Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Financiën » Sponsoring

Dossier Sponsoring - Artikelen

Er zijn 7 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Brochure Spelregels sponsoring op scholen - 29 juni 2015
Het Ministerie van OCW heeft, in samenwerking met diverse organisaties waaronder de AVS, de brochure ‘spelregels sponsoring op scholen’ uitgegeven. In de brochure staan onder andere de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Convenant over sponsoring op school vernieuwd - 28 april 2015
De continuïteit van het primaire proces mag niet afhangen van sponsoring. Sponsoring mag ook niet de onderwijsinhoud beïnvloeden of leerlingen blootstellen aan reclame-uitingen die niet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Alles wat u moet weten over sponsoring - 22 september 2009
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen steeds vaker te maken met sponsoring. Sponsoring is een mooie gelegenheid voor de school om de maatschappij dichterbij de leerling te brengen....
Voortgezet onderwijs
Gevolgen aanscherping convenant in de praktijk - 23 april 2009
a `Regels voor sponsoring zijn politieke schrikreactie´MR´en moeten gekend worden...
Primair onderwijs
Convenant ‘sponsoring’ verlengd - 24 februari 2009
Onderwijs- en ouderorganisaties, de consumentenbond, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het...
Primair onderwijs
Basisdocument (toelichting) sponsoring - 4 augustus 2005
Dit basisdocument is een toelichting bij het sponsering convenant. Alle bij sponsering betrokken partijen, ouders/verzorgers, leerlingen, bevoegd gezag, personeel en bedrijven, vinden in dit document...
Primair onderwijs
Sponseringsconvenant PO en VO - 4 augustus 2005
Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring", afgesloten in januari 2002 en aangepast in augustus 2003, tussen De Staat der Nederlanden, besturenorganisaties,...
Primair onderwijs

Dossier Sponsoring - Documenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Sponsoring - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Sponsoring - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Sponsoring - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Sponsoring - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema