Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 248 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Invoering en kwaliteit medezeggenschap - 2-10-2008
Onderzoek Het ITS heeft de opdracht gekregen een vervolgonderzoek te doen naar de invoering en de kwaliteit van medezeggenschap in het onderwijs. Het ITS gaat onderzoeken of de invoering van de Wet...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Onderzoek naar kwaliteit medezeggenschap - 18-9-2008
Het ITS heeft opdracht gekregen een vervolg onderzoek te doen naar de invoering en de kwaliteit van de medezeggenschap in het onderwijs. De resultaten van het eerste onderzoek zijn verschenen in het...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Leerkrachten minst tevreden over leidinggevende - 11-6-2008
Hoge werkdruk, weinig doorgroeimogelijkheden, maar vooral de directie die het af laat weten. Uit een landelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Integron blijkt dat van de elf...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Minder managementbanen, meer leerkrachten - 1-3-2008
Minder managementbanen, meer leerkrachtenDe afgelopen jaren is er sprake geweest van een flinke werkgelegenheidskrimp in leidinggevendefuncties. De managementhausse van de afgelopen jaren is...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Aansluiting bij PO-raad en medezeggenschap - 13-2-2008
Op 22 januari 2008 is de PO-raad officieel opgericht en kunnen schoolbesturen lid worden van deze nieuwe organisatie voor het primair onderwijs. Veel besturen en schoolleiders vragen zich af wat...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Sectororganisatie
Subsidie stuurgroep WMS verlengd - 13-2-2008
In een evaluatiebrief aan de Tweede Kamer over de invoering van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zeggen de beide staatssecretarissen van Onderwijs toe de subsidie voor de Stuurgroep WMS met...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Brief aan de Tweede Kamer - Evaluatie invoering WMS - 30-1-2008
In deze brief de rapportage Evaluatie invoering Wet medezeggenschap op scholen. De rapportage is ons door de Stuurgroep WMS2 op 28 november jl. aangeboden op het congres `Medezeggenschap op niveau...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Vrouwelijke managers ambitieuzer - 10-1-2008
Uit recent gepubliceerd onderzoek van weekblad Intermediair blijkt dat vrouwelijke leidinggevenden ambitieuzer zijn dan mannen. In de ogen van hun medewerkers doen ze het even goed of zelfs beter. Zo...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Breed onderzoek naar onregelmatigheden islamitisch onderwijs - 6-10-2007
Staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de onregelmatigheden bij enkele islamitische schoolbesturen. De signalen roepen...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Oriëntatie op management levert bijdrage aan tekort leidinggevenden - 2-10-2007
Om te anticiperen op de dreigende tekorten aan schoolleiders in het primair onderwijs heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders, op verzoek van het SBO, de training Oriëntatie op Management...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Functie 'bazen van buiten' onderzocht - 21-8-2007
Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van OCW en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) onderzoek gedaan naar de bijdrage van bazen van buiten aan het primair onderwijs. Conclusie:...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Slotmonitor: lumpsum goed ontvangen - 26-6-2007
Voorjaar 2007, een half jaar na de invoering van lumpsum, heeft Ecorys in opdracht van projectbureau lumpsum een slotmonitor uitgevoerd onder besturen, directies en (G)MR. De resultaten van deze...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Medezeggenschap
Instemming medezeggenschapstatuut en reglement voor 1 september - 11-6-2007
De Wet Medezeggenschap op Scholen WMS vereist dat bij elk schoolbestuur een of meer geheel nieuwe reglement-en en een medezeggenschapsstatuut worden opgesteld. De schoolbesturen schoolleiders...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Verantwoord besturen - 1-5-2007
Eerste Nederlandstalige beschrijving Policy Governance model Carver In oktober 2006 verscheen het boek `Verantwoord besturen´ van Jan Maas en Helmie van Ravenstein. Centraal in het boek staat...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
Wet Medezeggenschap op Scholen - 23-3-2007
Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd. Veel schoolleiders bezochten de regionale bijeenkomsten, georganiseerd namens alle onderwijsorganisaties door het projectbureau...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Pleister of drukverband? - 22-3-2007
Interim-management in theorie en praktijk Ze hebben de reputatie niet goedkoop te zijn en vooral snel te willen handelen, waarbij ze een uitstekende neus voor delegeren hebben. De tijdelijke...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Interim-management
Schoolleiders tevreden over bovenschools management - 9-3-2007
Schoolleiders in het primair onderwijs geven het bovenschools management gemiddeld een 7,2. Een derde van de schoolleiders vindt zelfs dat het eigen werk leuker is geworden door de komst van het...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management
Medezeggenschap is partnerschap - Brochure - 15-1-2007
Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, bestuur en management staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen. Goed werkgeverschap en...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Lumpsum nieuwsbrief - Special Medezeggenschap - 15-1-2007
Veel onderwijsorganisaties hebben een prima relatie tussen (G)MR en bestuur/management. Maar bij ook veel ligt het sentiment bij het bestuur of het management tussen twee uitersten: óf de (G)...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Lumpsum
Eerste Kamer stemt in met Wet Medezeggenschap Scholen - 1-12-2006
De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Naar verwachting zal de WMS op 1...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Wet medezeggenschap op scholen - 15-11-2006
Eind november behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Wet medezeggenschap op scholen” WMS). Dit betekent dat het vrijwel zeker is dat de nieuwe medezeggenschapswet op 1 januari 2007...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Samenbundeling is niet hét antwoord - 1-11-2006
Terwijl in het primair onderwijs nog volop samenwerking wordt gezocht, komt het bedrijfsleven terug op de laatste fusie-explosie. Lopen de softere sectoren achter de feiten aan? Fusie-expert Hans...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Bestuur en management
Beloningsleidraad voor onderwijsbestuurders op komst - 1-11-2006
De AVS en VOS/ABB ontwikkelen momenteel een beloningsleidraad voor onderwijsbestuurders. Deze leidraad ligt in het verlengde van de code goed onderwijsbestuur, die de beide organisaties binnenkort...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management
Handreikingen en voorlichting WMS - 1-9-2006
Als alles volgens plan verloopt, wordt op 1 januari 2007 de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel voor de WMS. De gezamenlijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
De WMS komt er aan: handreikingen en voorlichting - 1-9-2006
Als alles volgens plan verloopt wordt op 1 januari 2007 de Wet medezeggenschap op scholen, de WMS, ingevoerd...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap

Pagina's

Er zijn 96 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 8 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 30 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's