Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Bestuur en management

Bestuur en management - Artikelen

Er zijn 251 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Bestuur en management
Eén keer per jaar verantwoording afleggen - 28-9-2010
Schoolleiders moeten verantwoording afleggen aan tenminste negen verschillende partijen. In die verantwoording zit overlap en inconsistentie, waardoor schoolleiders het hele schooljaar met...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Pas op voor spooknota’s! - 23-9-2010
Volgens diverse AVS-leden sturen een aantal firma´s - GVB uit Groningen is er één van - (weer) spooknota´s rond. Via verschillende wegen melden de firma´s dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Materiële instandhouding
Scholing medezeggenschap voor schoolleiders en bestuurders - 24-8-2010
De (G)MR van uw school heeft zich laten scholen over de inhoud van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en over zijn taken en bevoegdheden. Vindt u dat u als schoolleider/bestuurder zelf...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Goed bestuur voor eenpitters - 7-7-2010
In een speciaal informatiebulletin geeft de PO-Raad op eenpitters afgestemde informatie over de onlangs aanvaarde wijzigingen van de onderwijswetten rond `Goed onderwijs, goed bestuur´ en over...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Management
4e Landelijke WMS congres 'Naar een professionele medezeggenschap' - 7-7-2010
Op 24 november 2010 organiseert de Stichting Onderwijsgeschillen het vierde landelijk WMS congres onder de titel 'Naar een professionele medezeggenschap'. Dit congres vindt plaats in de...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Beveiliging computernetwerken scholen VO zaak van bestuur - 31-5-2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft gereageerd op Kamervragen naar aanleiding van het artikel “De script kiddies zien speeltuin in intranet”. De gestelde vragen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, Management
Scheiding tussen toezicht en uitvoering geen modegril - 18-2-2010
In het kader van governance in het onderwijs wordt de scheiding tussen toezicht en uitvoering een steeds belangrijker onderwerp. Was er een aantal jaren geleden in de ogen van sommigen sprake van een...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuursvormen, Bestuur, Policy Governance®
Inschrijving KvK: vestigingen vóór 14 maart 2010 - 25-1-2010
Verenigingen en stichtingen (schoolbesturen) moeten al hun vestigingen uiterlijk 14 maart 2010 in het nieuwe Handelsregister hebben ingeschreven. De oorspronkelijke deadline van 1 januari 2010 was...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Policy governance® en de kunst van verantwoorden - 21-1-2010
Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het zogenoemde Policy Governance Model. Dit model wordt in Nederland, ook in het...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
Schoolbesturen: alle vestigingen verplicht inschrijven in handelsregister - 21-1-2010
Schoolbesturen moeten al hun vestigingen uiterlijk 28 februari 2010 ingeschreven hebben in het nieuwe Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Eerder is gemeld dat dit voor 1 januari...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Het Policy Governance Brondocument - 12-1-2010
Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het zogenoemde Policy Governance® model. Dit model wordt in Nederland, ook in het...
Primair onderwijs
Dossier: Verhouding bestuur en management, Policy Governance®
CFI en IB-Groep verder als DUO - 8-1-2010
Vanaf heden gaan CFI en de IB-Groep verder als Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit heeft tot gevolg dat de communicatiemiddelen van deze organisaties er anders uit komen te zien. Zij krijgen in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Datums verstrekken examenpakketten bekend - 8-1-2010
De Dient Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft met de distributeur van de examenpakketten afgesproken, dat de examenpakketten vóór de meivakantie 2010 op de scholen worden afgeleverd. Als...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Management
Bekostiging Landelijke Commissie Geschillen WMS - 7-1-2010
Bij brief van 18 december 2009 hebben de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt duidelijkheid verschaft over de financiering van de Landelijke Commissie Geschillen WMS (LGC WMS). Onder de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Medezeggenschap
Scholing medezeggenschap voor schoolleiders en bestuurders - 5-1-2010
De MR van uw school of de GMR heeft zich laten scholen over de inhoud van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en over zijn taken en bevoegdheden. Tijdens de vergaderingen merkt u dat de leden van...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Regeling beleggen en belenen aangescherpt - 12-11-2009
In 2001 is de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek (BenB) in werking getreden. Door de inwerkingtreding van deze regeling diende elk bevoegd gezag een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Management, Regelingen
Personeelsbeleid publieke sector gedoogt ondermaats presteren - 15-10-2009
Het personeelsbeleid binnen het onderwijs, de overheid en de zorg is hard aan vernieuwing toe. Het op grote schaal gedogen van ondermaatse prestaties, karige beloningen voor uitmuntende prestaties en...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Management
Begroting OCW: Forse bezuiniging op bestuur en management PO - 16-9-2009
Doordat politici al geruime tijd de onheilspellende boodschap verspreiden dat het slecht gaat in Nederland en dat er echt niet te ontkomen valt aan bezuinigingen, valt de Onderwijsbegroting voor 2010...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Management, Onderwijsbegroting
Richtsnoeren persoonsgegevens op internet - 14-8-2009
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft nieuwe, aanvullende, richtsnoeren bekend gemaakt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot publicatie op internet.In...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Evaluatiestudie wijst uit: invoering WMS geslaagd - 20-7-2009
In een brief van de staatssecretarissen OCW blijkt, dat de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen grotendeels geslaagd is. Zij baseren hun berichtgeving op de uitgebrachte evaluatiestudie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
De grote, boze school: feit of fictie? - 17-6-2009
Moet er een halt geroepen worden aan schaalvergroting in het po en vo? Is het goed dat er een fusietoets wordt ingesteld? Hebben ouders nog wel genoeg keuzevrijheid als scholen fuseren? Moeten we ons...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs Café, Schaalvergroting, Fusie
Medezeggenschap scholen op orde - 28-5-2009
Meer dan 90 procent van de scholen in het funderend onderwijs heeft de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) ingevoerd en een vertaling gemaakt naar de eigen school. Het overgrote deel van de scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap
Versterken kwaliteit bestuur en management - 23-4-2009
De kwaliteitsagenda `Scholen voor morgen´ heeft als een van de speerpunten het verbeteren van de prestaties op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Daarbij is de veronderstelling dat de...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Bestuur
Dit is wat mij drijft - 23-4-2009
In april 2009 schreef Marijke Nijboer een boekbespreking over ‘Dit is wat mij drijft' van Henk Galenkamp en Hartger Wassink: “De prettig leesbare portretten geven samen een beeld van...
Primair onderwijs
Dossier: Management
Project versterken opbrengstgericht werken - 15-4-2009
Besturen kunnen zich melden om met hun scholen deel te nemen aan een driejarig project met als doel de opbrengsten van het primaire proces te verbeteren. Door beter om te gaan met de opbrengsten,...
Primair onderwijs
Dossier: Management

Pagina's

Er zijn 94 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 9 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Bestuur en management - Professionalisering

Er zijn 40 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp

Pagina's