De staf van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
‘Het ging voorheen vaak niet verder dan meezingen met een cd’tje’ - 2-12-2017
Op basisscholen wordt slechts mondjesmaat aan muziekonderwijs gedaan. Het is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld sport en bewegen, nog niet goed verankerd in het curriculum. De stichting Mé...
Primair onderwijs
Dossier: Muziekonderwijs, Subsidieregelingen
Aanvulling op Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017-2019 - 1-11-2017
Op 17 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017–2019 in werking getreden. Het besluit houdt in dat aan scholen met veel achterstandsleerlingen subsidie kan...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs gepubliceerd - 19-10-2017
Ter ondersteuning van activiteiten in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie is de Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs op 18 oktober 2017 gepubliceerd. Met daarin nadere regels over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Commissie OCW wil input over lumpsumbekostigingssystematiek - 3-10-2017
De Kamerleden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen een breder en dieper inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de lumpsumbekostigingssystematiek in met name het primair en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum
Regeling subsidie cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs gepubliceerd - 29-9-2017
Staatssecretaris Sander Dekker heeft op 28 september 2017 de subsidieregeling ‘Cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Deze stelt interne cultuurcoördinatoren...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs, Subsidieregelingen
Subsidieregeling zij-instroom voor korte scholingstrajecten vo - 29-9-2017
De minister van OCW kan in de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, of aan personen die zich voornemen als leraar in het voortgezet onderwijs werkzaam...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Zij-instroom, Subsidieregelingen
Bekostiging primair onderwijs alleen voldoende voor wettelijke minimumeisen - 1-9-2017
 De bekostiging van het primair onderwijs is op dit moment alleen voldoende om aan de wettelijke minimumeisen te voldoen, maar niet om aan de aanvullende doelstellingen vanuit de politiek, het...
Primair onderwijs
Dossier: Bekostiging van het PO, Lumpsum
Subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders bij studie verruimd - 5-7-2017
De subsidieregeling Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders is op twee onderdelen aangepast.  Schoolleiders die op of na 8 oktober 2016 zijn gestart met een masteropleiding,...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Nieuwe fusiecompensatieregeling komend schooljaar - 6-6-2017
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is een nieuwe fusiecompensatieregeling van kracht. De Regeling bijzondere bekostiging bij fusie van scholen in het primair onderwijs (Regeling fusiecompensatie...
Primair onderwijs
Dossier: Fusie
Oproep aan Tweede Kamer voor parlementair onderzoek bekostiging basisonderwijs - 15-5-2017
Momenteel laait de maatschappelijke en politieke discussie op over de vraag of er voldoende geld naar het onderwijs gaat en waaraan het geld (de lumpsum) wordt besteed. De PO-Raad roept daarom de...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Onderwijsraad vraagt mee te denken over financiering onderwijskwaliteit - 15-5-2017
De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd om een advies uit te brengen over de bekostiging van en de sturing op kwaliteit in het onderwijs. De raad richt zich in dit advies op het primair...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Lumpsum
Subsidie landelijk makersevenement - 1-3-2017
De minister van OCW, Jet Bussemaker, heeft de Regeling landelijk makersevenement voor het onderwijs gepubliceerd. Doel van het makersevenement is om docenten en management uit po, vo, mbo en ho te...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Wijziging subsidieregeling lente- en zomerscholen vo 2017 - 1-3-2017
Op basis van de Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 kunnen scholen subsidie aanvragen voor het organiseren van (onder andere) een lenteschoolprogramma in de meivakantie van 2017. Aanvankelijk...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Zomer- en lentescholen
Geld voor vervanging studerende schoolleiders - 24-2-2017
Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op 8 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dekker aangekondigd dat er subsidie beschikbaar komt voor de vervanging van schoolleiders die een...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Kamer wil limiet aan ouderbijdrage stellen - 17-2-2017
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een limiet wordt gesteld aan de hoogte van de vrijwillige bijdrage die scholen in het primair en voortgezet onderwijs aan ouders mogen vragen. De Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vrijwillige Ouderbijdrage
Te weinig geld voor lesmaterialen en schoolgebouwen - 26-1-2017
Scholen in het primair onderwijs ontvangen structureel te weinig geld van de Rijksoverheid. Het gaat om zo’n 300 miljoen euro voor onder andere onderhoud van schoolgebouwen en lesmaterialen dat...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Vierslagleren VO wordt niet verlengd - 8-12-2016
Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen. Dit meldt Voion. Via Vierslagleren...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen
Programma’s van eisen materiële instandhouding 2017 bekend gemaakt - 5-10-2016
Op 4 oktober 2016 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 gepubliceerd. In...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Materiële instandhouding
Samenwerkingsschool is ‘pragmatische oplossing’ - 5-7-2016
Openbare en bijzondere scholen kunnen voortaan makkelijker fuseren als ze te klein dreigen te worden om voort te bestaan. Dit zal vooral voorkomen in krimpgebieden, waar het aantal leerlingen soms...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusie, Samenwerkingsscholen
Lumpsumfinanciering voldoet nog in Nederlandse onderwijs - 12-5-2016
De lumpsumfinanciering past voldoende bij het Nederlandse onderwijsstelsel, dat internationaal gezien bovengemiddeld goed presteert met gemiddelde uitgaven. Dat schrijven minister Bussemaker en...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum
Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school - 3-3-2016
Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Fusie
Brochure voor bedragen materiële instandhouding po 2016 beschikbaar - 18-12-2015
Voor een overzicht van de bedragen in het kader van de materiële instandhouding voor het primair onderwijs 2016 heeft het ministerie van OCW een brochure gepubliceerd. Deze brochure is een...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding
Openbaar Onderwijs aan de Amstel beste jaarverslag - 11-12-2015
Het Openbaar Onderwijs aan de Amstel heeft het beste onderwijsjaarverslag 2014 van Nederland. De prijs is onlangs uitgereikt op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. In de afgelopen jaren...
Primair onderwijs
Dossier: Jaarverslag

Pagina's

Financiën - Documenten

Er zijn 163 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
Bijlage bij: Sociale verzekeringen per 1 juli 2014
Dossier: Materiële instandhouding, Huisvesting, Huisvesting instandhouding
Bijlage bij: Eerste bevindingen Algemene Rekenkamer overheveling buitenonderhoud po
Dossier: Regelingen, Lumpsum
Bijlage bij: Overzicht van financiële regelingen PO 2013
Dossier: Lumpsum
Bijlage bij: Prestatiebox VO aangepast

Pagina's

Financiën - Veelgestelde vragen

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: Formatie
13 augustus 2009

Pagina's

Financiën - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp