Home » Dossiers » Financiën » Bedrijfsvoering en financiën

Dossier Bedrijfsvoering en financiën - Artikelen

Er zijn 17 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Onderwijsraad: verbeter lumpsumbekostiging - 4 juli 2018
Het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen voor zowel de overheid als het onderwijsveld is beperkt. Dat ligt aan de complexiteit van de bekostiging en aan de verantwoording van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Website geeft inzicht in besteding financiën schoolbesturen - 16 mei 2018
OCW heeft op een speciale website de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen gezet. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad makkelijker maken om in gesprek...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gratis hulpmiddel voor aanpak verduurzamen schoolgebouw - 19 januari 2018
Een gezonder binnenklimaat, het dak isoleren of zonnepanelen voor de school? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij het beste kunnen treffen. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Noodzaak professionalisering bedrijfsvoering blijft - 8 juli 2014
Er bestaat een grote variatie in de financiële situatie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. De noodzaak blijft om in te zetten op een verdere verzakelijking en professionalisering...
Voortgezet onderwijs
'Geld direct aan scholen uitkeren is niet voordeliger' - 19 juni 2014
Het levert geen besparing op om het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren. De kosten zouden zelfs hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Bussemaker van OCW in een reeks...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: Geen bekostiging nieuwe school voor falend schoolbestuur - 19 maart 2014
Beperk onderwijsbesturen die een aanwijzing van de minister hebben gekregen in de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging. Deze aanbeveling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scenariomodel PO geactualiseerd - 6 maart 2014
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt het scenariomodel prognoses over de personele en...
Primair onderwijs
AOb: '3 op 10 scholen maken jaarrekening niet openbaar' - 29 oktober 2013
Drie van de tien schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs maken de jaarrekening niet openbaar als daar om wordt gevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad van de Algemene...
Primair onderwijs
Brin-wijzigingen inzenden vóór 9 december 2013 - 22 oktober 2013
Brin-wijzigingen met ingangsdatum 1 januari 2014 verwerkt DUO nog dit jaar als schoolbesturen vóór 9 december 2013 een correct ingevuld Brin-mutatieformulier inzenden. Met dit...
Primair onderwijs
Leerlinggegevens wijzigen in BRON vóór 1 december 2013 - 22 oktober 2013
Tot uiterlijk 1 december kunnen schoolbesturen en scholen hun leerlinggegevens in BRON aanpassen. Het gaat om gegevens die worden gebruikt voor de teldatum 1 oktober. Wijzigingen die na 1 december...
Primair onderwijs
Lancering Vensters PO najaar 2013 - 25 juni 2013
De eerste grote stap in de oplevering van Vensters PO vindt najaar 2013 plaats. Vanaf dan staat informatie over een eerste serie onderwerpen voor alle basisscholen van Nederland online. Met Vensters...
Primair onderwijs
Scholen teren in op reserves - 21 maart 2013
Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs geven voor het tweede achtereenvolgende jaar meer uit dan dat er binnenkomt. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolbesturen opnieuw in het rood - 8 januari 2013
Schoolbesturen in het funderend onderwijs stonden in 2011 opnieuw in de rode cijfers. Het basisonderwijs stond 103 miljoen in de min, het voortgezet onderwijs 66 miljoen. Wel is er sprake van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minister Bussemaker: ‘Scherper toezicht op onderwijsinstellingen’ - 11 december 2012
“Het rapport schetst een schokkend beeld van een onderwijsorganisatie die steeds verder in de financiële problemen kwam.” Dat schrijft minister Bussemaker van Onderwijs in een brief...
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs staat er financieel slecht voor - 11 december 2012
De financiële situatie van het voortgezet onderwijs is allerminst rooskleurig te noemen. “Middelbare scholen staan op de rand van de afgrond.” Dat meldde het Algemeen  Dagblad (...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Online verantwoording afleggen over beleid en schoolprestaties - 1 november 2012
Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen in de toekomst online verantwoording afleggen over hun beleid en schoolprestaties. Dit project – Vensters PO geheten – werd 31...
Primair onderwijs
Geldstromen, bedrijfsvoering en verantwoording - 28 december 2011
U zit met bedrijfsvoeringvraagstukken, bijvoorbeeld over het inrichten van de planning- en controlcyclus, het opstellen van meerjarenbegrotingen, het volgen van de realisatie of het afl eggen van...
Primair onderwijs

Dossier Bedrijfsvoering en financiën - Documenten

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Bedrijfsvoering en financiën - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Bedrijfsvoering en financiën - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Bedrijfsvoering en financiën - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Bedrijfsvoering en financiën - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema