Home » Dossiers » Financiën » Formatie

Dossier Formatie - Artikelen

Er zijn 22 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Scenariomodel-VO en Planmirror beschikbaar - 22 oktober 2014
Naast het Scenariomodel PO is nu ook een online tool voor het voortgezet onderwijs beschikbaar om toekomstige ontwikkelingen rond leerlingenaantallen en de formatie te voorspellen. Met het...
Voortgezet onderwijs
Scenariomodel PO geactualiseerd - 6 maart 2014
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en...
Primair onderwijs
Scenariomodel Primair Onderwijs online beschikbaar - 23 september 2013
Voortaan kunnen scholen gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Het prognosemodel voor onder andere leerlingenaantallen is verrijkt met nieuwe functionaliteiten en het...
Primair onderwijs
Eerst ontslagen en vanaf 2015 gebrek aan docenten - 23 augustus 2012
De leerlingenaantallen dalen en docenten gaan later met pensioen. Startende docenten komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers op gang....
Voortgezet onderwijs
Prognoses ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bijgesteld - 3 augustus 2012
Staatsecretaris Zijlstra van OCW heeft begin juli aan de Tweede Kamer gemeld dat de nieuwe arbeidsmarktprognose door meerdere ontwikkelingen is bijgesteld. Het betreft met name de voorspelde...
Primair onderwijs
Eerst ontslagen en vanaf 2015 gebrek aan leerkrachten - 21 juni 2012
De leerlingenaantallen dalen en leerkrachten gaan later met pensioen. Startende leerkrachten komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers op...
Primair onderwijs
Checklist bestuursformatieplan - 23 maart 2012
Ieder bestuursformatieplan staat allereerst stil bij het doel ervan: Uitgangspunt is de strategische beleidsvisie van het schoolbestuur. Deze strategische beleidsvisie geeft hoofdlijnen voor:...
Primair onderwijs
Formatieraming 2010–2025 beschikbaar - 25 augustus 2011
ResearchNed heeft in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) een raming van de toekomstige formatie voor leerkrachten (fte) gemaakt voor het primair en voortgezet onderwijs in de...
Primair onderwijs
Formatieramingen primair onderwijs beschikbaar - 12 augustus 2011
In opdracht van het SBO heeft ResearchNed een raming van de toekomstige formatie voor leraren (fte) gemaakt voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs voor de periode 2010- 2025....
Primair onderwijs
Formatieramingen voortgezet onderwijs - 12 augustus 2011
In opdracht van het SBO heeft  ResearchNed een raming van de toekomstige formatie voor leraren (fte) gemaakt voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs voor de periode 2010- 2025....
Voortgezet onderwijs
Financiële positie primair onderwijs - 17 mei 2011
De minister van OCW heeft de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de financiële positie van het primair onderwijs. In deze brief wordt aandacht besteed aan het budget materiële...
Primair onderwijs
Groeitelling (V)SO 16 januari - 15 december 2009
Indien sprake is van voldoende groei van het aantal leerlingen tussen de teldatum 1 oktober 2009 en 16 januari 2010 bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan een beroep gedaan worden op...
Primair onderwijs
Groeiregeling (v)so scholen 2009-2010 gepubliceerd - 27 juli 2009
Het ministerie OCW geeft in een voorlichtingspublicatie informatie over de groeiregeling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs met leerlingen uit een residentiële instelling. Deze geldt niet...
Primair onderwijs
Groeiformatie 2009-2010 - 22 juli 2009
Het ministerie OCW heeft op 16 juli 2009 een voorlichtingspublicatie uitgebracht, die informatie geeft over de procedure rond de leerlingentellingen en de vereiste toename van het aantal leerlingen...
Primair onderwijs
Lijst impulsgebieden officieel gepubliceerd - 18 juni 2009
Voor de aanvullende bekostiging van de onderwijsachterstandenbestrijding, heeft het ministerie van OCW de lijst met de 967 postcodegebieden officieel gepubliceerd. Impulsgebieden zijn gebieden waar...
Primair onderwijs
Groeitelling op eerste schooldag opnieuw ingevoerd - 23 augustus 2007
De eerste schooldagtelling wordt voor het schooljaar 2007/2008 opnieuw geïntroduceerd. De teldatum 1 augustus voor groeischolen komt hiermee te vervallen. Een school kan aanvullende...
Primair onderwijs
Bruidsschatregeling loopt ten einde - 12 mei 2007
Scholen voor primair onderwijs en scholen die onder de WEC vallen, kunnen met ingang van 1 januari 2009 geen gebruik meer maken van de zogenaamde Bruidsschatregeling. Het gemeentelijk beleid bij...
Primair onderwijs
Aanvragen bijzondere bekostiging - 12 mei 2007
Hoofdstuk twee van de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 gaat over de bijzondere bekostiging voor het schooljaar 2007-2008. In de toelichting staat vermeld welke elementen een gemotiveerd...
Primair onderwijs
Kanttekeningen bij verhoogd PAB-budget - 12 mei 2007
De bedragen voor het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid PAB 2007-2008 zijn ten opzichte van 2006-2007 met 0,63 procent verhoogd. Enkele kanttekeningen bij het budget personeelsbeleid zijn...
Primair onderwijs
Extra financiering vreemdelingen rechtstreeks naar scholen - 12 mei 2007
Scholen kunnen tot op heden voor vreemdelingen korter dan één jaar in Nederland via de gemeente aanspraak maken op een extra bedrag van 1.174 euro per leerling. Vanaf 1 augustus 2007...
Primair onderwijs
Overeenstemming over aanvullende formatie - 24 februari 2007
Met de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs is het niet meer mogelijk om de aanvullende formatie voor schoolleiding te berekenen met de zogenaamde Q-factor. De partijen binnen het CAO-PO...
Primair onderwijs
Schoolbudget Ontwikkeling en Ondersteuning - 1 augustus 2005
Sinds het schooljaar 2001/2002 ontvangen scholen het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning. Hiermee kunnen scholen een eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid voeren waarbij ook op ruimte...
Primair onderwijs

Dossier Formatie - Documenten

Er zijn 6 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Werken in het onderwijs - brief.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Formatie
3 augustus 2012
brief minister over financien 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
17 mei 2011
Overzicht Imp gebied.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Formatie
18 juni 2009

Dossier Formatie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Formatie - Veelgestelde vragen

Er zijn 14 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Vaststelling MI vergoeding
Primair onderwijs
Wat is de omvang van de groeiformatie per leerling?
Primair onderwijs
Hoe meld ik mijn recht op de groeiregeling?
Primair onderwijs
Op welk moment wordt een werknemer in het RDDF geplaatst?
Primair onderwijs
Hoe ziet de groeiregeling er onder de lumpsum uit?
Primair onderwijs
Op de 1e schooldag heb ik recht op de groeiregeling. Vanaf wanneer kom ik in aanmerking voor aanvullende formatie?
Primair onderwijs
Wanneer plaats je een medewerker in het risicodragend deel van de formatie (rddf )?
Primair onderwijs
Wat is de korting op kleine scholen bij groei?
Primair onderwijs
Mag ik zelf de datum bepalen waarop ik de groeiregeling aanvraag?
Primair onderwijs
Hoe voorkom je dat groepen te groot worden in leerlingaantal?
Primair onderwijs
Toeslag zeer kleine scholen
Primair onderwijs
Kan ook na 1 april nog sprake zijn van een groeitelling?
Primair onderwijs
In verband met het (vele) rekenwerk is in de toolbox van de PO-Raad (www.poraad.nl) een instrument opgenomen waarmee de berekening snel kan worden uitgevoerd.
Primair onderwijs
Van welk leerlingenaantal moet ik uitgaan als ik voor de tweede keer recht heb op groeiformatie?
Primair onderwijs

Dossier Formatie - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Formatie - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema