Home » Dossiers » Financiën » Subsidieregelingen

Dossier Subsidieregelingen - Artikelen

Er zijn 81 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Leraren kunnen weer een LOF-aanvraag doen - 26 maart 2020
Leraren uit het po, vo en mbo kunnen in 2020 weer een subsidieaanvraag indienen bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF), het fonds voor en door leraren. Via LOF kunnen ze een innovatief idee in de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO 2019 - 2020 naar beneden bijgesteld - 9 oktober 2019
Minister Slob heeft de subsidieplafond Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs voor het schooljaar 2019 – 2020 naar beneden bijgesteld tot € 2,5...
Primair onderwijs
Subsidieregeling curriculumontwikkeling PO en VO verlengd - 27 februari 2019
De mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het vervangen van een leraar of schoolleider op grond van de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo, wordt verlengd tot...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvraag subsidie voor regionale aanpak lerarentekort - 16 januari 2019
Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen vanaf 15 januari subsidie aanvragen voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de regio. Regioadviseurs van Arbeidsmarktplatform PO en Voion...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Subsidie voor onderwijsassistent die leraar wil worden - 5 december 2018
Schoolbesturen kunnen subsidie ontvangen als een onderwijsassistent een opleiding tot leerkracht wil volgen. Er is per onderwijsassistent € 5.000,- per jaar beschikbaar voor maximaal vier jaar....
Primair onderwijs
Subsidie korte scholingstrajecten vo verlengd - 26 november 2018
De subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs, voor leraren die een passende bevoegdheid willen halen voor het vo, wordt verlengd. Leraren die een kort scholingstraject willen volgen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po ook in 2018 – 2019 van toepassing - 20 september 2018
De Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs is ook voor het schooljaar 2018 – 2019 van toepassing. Minister Slob van Onderwijs heeft het...
Primair onderwijs
Leraren met goed initiatief kunnen LOF-aanvraag doen - 28 augustus 2018
Leraren uit het po, so en vo met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren, kunnen een aanvraag bij het LerarenOntwikkelFonds (LOF) indienen om in aanmerking te komen voor subsidie en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Alvast subsidie voor vijftig scholen om werkdruk te verlagen - 8 januari 2018
Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de...
Primair onderwijs
‘Het ging voorheen vaak niet verder dan meezingen met een cd’tje’ - 2 december 2017
Op basisscholen wordt slechts mondjesmaat aan muziekonderwijs gedaan. Het is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld sport en bewegen, nog niet goed verankerd in het curriculum. De stichting Mé...
Primair onderwijs
Aanvulling op Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017-2019 - 1 november 2017
Op 17 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidsregels vrijroosteren leraren 2017–2019 in werking getreden. Het besluit houdt in dat aan scholen met veel achterstandsleerlingen subsidie kan...
Primair onderwijs
Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs gepubliceerd - 19 oktober 2017
Ter ondersteuning van activiteiten in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie is de Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs op 18 oktober 2017 gepubliceerd. Met daarin nadere regels over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling subsidie cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs gepubliceerd - 29 september 2017
Staatssecretaris Sander Dekker heeft op 28 september 2017 de subsidieregeling ‘Cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Deze stelt interne cultuurcoördinatoren...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Subsidieregeling zij-instroom voor korte scholingstrajecten vo - 29 september 2017
De minister van OCW kan in de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, of aan personen die zich voornemen als leraar in het voortgezet onderwijs werkzaam...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders bij studie verruimd - 5 juli 2017
De subsidieregeling Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders is op twee onderdelen aangepast.  Schoolleiders die op of na 8 oktober 2016 zijn gestart met een masteropleiding,...
Primair onderwijs
Subsidie landelijk makersevenement - 1 maart 2017
De minister van OCW, Jet Bussemaker, heeft de Regeling landelijk makersevenement voor het onderwijs gepubliceerd. Doel van het makersevenement is om docenten en management uit po, vo, mbo en ho te...
Primair onderwijs
Wijziging subsidieregeling lente- en zomerscholen vo 2017 - 1 maart 2017
Op basis van de Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 kunnen scholen subsidie aanvragen voor het organiseren van (onder andere) een lenteschoolprogramma in de meivakantie van 2017. Aanvankelijk...
Voortgezet onderwijs
Geld voor vervanging studerende schoolleiders - 24 februari 2017
Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op 8 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dekker aangekondigd dat er subsidie beschikbaar komt voor de vervanging van schoolleiders die een...
Primair onderwijs
Vierslagleren VO wordt niet verlengd - 8 december 2016
Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen. Dit meldt Voion. Via Vierslagleren...
Voortgezet onderwijs
3,5 miljoen voor promotiebeurs bètadocenten - 3 december 2015
Minister Bussemaker van Onderwijs stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor vo-docenten die willen promoveren op het gebied van didactiek in bètavakken. Met de subsidie maakt ze het voor zestien...
Voortgezet onderwijs
Subsidie voor loopbaanscans en employabilitytrainingen in het vo - 16 november 2015
Vo-schoolbesturen kunnen tot april 2017 50 procent subsidie aanvragen voor loopbaanscans en employabilitytrainingen. Om knelpunten op de arbeidsmarkt van het vo op te lossen, hebben sociale...
Voortgezet onderwijs
Subsidies voor onderzoek effect bewegen op leerprestaties - 18 juni 2015
De onderzoekers die op 24 basisscholen in West- en Noord-Nederland de effecten van verschillende soorten beweging op leerprestaties en hersenfuncties van kinderen meten, ontvangen naast de subsidie...
Primair onderwijs
Tot 30 september subsidie aanvragen internationalisering (vios) - 17 september 2014
Tot 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van Vios Curriculumontwikkeling (talen) voor dit schooljaar. Het subsidieprogramma Vios is bedoeld voor het verankeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling Jong en Oud biedt jonge leerkracht een baan - 17 september 2014
Pas afgestudeerde leraren komen moeilijk aan de slag en de ‘ontgroening’ in het onderwijs neemt in de komende jaren verder toe. Schoolbesturen die jonge leerkrachten een kans willen geven...
Primair onderwijs
Groen licht voor sectorplan basisonderwijs en ict - 9 april 2014
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Subsidieregelingen - Documenten

Er zijn 15 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders po (PDF)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen, Vervangingsbeleid
20 september 2018
Subsidieregeling vrijroosteren leraren 2017-2019
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen
1 november 2017
Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen
19 oktober 2017
Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Cultuuronderwijs, Subsidieregelingen
29 september 2017
Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Zij-instroom, Subsidieregelingen
29 september 2017
subsidieregeling-makersevenement.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen
1 maart 2017
Subsidieregeling-lenteschool.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen, Zomer- en lentescholen
1 maart 2017
Beleidsregel aanpassing Regeling OCW.docx
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen
30 januari 2012
Vmbo-mbo2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen
1 augustus 2011
regeling aanvullende bekosting 2009-2010.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen, Huisvesting
1 september 2009
Aanvraagformulier regeling aanvullende bekostiging.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen, Huisvesting
1 september 2009
Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisschool.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen, LeerKRACHT, Regelingen
18 april 2008

Dossier Subsidieregelingen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Subsidieregelingen - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hoe zit het precies met de voortzetting van de regeling Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel?
Primair onderwijs

Dossier Subsidieregelingen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Subsidieregelingen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema