Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 248 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Tweede Kamer stemt in met Wet Medezeggenschap Scholen - 1-7-2006
Naar één landelijke geschillencommissie Door amendementen van Kamerleden is het wetsvoorstel op een aantal onderdelen aangepast. Een zeer belangrijke aanpassing betreft de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
AVS en VOS/ABB ontwikkelen code voor goed onderwijsbestuur - 27-2-2006
In het najaar van 2004 zijn 28 basisprincipes vastgesteld voor het handelen van schoolbesturen en schoolleiders in het primair onderwijs. Maar om echt gestalte te geven aan de veranderende rol van...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Verhouding bestuur en management
Bestuursbureaus komen miljoenen te kort - 25-2-2006
Uit het onderzoek Management en bestuur, onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het primair onderwijs blijkt dat bovenschoolse managementbureaus jaarlijks zon honderd...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Good Governance, best practices - 1-2-2006
  Al ver voordat de minister van Onderwijs zich afgelopen zomer uitliet over in- en extern toezicht (governance), stond het onderwerp op menig lijstje van besturen en (bovenschoolse)...
Primair onderwijs
Dossier: Policy Governance®
Wetsvoorstel voor de Wet Medezeggenschap op Scholen - 16-1-2006
20 december 2005 is het wetsvoorstel voor de Wet Medezeggenschap op Scholen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2007 in werking treedt. De WMS komt in de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Bouwstenen voor een managementstatuut - 20-9-2005
De invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs per 1 augustus 2006 brengt onder meer de verplichting met zich mee om een managementstatuut te hanteren. Dit managementstatuut...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Lumpsum
Nieuwe stap op weg naar sterke autonomie voor scholen - 29-8-2005
Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen in de toekomst hun bestuurlijke zaken in hoge mate zelf regelen. Zij krijgen de ruimte om dat op hun eigen manier te doen; voorwaarde is wel dat er een...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
Concept Code Goed Bestuur - 24-8-2005
Met de invoering van lumpsumfinanciering krijgen de besturen een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid bij de besteding van de budgetten. Scholen krijgen meer autonomie. Elk bestuur wordt daarom...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Lumpsum, Verhouding bestuur en management
Brochure: Medezeggenschap is partnerschap - 24-8-2005
Wat vraagt lumpsum straks méér van de (G)MR en de individuele leden dan nu? Gaat het straks alleen nog maar om geld of blijft het gaan om de kern: goed onderwijs? Moet je semi-...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Verslag Stuurgroep Autonomie en Deregulering - 3-8-2005
Reactie van de AVS en andere besturenorganisaties op het advies van de Expertgroep Medezeggenschap PO van 13 juni 2004.        
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Wet Medezeggenschap Onderwijs: bijzondere bevoegdheden - 28-7-2005
Hieronder zijn opgenomen de letterlijke teksten van de belangrijkste artikelen uit de WMO. Het betreft: samenstelling raad (3), bevoegdheden raad (4 t/m 10), besluitvorming (11-12), MR-reglement (14...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Model jaarplan medezeggenschapsraad - 28-7-2005
Gebruik dit model om zelf elk jaar een jaarplan voor de medezeggenschapsraad te maken.
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Model reglement Medezeggenschapsraad - 28-7-2005
Model van een reglement voor de medezeggenschapsraad. Zelf aan te passen en in te vullen.
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Voorbeelden van gedeelde medezeggenschap - 28-7-2005
In dit tweede artikel over gedeelde medezeggenschap vindt u voorbeelden van de manier waarop gedeelde medezeggenschap vorm kan krijgen.
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Naar een nieuw bestuursmodel - 19-7-2005
De positie van veel besturen, en daarmee die van de schoolleiding, is aan het veranderen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de mensen die de school besturen nemen toe. Steeds meer besturen...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Bestuur
Advies Expertgroep ADR Medezeggenschap PO - 19-7-2005
Bij de behandeling van de lumpsumplannen in februari 2004, vroeg de Tweede Kamer om een beter voorstel over de medezeggenschap van ouders en personeel. De Stuurgroep Lumpsum (ADR) vroeg daarop aan...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Samenwerkingsscan - 4-7-2005
De AVS en VBS hebben in opdracht van OC&W een samenwerkingsscan ontwikkeld. De scan is gericht op het onderzoeken van de eventuele noodzaak tot samenwerking voor éénpitters....
Primair onderwijs
Dossier: Management, Lumpsum
Naar gedeelde medezeggenschap - 28-5-2005
De huidige bewindslieden van OCenW zien de invoering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en daarmee invoering van gedeelde medezeggenschap in het primair onderwijs voorlopig nog niet zitten. Zij...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Wet medezeggenschap scholen - de Kamer aan zet - 20-4-2005
Minister Van der Hoeven zou de 2de Kamer begin april een beleidsreactie sturen, samen met het eindrapport van het ‘breed overleg’ over de medezeggenschap in het PO en VO. Dat is inmiddels...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Nieuwe wetgeving medezeggenschap - 10-3-2005
De nieuwe "Wet medezeggenschap scholen" moet aansluiten bij de tendens van deregulering en autonomievergroting.Het streven is deze wet per 1 januari 2007 in te voeren.    
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Bestuursvormen voor de school - 12-1-2005
In november 2004 bracht de besturenorganisatie VOS/ABB de brochure Bestuursvormen voor de school uit. Het boekje geeft een overzicht van de mogelijke bestuursvormen voor openbaar en bijzonder...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen
Onderzoek: kweekvijvers - 30-9-2004
In juni ontvingen AVS-leden per mail een scholenpanel-vragenlijst over hun ervaringen met kweekvijvers. 563 ingevulde vragenlijsten kregen we retour. Een goede score voor zon drukke schoolmaand. Uit...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Professionalisering, Scholenpanel
Medezeggenschapsraad werkwijze en bevoegdheden - 1-11-2002
In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In dit document vindt u meer informatie over de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Speciaal onderwijs

Pagina's

Er zijn 96 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 8 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 30 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's