Home » Dossiers » Financiën » Sponsoring

Dossier Sponsoring - Artikelen

Er zijn 7 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Brochure Spelregels sponsoring op scholen - 29 juni 2015
Het Ministerie van OCW heeft, in samenwerking met diverse organisaties waaronder de AVS, de brochure ‘spelregels sponsoring op scholen’ uitgegeven. In de brochure staan onder andere de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Convenant over sponsoring op school vernieuwd - 28 april 2015
De continuïteit van het primaire proces mag niet afhangen van sponsoring. Sponsoring mag ook niet de onderwijsinhoud beïnvloeden of leerlingen blootstellen aan reclame-uitingen die niet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Alles wat u moet weten over sponsoring - 22 september 2009
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen steeds vaker te maken met sponsoring. Sponsoring is een mooie gelegenheid voor de school om de maatschappij dichterbij de leerling te brengen....
Voortgezet onderwijs
`Regels voor sponsoring zijn politieke schrikreactie´ - 23 april 2009
MR´en moeten gekend worden in de besluitvorming over sponsoring in het (basis)onderwijs en de inspectie zal daarop toezien. Dat zijn de belangrijkste veranderingen in het onlangs aangescherpte...
Primair onderwijs
Convenant ‘sponsoring’ verlengd - 24 februari 2009
Onderwijs- en ouderorganisaties, de consumentenbond, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het ministerie van OCW hebben het Convenant Sponsoring ondertekend. Met dit convenant binden de...
Primair onderwijs
Basisdocument (toelichting) sponsoring - 4 augustus 2005
Dit basisdocument is een toelichting bij het sponsering convenant. Alle bij sponsering betrokken partijen, ouders/verzorgers, leerlingen, bevoegd gezag, personeel en bedrijven, vinden in dit document...
Primair onderwijs
Sponseringsconvenant PO en VO - 4 augustus 2005
Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring", afgesloten in januari 2002 en aangepast in augustus 2003, tussen De Staat der Nederlanden, besturenorganisaties,...
Primair onderwijs

Dossier Sponsoring - Documenten

Er zijn 2 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Sponsorconvenant
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Sponsoring
6 juni 2019

Dossier Sponsoring - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Sponsoring - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat is er geregeld op het gebied van sponsoring?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

Dossier Sponsoring - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Sponsoring - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema