Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » » Curriculum.nu

Dossier Curriculum.nu - Artikelen

Er zijn 28 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Voorstellen van ontwikkelteams curriculum.nu afgerond - 10 oktober 2019
Laat voorstellen van de schoolleiders en leraren de basis vormen voor het herziene curriculum. Zorg voor voldoende tijd en middelen voor het onderwijsveld. En veranker Digitale geletterdheid en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
10 oktober: overhandiging adviezen Curriculum.nu aan minister Slob - 16 september 2019
Op 10 oktober overhandigen de 150 schoolleiders en leraren van Curriculum.nu hun adviezen voor de herziening van het curriculum aan minister Slob van onderwijs. Voor negen leergebieden hebben zij in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Geef feedback op conceptvoorstellen Curriculum.nu - 9 juli 2019
Ongeveer 150 schoolleiders en leraren hebben de afgelopen periode gewerkt aan het actualiseren van het curriculum. Op 7 mei 2019 hebben de negen ontwikkelteams hun voorstellen gepresenteerd. Tot en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Feedback geven op laatste Curriculum.nu consultatieronde Digitale geletterdheid - 2 juli 2019
Voor het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu heeft Netwerk Mediawijsheid feedback gebundeld naar aanleiding van sessies met het netwerk. Het is nu mogelijk om voor de laatste keer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Enquête leergebied Kunst & Cultuur curriculum.nu - 6 juni 2019
Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. De kunstvakverenigingen (VONKC,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Conceptvoorstellen Curriculum.nu openbaar: geef feedback - 7 mei 2019
Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Daarover hebben 150 schoolleiders en leraren zich het afgelopen jaar gebogen. Op 7 mei hebben de ontwikkelteams hierop een antwoord gepubliceerd. De negen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Brede consultatie over conceptvoorstellen Curriculum.nu - 1 mei 2019
Vanaf dinsdag 7 mei start een brede consultatiefase over de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams van Curriculum.nu. Deze consultatiefase duurt tot en met zondag 11 augustus. Op basis van de...
Primair onderwijs
Onderwijsraad signaleert ‘doorgeschoten differentiatie’ - 1 maart 2019
Met een integrale kijk op het onderwijsstelsel kunnen scholen beter inspelen op toekomstige veranderingen in de maatschappij. Dat stelt de Onderwijsraad in het recent verschenen rapport ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling curriculumontwikkeling PO en VO verlengd - 27 februari 2019
De mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het vervangen van een leraar of schoolleider op grond van de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo, wordt verlengd tot...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe input nodig voor bouwstenen Curriculum.nu - 8 januari 2019
In de vierde ontwikkelsessie (12 t/m 14 december) hebben de ontwikkelteams de grote opdrachten vastgesteld en waar mogelijk uitgewerkt in bouwstenen. De eerste aanzet voor de bouwstenen worden begin...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad wil permanente commissie voor curriculumontwikkeling - 13 december 2018
Een onafhankelijke, permanente commissie die de curriculumontwikkeling monitort en adviseert over herijking van de kerndoelen en eindtermen in het po en vo. Dit adviseert de Onderwijsraad in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Online consultatie grote opdrachten van Curriculum.nu - 16 oktober 2018
In de derde ontwikkelsessie hebben teams van schoolleiders en leraren verder gewerkt aan de grote opdrachten, die de essentie van een leergebied beschrijven. Tot 14 november kunnen...
Primair onderwijs
Diverse feedback ontwikkelscholen op grote opdrachten Curriculum.nu - 10 september 2018
Ontwikkelscholen (po en vo) door heel Nederland hebben feedback gegeven van hun leraren, leerlingen en ouders op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in de school...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede consultatiefase Curriculum.nu tot en met 6 juli - 21 juni 2018
De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben er inmiddels twee ontwikkelsessies opzitten. Tot en met 6 juli kunnen schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders en andere...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
De klassiek-moderne school; onderwijzen en leren in de 21e eeuw - 14 juni 2018
De kern van het boek ‘De klassiek-moderne school – Onderwijzen en leren in de 21e eeuw’ wordt gevormd door enerzijds kritiek op de nu al decennia ‘voortsukkelende’...
Primair onderwijs
Feedback gevraagd op eerste tussenresultaten curriculum.nu - 3 april 2018
De eerste conceptvisies op de diverse leergebieden staan online. De ontwikkelteams vragen nu feedback op de eerste tussenresultaten. Dit zijn algemene consultatievragen. Later volgen er specifieke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Computational thinking: meer dan alleen leren coderen en programmeren - 9 maart 2018
“Computational thinking? Programmeren is een trucje dat iedereen kan leren. Het gaat er echter ook om dat leerlingen leren nadenken over de toegevoegde waarde ervan op ons leven.”...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Integreren in curriculum - 9 maart 2018
Scholen spelen momenteel maar een kleine rol in het bijbrengen van digitale vaardigheden, laten meerdere onderzoeken zien. Het onderwijs heeft dus iets te doen. Maar hoe kom je tot een visie en geef...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wie is er al digitaal geletterd? - 9 maart 2018
Digitale geletterdheid wordt straks onderdeel van het landelijk curriculum. Wat houdt dat in? Critici waarschuwen voor het gevaar dat het een apart vak wordt.   Kinderen zitten de hele dag...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Start ontwikkelfase curriculumherziening - 27 februari 2018
Minister Slob heeft eind februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de ontwikkelfase curriculumherziening. "Hierbij is het van essentieel belang dat leraren en schoolleiders een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Deelnemers Curriculum.nu geselecteerd - 19 december 2017
Op vrijdag 15 december zijn de schoolleiders en leraren die begin 2018 deelnemen aan Curriculum.nu op feestelijke wijze bekendgemaakt. Welke scholen als ontwikkelscholen aan de slag gaan, wordt begin...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer aanmeldingstijd voor ontwikkelscholen - 23 oktober 2017
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die als ontwikkelschool willen bijdragen aan het curriculum kunnen zich tot 17 november 15.00 uur inschrijven. De aanmeldtijd is verlengd omdat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 13 oktober aanmelden voor ontwikkelschool of –team Curriculum.nu - 9 oktober 2017
Curriculum.nu zoekt scholen, leraren en schoolleiders die willen meedenken over het landelijk curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Vanuit verschillende schooltypen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inschrijving voor herziening onderwijscurriculum gestart - 18 september 2017
Vanaf maandag 18 september kunnen schoolleiders, leraren en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en 130 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo)...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren - 7 juli 2017
Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Curriculum.nu - Documenten

Er zijn 8 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Nieuwe aandachtspunten in het curriculum
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Curriculum.nu
10 oktober 2019
Poster In gesprek over Curriculum.nu
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Curriculum.nu
10 oktober 2019
Kamerbrief start ontwikkelfase curriculumherziening
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Curriculum.nu, Curriculum
27 februari 2018
Wervingsgraphic po
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Curriculum.nu, Curriculum
18 september 2017
Wervingsgraphic vo
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Curriculum.nu, Curriculum
18 september 2017
Infographic curriculum.nu
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032, Curriculum, Curriculum.nu
7 juli 2017
Brief AVS aan Kamercommissie Onderwijs ivm curriculumherziening
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032, Curriculum.nu
30 maart 2017

Dossier Curriculum.nu - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Curriculum.nu - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Curriculum.nu - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Curriculum.nu - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema

Meer onderwerpen