Home » Dossiers » Financiën » Materiële instandhouding

Dossier Materiële instandhouding - Artikelen

Er zijn 39 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Te weinig geld voor lesmaterialen en schoolgebouwen - 26 januari 2017
Scholen in het primair onderwijs ontvangen structureel te weinig geld van de Rijksoverheid. Het gaat om zo’n 300 miljoen euro voor onder andere onderhoud van schoolgebouwen en lesmaterialen dat...
Primair onderwijs
Programma’s van eisen materiële instandhouding 2017 bekend gemaakt - 5 oktober 2016
Op 4 oktober 2016 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 gepubliceerd. In...
Primair onderwijs
Brochure voor bedragen materiële instandhouding po 2016 beschikbaar - 18 december 2015
Voor een overzicht van de bedragen in het kader van de materiële instandhouding voor het primair onderwijs 2016 heeft het ministerie van OCW een brochure gepubliceerd. Deze brochure is een...
Primair onderwijs
Brochure OCW programma’s van eisen PO 2015 beschikbaar - 2 maart 2015
Voor een overzicht van de bedragen in het kader van de materiële instandhouding voor het primair onderwijs 2015 heeft het ministerie van OCW een brochure gepubliceerd. Deze brochure is een...
Primair onderwijs
Dekker is positief gestemd over overheveling - 12 november 2014
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft veel vertrouwen in de overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Dat onderschrijft hij in een brief aan de...
Primair onderwijs
Programma’s van eisen materiële instandhouding 2015 vastgesteld - 14 oktober 2014
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste bevindingen Algemene Rekenkamer overheveling buitenonderhoud po - 19 december 2013
De Algemene Rekenkamer heeft in haar brief van 12 december 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het...
Primair onderwijs
Regeling aanpassing bedragen exploitatie 2012 en vaststelling bedragen 2013 VO - 22 oktober 2012
Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2013 gepubliceerd. De Regeling voor scholen en...
Voortgezet onderwijs
Programma’s van eisen en bekostiging materiële instandhouding 2013 vastgesteld - 27 september 2012
De minister van OCW heeft de bedragen voor de materiële instandhouding – de zogenoemde programma’s van eisen – van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal...
Primair onderwijs
Let op met spookfacturen! - 9 juli 2012
De AVS is de afgelopen week weer geconfronteerd met vragen op het gebied van spooknota’s. Met name de activiteiten van bedrijfsvermeldingen.nl zorgen voor veel ongerustheid. Een...
Primair onderwijs
Uitspraak spooknota’s - 16 november 2011
Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) meldt dat uit een geluidsopname van een advertentiebureau en de transcriptie daarvan niet mag blijken dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.  Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Programma’s van Eisen 2012 PO/(V)SO bekend gemaakt - 31 oktober 2011
Minister Van Bijsterveldt heeft de regeling Programma's van eisen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een...
Primair onderwijs
‘Geld voor buitenonderhoud rechtstreeks naar schoolbestuur’ - 20 oktober 2011
Tijdens de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting 2012 heeft het kabinet een motie van het CDA overgenomen om onder andere de huisvestingsmiddelen voor het buitenonderhoud van...
Primair onderwijs
Spooknota’s in omloop - 25 augustus 2011
De AVS Helpdesk is de afgelopen tijd geconfronteerd met vragen op het gebied van spooknota´s. Er zijn diverse firma´s die contact opnemen met scholen met de mededeling dat zij een...
Primair onderwijs
Financiële positie primair onderwijs - 17 mei 2011
De minister van OCW heeft de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiële positie van het primair onderwijs. In deze brief wordt aandacht besteed aan het budget materiële...
Primair onderwijs
Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010 gepubliceerd - 5 januari 2011
Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een accountantsverklaring/assurance-rapport en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bekostigingsregeling aanpassing 2010 en exploitatiekosten 2011 VO definitief vastgesteld - 23 december 2010
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft laten weten dat de Regeling aanpassing 2010 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2011, definitief is vastgesteld.De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Discretionaire bevoegdheid openhouden kleine scholen minister bij wet geregeld - 22 december 2010
Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft kleine basisscholen in demografische krimpgebieden meer tijd en financiële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. Omdat de...
Primair onderwijs
Borg voor schoolboeken toegestaan - 14 december 2010
Sinds de invoering van de “gratis schoolboeken” in het voortgezet onderwijs is een discussie gaande of borg voor de schoolboeken gevraagd mag worden. Doel van de borg is om de leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Brochures Programma’s van Eisen PO en (V)SO 2011 beschikbaar - 7 december 2010
Eind september 2010 zijn de bedragen materiële instandhouding voor het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 2011 door de minister van OCW bekend gemaakt....
Primair onderwijs
Bedragen materiële instandhouding 2011 vastgesteld - 21 oktober 2010
De bedragen uit de regeling `Vaststelling bedragen programma´s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2011´ zijn eind september...
Primair onderwijs
Spelregels OCW-subsidies gepubliceerd - 20 oktober 2010
Voormalig demissionair minister Rouvoet van OCW heeft de `spelregels´ met betrekking tot de onderwijssubsidies gepubliceerd. Deze regeling geeft de algemene standaardregels die van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bedragen materiële instandhouding 2011 vastgesteld - 1 oktober 2010
De minister van OCW heeft op 28 september 2010 de bedragen via de Regeling vaststelling bedragen programma´s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding...
Primair onderwijs
Pas op voor spooknota’s! - 23 september 2010
Volgens diverse AVS-leden sturen een aantal firma´s - GVB uit Groningen is er één van - (weer) spooknota´s rond. Via verschillende wegen melden de firma´s dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Beleidsarm, maar toch bezuinigingen (Onderwijsbegroting 2011) - 22 september 2010
Het persbericht van het ministerie van OCW ter gelegenheid van de begroting voor 2011 heeft als juichende titel `Leraren en leerlingen ontzien in onderwijsbegroting´. Volgens het ministerie...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Materiële instandhouding - Documenten

Er zijn 12 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Budget materieel (Londo 2018 voor basisschool)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Materiële instandhouding
16 februari 2018
Regeling bekostiging PO - materiële instandhouding
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Materiële instandhouding
5 oktober 2016
Brochure Bekostigingsstelsel basisonderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Materiële instandhouding
18 december 2015
Brochure Bekostigingsstelsel basisonderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Materiële instandhouding
2 maart 2015
PvE-regeling-mi-2015.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Materiële instandhouding
14 oktober 2014
brief Algemene Rekenkamer over buitenonderhoud PO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Materiële instandhouding, Huisvesting, Huisvesting instandhouding
19 december 2013
regeling bekostiging VO 2012 en 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Financiën, Materiële instandhouding
22 oktober 2012
PvE 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Materiële instandhouding, Regelingen
27 september 2012
brief minister over financien 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
17 mei 2011
Onderwijscontroleprotocol OCW.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Materiële instandhouding
5 januari 2011
Wijziging groeiregeling en bepaling bekostigingsgegevens.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Materiële instandhouding
10 juni 2010
Groei en persoonsgebonden nummer b-2675-k-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Materiële instandhouding
10 juni 2010

Dossier Materiële instandhouding - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Materiële instandhouding - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Kan het verschil in bekostiging aangegeven worden tussen het in stand houden van twee kleine scholen en fusie van deze scholen?
Primair onderwijs
In de lumpsum zit voor iedere school een bedrag voor Administratie, Beheer en Bestuur. Waar dienen deze middelen die scholen krijgen precies voor?
Primair onderwijs

Dossier Materiële instandhouding - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid om de besmetting met het coronavirus in te perken heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor onze leergangen. De AVS Academie volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en voert overleg met het ministerie, het RIVM en de GGD over passende maatregelen. 

Per week wordt beoordeeld of opleidings- en leergangdagen kunnen doorgaan, op afstand gegeven kunnen worden of worden verschoven. Je ontvangt hierover per mail informatie.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Materiële instandhouding - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema