Home » Dossiers » Financiën » Belastingen

Dossier Belastingen - Artikelen

Er zijn 25 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Fiscus vraagt scholen ten onrechte btw - 10 juli 2019
Scholen hoeven minder vaak btw te betalen dan de Belastingdienst wil. Schoolbesturen kunnen een ‘fiscale eenheid’ vormen met bedrijven waar zij administratieve of andere ondersteunende...
Primair onderwijs
Een stap dichter bij samenwerken in kindcentra - 1 december 2018
Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken, moeten soms btw afdragen over hun prestaties aan elkaar. Er zijn mogelijkheden om die btw-druk te verlagen of voorkomen....
Primair onderwijs
Btw-vrijstelling Passend onderwijs tot 1 augustus 2016 - 22 oktober 2014
In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Tablets voor personeel belastingvrij - 17 september 2014
Werkgevers hoeven per 1 januari 2015 geen belasting meer te betalen over het verstrekken van tablets aan personeel. Dit staat in een brief die Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, begin...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sociale verzekeringen per 1 juli 2014 - 20 augustus 2014
Per 1 juli 2014 is het minimumloon verhoogd naar € 1.495,20. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden hierdoor ook aangepast. Daarnaast hebben wijzigingen in de belastingtarieven...
Primair onderwijs
Detachering directeur basisschool vrijgesteld van btw - 9 juli 2013
Een vereniging die twee christelijke basisscholen in stand hield, verrichtte onderwijsactiviteiten die zijn vrijgesteld van btw-heffing. De vereniging heeft de directeur van één van...
Primair onderwijs
‘Onderzoekers SCP moeten huiswerk over doen’ - 19 januari 2012
In het omstreden rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat begin januari verscheen, concluderen onderzoekers Bob Kuhry en Flip de Kam dat er de afgelopen tien jaar jaarlijks 3,8 procent...
Primair onderwijs
AVS verbijsterd: ‘SCP zakt zwaar door het ijs’ - 11 januari 2012
De AVS is verbijsterd over het rapport ‘Krijgen we waar voor ons belastinggeld?’ van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat begin januari verscheen. In het rapport stellen de onderzoekers...
Primair onderwijs
Belastingmaatregelen onderwijs 2012 gepubliceerd - 9 januari 2012
Het ministerie van OCW heeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het jaar 2012 gepubliceerd. De publicatie bevat een beschrijving...
Primair onderwijs
Aanpassing 30%-regeling werknemers - 15 september 2011
In zijn brief van 7 september 2011 geeft de staatssecretaris van Financiën, de heer Weekers, aan, dat hij voornemens de is de zogenoemde 30%-regeling dit najaar aan te passen en zodoende beter...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Goedkeuring Belastingdienst benutten fiscale ruimte bij vergoeding reiskosten (VO) - 5 augustus 2011
De VO-raad meldt op zijn website, dat afstemming met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden over een regeling voor de benutting van de fiscale ruimte bij reiskostenvergoeding. De mogelijkheid geldt...
Voortgezet onderwijs
Belastingmaatregelen onderwijs 2011 gepubliceerd - 15 maart 2011
Het ministerie van OCW heeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het jaar 2011 gepubliceerd. De publicatie bevat een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Werkkostenregeling moet administratieve lasten verlichten - 7 oktober 2010
Uitgangspunt: alles valt onder loon en is belastEind 2009 is de belastingwetgeving op diverse onderdelen aangepast. Eén van de maatregelen, waar ook scholen mee te maken krijgen, is de...
Primair onderwijs
Buitengewoon verlof voor Cito-werkzaamheden btw-vrij - 23 september 2010
Na een langdurige procedure heeft de Hoge Raad, in cassatie, uitspraak gedaan over een btw-kwestie bij het verlenen van buitengewoon verlof aan een personeelslid. Uit de uitspraak blijkt, dat het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Deblokkering spaarloon - 16 juli 2010
Het kabinet heeft besloten dat werknemers onbelast kunnen beschikken over het opgebouwde spaarloon in de periode 2006 - 2009. De minister van Financiën heeft aan dat besluit zijn goedkeuring...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe ontwikkelingen in hoger beroepszaak btw bij uitlenen van docenten aan CITO - 8 december 2009
Advocaat Generaal mevrouw Van Hilten heeft de Hoge Raad recentelijk geadviseerd te oordelen dat het uitlenen van docenten aan het CITO onder de onderwijsvrijstelling valt. Dit meldt Ernst & Young...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Belastingplan 2010: Belangrijkste wijzigingen voor het onderwijs - 12 november 2009
Het nieuwe Belastingplan 2010, dat momenteel bij de Tweede Kamer ligt, brengt ook wijzigingen voor het onderwijs met zich mee. Deze zullen waarschijnlijk vanaf 1 januari 2010 in werking treden. Zo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eindelijk duidelijkheid over detachering onderwijspersoneel en btw - 29 juli 2009
De staatssecretaris van Financiën heeft op 16 juli 2009 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om te bereiken dat het voor de praktijk duidelijk is in welke gevallen het uitlenen van personeel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerstedagsmelding vervallen - 5 februari 2009
Sinds 1 januari 2009 is de algemene verplichting om nieuwe werknemers met een eerstedagsmelding bij de Belastingdienst aan te melden, vervallen. Alleen als er sprake is van fraude of illegale...
Primair onderwijs
Vrijstelling schenkingsrecht scholen - 11 maart 2008
Scholen zijn instellingen die het algemeen belang bevorderen en komen daarom in aanmerking voor vrijstelling van schenkingsrecht als zij legaten, giften en dergelijke ontvangen. Dit is het gevolg van...
Primair onderwijs
Détacheren onderwijspersoneel onder voorwaarden BTW-vrijgesteld - 18 juli 2007
Het Europese Hof van Justitie heeft beslist, dat het détacheren van een docent aan een onderwijsinstelling kan worden gezien als een nauw met het onderwijs samenhangende dienst waarvoor BTW-...
Primair onderwijs
Is BTW bij detachering van personeel een extra last? - 28 augustus 2006
Veel scholen hebben, op grond van de vrijstelling van omzetbelasting voor onderwijs, nooit BTW berekend voor het detacheren van personeel. Nu de Belastingdienst enige tijd geleden is begonnen met het...
Primair onderwijs
Verplichte melding nieuwe werknemers - 1 juni 2006
Alle werkgevers in Nederland moeten vanaf juli 2006 nieuwe werknemers aanmelden bij de Belastingdienst met de opgaaf eerstedagsmelding. Om lastenverzwaring voor de werkgevers in het onderwijs te...
Primair onderwijs
GO- en vakbondsfaciliteiten vrijgesteld van BTW - 25 februari 2006
Dat de belastingdienst ook met veel belangstelling naar het onderwijs kijkt, blijkt uit de perikelen rond de BTW-heffing over GO- (Georganiseerd Overleg) en vakbondsfaciliteiten. Het ministerie van...
Primair onderwijs
Belastingen op de website van OCW - 7 juli 2005
Hoe zit het nu precies met kerstpakketten, personeelsuitjes of studiekosten? Voor welk bedrag mag de spaarloonregeling nog, en kunnen we overblijfouders nog steeds een vrijwilligersvergoeding geven?...
Primair onderwijs

Dossier Belastingen - Documenten

Er zijn 10 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief over verbetering werkkostenregeling
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, ICT
17 september 2014
Rekenregels per 1 juli 2014
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
20 augustus 2014
Bijlage II-1, II-2 en II-3
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
20 augustus 2014
Bijlage II-4, II-5 en II-6
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
20 augustus 2014
Belastingregelingen 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen
9 januari 2012
30 procentregeling.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen
15 september 2011
Belastingregelingen OCW 2011-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen
15 maart 2011

Dossier Belastingen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Belastingen - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Is het mogelijk om - bijvoorbeeld - de eindejaarsuitkering uit te ruilen met de reiskosten, om belastingvoordeel te behalen?
Primair onderwijs
Moeten we btw in rekening brengen wanneer personeelskosten aan andere (onderwijs-) instellingen doorberekend worden bij een gezamenlijk project?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Belastingen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid om de besmetting met het coronavirus in te perken heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor onze leergangen. De AVS Academie volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en voert overleg met het ministerie, het RIVM en de GGD over passende maatregelen. 

Per week wordt beoordeeld of opleidings- en leergangdagen kunnen doorgaan, op afstand gegeven kunnen worden of worden verschoven. Je ontvangt hierover per mail informatie.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Belastingen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema